Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Polí s řepkou v ČR je

přílliš


24
přiměřeně


0
málo


6


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 11 - 20 z 163

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Můžeme se vyjádřit k nové zóně

15.12.2016 Veřejnost má možnost žádat zpracování dokumentace EIA (hodnocení vlivů stavby na životní prostředí) a to do 2. ledna

Poučení ZDE:
www.kr-ustecky.cz/VismoOnline_ActionScri…

Informace o záměru (zpracované na zakázku investora) naleznete ZDE:
portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK993

Ad bobří stavby a (ne)čoudící kamióny

30.11.2016 Marian Páleník: Pan prezident je dezinformován!

Kamiony dnes jezdí po silnici podél Labe, kde serpentiny NEJSOU. Jedou zde prakticky po rovině, kdežto na dálnici budou muset překonat velké převýšení a budou tudíž „čoudit“ VÍCE. Mimochodem z Ústí do Lovosic po D8 to bude VÍCE km než podél Labe (lze si to ověřit na mapě); vtip spočívá v tom, že z Ústí na D8 je to asi 5 km, kdežto Labe teče centrem města.

Po silnici podél Labe jezdí kamióny rychlostí 90 km v hodině, takže toho, kdo dodržuje pravidla silničního provozu, nijak nezdržují. (Sám jsem jel v autě za kamiónem někdy i celý úsek z Ústí do Lovosic a nikdy žádný kamión nejel pomaleji než 90 km v hodině. Někdy mají naopak dokonce tendenci předjíždět „pomalá“ osobní auta.)

Ale hlavně: Kamióny jezdící do ciziny musí splňovat VELMI přísné emisní normy (bývalo to EURO V, nevím, zda dnes už neplatí EURO VII), a jelikož je životnost kamiónu jen cca 2-3 roky, lze odhadnout, že 90 % kamiónů „čoudí“ méně než většina osobních aut, která, jak známo, u nás mají průměrné stáří asi 10 let.
(Pro „čoudící“ osobní auta platí totéž, co pro kamióny – po D8 budou čoudit více, protože budou muset překonávat výškové převýšení, které podél Labe není. Spotřebují více paliva a z Ústí najedou více kilometrů, než kdyby jely podél Labe. Cesta bude trvat asi o 5 minut méně po dálnici. S nadsázkou - kvůli těm 5 minutám se utrácí 16 miliard korun z našich daní.)

"Argument" Miloše Zemana o bobrech bych čekal u dítěte v MŠ a myslím, že už desetileté dítě by takovou „argumentaci“ nepoužilo. Z toho je vidět, v jak obrovské argumentační nouzi zastánci jezů jsou.

Skutečný problém D8 spočívá ve volbě trasy přes sesuvná území. Lze spekulovat, že šlo o záměr, aby se stavba co nejvíce prodražila a soukromý dodavatel si tak „namastil kapsu“. Přitom se hazarduje se životy řidičů. Kdyby k sesuvu došlo až po zprovoznění D8, mohli za tento šlendrián zaplatit životem nevinní lidé; vždyť v autech mohly být celé rodiny s dětmi… Je opravdu pozoruhodné, že tomuto průšvihu jako hrom prezident nevěnoval půl slova. Přitom právě oni „zelení fanatici“ na nebezpečí sesuvu upozorňovali již v roce 1995 (!); na vlastní uši jsem to slyšel říkat doktora Cajze v r. 1995 nebo 1994.
Kdyby se realizovala varianta s tunelem Kubačka, jak požadovali „zelení fanatici“, mohlo se po D8 už několik let jezdit!

Poradci pana prezidenta selhávají a krmí ho naprostými dezinformacemi. Je otázkou, proč jim dopřává sluchu a důvěřuje jim. Volba poradců je ovšem jeho volba a jeho odpovědnost.

Nedivil bych se, kdyby krátce po volbách na podzim 2017 dálnici D8 „museli“ zavřít „zcela zaskočeni“ nějakou „zcela neočekávanou“ okolností a pak ji za další miliardy x let předělávali. Aby odvedli pozornost od vlastní viny, budou i nadále obviňovat „zelené fanatiky“ dle pořekadla „zloděj křičí: chyťte zloděje!“

Na druhou stranu musím říci, že dálnici D8 je potřeba v každém případě dostavět, protože stávající situace, kdy je provoz sveden na silnici podél Labe skrz obce (nic takového ovšem "zelení fanatici" nenavrhovali!), je neúnosná. Vinu za to nesou státní úředníci resortu dopravy.

◄◄ NOVÁ ANKETA

20.10.2016 Připravili jsme pro vás novou anketu o D8. Neváhejte a sdělte nám svůj názor! Předem vám děkujeme.

Podařilo se nám získat návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec!

20.10.2016 Podařilo se nám získat návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec.
Za povšimnutí stojí navrhovaný závazek obce (odd. III, odst. 1.)
"Obec se zavazuje, že v průběhu veškerých správních řízení ohledně výstavby [PP: logistického] Centra (včetně zejména stavebního řízení) bezodkladně a bezúplatně udělí Investorovi [PP: tj. CPI] svůj bezpodmínečný souhlas s výstavbou Centra..."
Pro uzavření této dohody hlasovali na jednání zastupitelstva obce Libouchec 11. 7. 2016 tito zastupitelé obce:
Mgr. Březinová (Alternativa),
p. Süssmilch (Alternativa),
p. Budka (za KSČM),
p. Kodet (za KSČM)
Ing. Štěrba (za STAN).
Nepochybujme, že pro by hlasoval i p. Černil (Alternativa), který tuto dohodu především prosazuje, pokud by se jednání zastupitelstva mohl účastnit (byl omluven).
Jelikož pro uzavření dohody nehlasovala nadpoloviční většina, nebylo schváleno.
Návrh dohody jsme zveřejnili ZDE prateleprirody.cz/files/Dohoda_CPI_Libou…

CPI nemá platný certifikát a logistické centrum u Žďárku nemůže stavět!

20.10.2016 Dnes jsme obdrželi Rozhodnutí Stavebního úřadu Libouchec ze dne 23. 6. 2016 o neplatnosti tzv. certifikátu (de facto stavebního povolení) pro výstavbu logistického centra CPI Žďárek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 15. 7. 2016 a certifikát, vydaný v listopadu 2008, podle něj pozbyl platnosti 1. 1. 2015. Rozhodnutí si můžete stáhnout ZDE: prateleprirody.cz/files/2016_06_23_CPI_c…

Rozhlasová beseda o jezech na Labi Páleník versus Fojtů k poslechu

20.10.2016 Besedovat s někým, kdo ač představitel státní instituce, skoro v každé větě lže, není snadné. Viz www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/zm… Na řadu jeho polopravd i nepravd bohužel nebyl prostor reagovat.

Budete dvoutisící signatář naší petice Divoká řeka místo jezů?

18.3.2016 Postup pro zaslání mailu ministrovi ŽP Brabcovi spočívá ve třech krocích:

1. Po vyplnění formuláře (a kontrole údajů) kliknete na "tlačítko" ODESLAT.

2. V došlé poště (ev. ve spam koši) v potvrzovacím mailu (s předmětem "POTVRDTE svuj podpis petice") kliknete na odkaz a po té na stránce, která se Vám otevře, kliknete (po kontrole údajů:o) na "tlačítko" POTVRDIT.

3. Budete přesměrován/a na stránku s mailem ministrovi ŽP (ev. mu ještě můžete připojit i svůj os. vzkaz); ten odešlete klikem na "tlačítko" Poslat zprávu.

Čistého času vám to celé zabere jednu až dvě minuty.

ZAČNĚTE ZDE:
prateleprirody.cz/petice

Máme řešení pro Labe!

16.3.2016 Rozpracovali jsme alternativní řešení pro dolní Labe. (Přesněji poslední úsek horního Labe - ve skutečnosti Německem teče nejen dolní, ale i střední Labe, čemuž odpovídají průtoky a tudíž i plavební podmínky.) Dospěli jsme k poznání, že za méně peněz lze současně zlepšit plavební podmínky - a to BEZ výstavby jezů - i ZVÝŠIT přírodní bohatství řeky Labe.

Vtip spočívá v rozdělení Labe na dvě ramena:
Jedno rameno (na obr. vpravo) by sloužilo plavbě; šlo by tedy de facto o laterální kanál s minimálním podélným sklonem. K překonání výškového rozdílu by lodím sloužila plavební komora, eventuálně dvě.
Druhé rameno (na obr. vlevo) by se ponechalo "přírodě" a stalo by se kvazi-divokou volnou řekou.
Jelikož je kvůli plavbě potřeba udržovat v řečišti neustále plavební dráhu (kynetu), podnik Povodí Labe dno řeky čas od času prohrabuje. Jakmile by se s tím přestalo a řeka se nechala svému osudu, začala by postupně "divočet". Pomoci bychom jí mohli vytvořením ostrovů a poloostrovů.

Když jsem se byl r. 2008 podívat na umělý mokřad, který byl náhradou za rozšíření kanálu Mittelland povinen vytvořit jeho provozovatel u Mannhausenu, nechtělo se mi ani věřit, že zde pár let od jeho vzniku napočítali, pamatuji-li si to přesně, 96 druhů hnízdících ptáků! (Napište do Googlu "Flachwasserzone Mannhausen", projděte pár odkazů a budete, myslím, překvapeni. Mile.)

Nad Křešicemi, příp. i u Malého Března by mezi plavební komorou a "přírodním" ramenem vznikl ostrov, který by se nechal "zdivočet". Nad a pod ním by byla ramena oddělena podélnou (přelévanou) hrázkou. Ta by svou roli plnila hlavně za nízkých vodních stavů; při vyšších by byla většina hrázky pod hladinou.

Myslím, že do pár let by zde byly, když ne přírodně nejcennější, tak jedny z nejcennějších lokalit Ústeckého kraje. Biodiverzita (druhová pestrost) těchto úseků divokého Labe by časem mohla být jedna z nejvyšších v celé ČR.

Jste-li pro, připojte se, prosím, na prateleprirody.cz/petice k naší el. petici Divoká řeka místo jezů! a hlavně pošlete mail ministru ŽP Brabcovi s požadavkem, aby MŽP vydalo nesouhlasné stanovisko pro první jez na Labi (tzv. Plavební stupeň Děčín).

Předem Vám za Vaši pomoc velