Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Pokud Arnika šíří nepřesné a zavádějící "argumenty" proti jezům na Labi, je menší zlo


na omyly a nepřesnosti upozornit


19
ze solidarity dělat jakoby nic


2


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Příběh předka. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) Poslední 2 ks
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 11 - 20 z 160

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vpred

Podařilo se nám získat návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec!

20.10.2016 Podařilo se nám získat návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec.
Za povšimnutí stojí navrhovaný závazek obce (odd. III, odst. 1.)
"Obec se zavazuje, že v průběhu veškerých správních řízení ohledně výstavby [PP: logistického] Centra (včetně zejména stavebního řízení) bezodkladně a bezúplatně udělí Investorovi [PP: tj. CPI] svůj bezpodmínečný souhlas s výstavbou Centra..."
Pro uzavření této dohody hlasovali na jednání zastupitelstva obce Libouchec 11. 7. 2016 tito zastupitelé obce:
Mgr. Březinová (Alternativa),
p. Süssmilch (Alternativa),
p. Budka (za KSČM),
p. Kodet (za KSČM)
Ing. Štěrba (za STAN).
Nepochybujme, že pro by hlasoval i p. Černil (Alternativa), který tuto dohodu především prosazuje, pokud by se jednání zastupitelstva mohl účastnit (byl omluven).
Jelikož pro uzavření dohody nehlasovala nadpoloviční většina, nebylo schváleno.
Návrh dohody jsme zveřejnili ZDE prateleprirody.cz/files/Dohoda_CPI_Libou…

CPI nemá platný certifikát a logistické centrum u Žďárku nemůže stavět!

20.10.2016 Dnes jsme obdrželi Rozhodnutí Stavebního úřadu Libouchec ze dne 23. 6. 2016 o neplatnosti tzv. certifikátu (de facto stavebního povolení) pro výstavbu logistického centra CPI Žďárek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 15. 7. 2016 a certifikát, vydaný v listopadu 2008, podle něj pozbyl platnosti 1. 1. 2015. Rozhodnutí si můžete stáhnout ZDE: prateleprirody.cz/files/2016_06_23_CPI_c…

Rozhlasová beseda o jezech na Labi Páleník versus Fojtů k poslechu

20.10.2016 Besedovat s někým, kdo ač představitel státní instituce, skoro v každé větě lže, není snadné. Viz www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/zm… Na řadu jeho polopravd i nepravd bohužel nebyl prostor reagovat.

Budete dvoutisící signatář naší petice Divoká řeka místo jezů?

18.3.2016 Postup pro zaslání mailu ministrovi ŽP Brabcovi spočívá ve třech krocích:

1. Po vyplnění formuláře (a kontrole údajů) kliknete na "tlačítko" ODESLAT.

2. V došlé poště (ev. ve spam koši) v potvrzovacím mailu (s předmětem "POTVRDTE svuj podpis petice") kliknete na odkaz a po té na stránce, která se Vám otevře, kliknete (po kontrole údajů:o) na "tlačítko" POTVRDIT.

3. Budete přesměrován/a na stránku s mailem ministrovi ŽP (ev. mu ještě můžete připojit i svůj os. vzkaz); ten odešlete klikem na "tlačítko" Poslat zprávu.

Čistého času vám to celé zabere jednu až dvě minuty.

ZAČNĚTE ZDE:
prateleprirody.cz/petice

Máme řešení pro Labe!

16.3.2016 Rozpracovali jsme alternativní řešení pro dolní Labe. (Přesněji poslední úsek horního Labe - ve skutečnosti Německem teče nejen dolní, ale i střední Labe, čemuž odpovídají průtoky a tudíž i plavební podmínky.) Dospěli jsme k poznání, že za méně peněz lze současně zlepšit plavební podmínky - a to BEZ výstavby jezů - i ZVÝŠIT přírodní bohatství řeky Labe.

Vtip spočívá v rozdělení Labe na dvě ramena:
Jedno rameno (na obr. vpravo) by sloužilo plavbě; šlo by tedy de facto o laterální kanál s minimálním podélným sklonem. K překonání výškového rozdílu by lodím sloužila plavební komora, eventuálně dvě.
Druhé rameno (na obr. vlevo) by se ponechalo "přírodě" a stalo by se kvazi-divokou volnou řekou.
Jelikož je kvůli plavbě potřeba udržovat v řečišti neustále plavební dráhu (kynetu), podnik Povodí Labe dno řeky čas od času prohrabuje. Jakmile by se s tím přestalo a řeka se nechala svému osudu, začala by postupně "divočet". Pomoci bychom jí mohli vytvořením ostrovů a poloostrovů.

Když jsem se byl r. 2008 podívat na umělý mokřad, který byl náhradou za rozšíření kanálu Mittelland povinen vytvořit jeho provozovatel u Mannhausenu, nechtělo se mi ani věřit, že zde pár let od jeho vzniku napočítali, pamatuji-li si to přesně, 96 druhů hnízdících ptáků! (Napište do Googlu "Flachwasserzone Mannhausen", projděte pár odkazů a budete, myslím, překvapeni. Mile.)

Nad Křešicemi, příp. i u Malého Března by mezi plavební komorou a "přírodním" ramenem vznikl ostrov, který by se nechal "zdivočet". Nad a pod ním by byla ramena oddělena podélnou (přelévanou) hrázkou. Ta by svou roli plnila hlavně za nízkých vodních stavů; při vyšších by byla většina hrázky pod hladinou.

Myslím, že do pár let by zde byly, když ne přírodně nejcennější, tak jedny z nejcennějších lokalit Ústeckého kraje. Biodiverzita (druhová pestrost) těchto úseků divokého Labe by časem mohla být jedna z nejvyšších v celé ČR.

Jste-li pro, připojte se, prosím, na prateleprirody.cz/petice k naší el. petici Divoká řeka místo jezů! a hlavně pošlete mail ministru ŽP Brabcovi s požadavkem, aby MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko pro první jez na Labi (tzv. Plavební stupeň Děčín).

Předem Vám za Vaši pomoc velice děkuji!

Marian Páleník
předseda správní rady o.p.s.
Přátelé přírody

EIA na PSD předložena MŽP

8.3.2016 Podle zpráv České televize předložil investor tzv. Plavebního stupně Děčín (prvního z tří chystaných jezů na Labi) Ředitelství vodních cest (ŘVC) dokumentaci hodnocení vlivů stavby na ŽP (EIA) ministerstvu ŽP. Každým dnem lze tedy očekávat zveřejnění dokumentace EIA. Po té poběží 30denní lhůta pro připomínky veřejnosti. Z vyjádření čelných představitelů MŽP (ANO) vysvítá, že na pracovníky MŽP je a bude vyvíjen tlak, aby vydali souhlasné stanovisko.

Nízkoponorové lodi Till Deynmann a Futura Carrier

4.3.2016 Do Galerie jsme umístili několik výmluvných obrázků a schémat. Najdete je ZDE prateleprirody.cz/fotogalerie.php?id=96&…

Nízkoponorové lodě Futura Carrier

3.3.2016 Nízkoponorové lodě Futura Carrier by českým rejdařům pomohly mnohem více než kontroverzní jezy za 20 - 30 miliard korun.
Flotila českých rejdařů je zoufale zastaralá a nutně potřebuje obměnit. Česká cesta vypadá tak, že stát bude 10 let stavět jezy, které se prodraží na 30 miliard a až budou roku 2030 všechny tři konečně dokončeny, začnou čeští rejdaři konečně moci se svými loděmi z roku 1985 (!) ZAĆÍT vydělávat na to, aby si konečně - cca roku 2044 - mohli začít pořízovat moderní lodě.
Pokud je tak obrovská poptávka po přepravě zboží po vodě, nechť si rejdaři pořídí moderní NÍZKOPONOROVÉ lodě JIŽ DNES a začnou vydělávat "zítra"! Stát ušetří 30 miliard korun a z českých silnic zmizí tisíce kamiónů JIŽ ZÍTRA. V čem je problém? No, firmy napojené skrz ŘVC na státní rozpočet by přišly o své dobré bydlo.
// Na své stránky jsme umístili detailní popis nízkoponorové lodě Futura Carrier ZDE: prateleprirody.cz/kestazeni&id=28 ||
O lodích Futura Carrier na Wikipedii. Adresa https://de.wikipedia.org/wiki/Futura_Carrier

MD zastavilo předložení dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín

6.11.2015 Podle serveru E15 dostalo Ředitelství vodních cest od nadřízeného Ministerstva dopravy uloženo odložit předložení dokumentace EIA na tzv. Plavební stupeň Děčín (jez). Oficiálně to prý bylo zdůvodněno zařazením lokality do soustavy evropsky chráněných území Natura 2000. K tomu je třeba připomenout, že vláda ČR měla tuto oblast (údolí Labe) do soustavy Natura 2000 zařadit v r. 2004, ale závazek České republiky porušila a právě kvůli PSD předmětnou lokalitu ze soustavy Natury 2000 svévolně (a zlovolně) vyřadila. Po té vláda ignorovala řadu výzev, aby svou chybu napravila a teprve hrozba zastavení eurodotací ji přiměla ke slibu starý prohřešek napravit. Pisatel článku prostě zjevně vůbec neví, o čem píše. (Patrně převzal tiskovou zprávu metodou CtrlC + CtrlV.)

zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika…

Děkujeme všem, kdo připomínkovali Truck centrum v Krušnýh horách!

22.10.2015 Přátelé přírody děkují všem občanům, kteří ministerstvu ŽP zaslali své připomínky k záměru vybudovat v Krušných horách tzv. Truck centrum. Jde o krycí název logistického centra se 4 halami, každou vysokou jako třípatrový dům (12 m) a o ploše větší než fotbalový stadion (110 × 80 m). Truck centrum by asfaltem, plechem a betonem pokrylo 9 hektarů dosud volné krajiny mezi Krásným Lesem a Petrovicemi.

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign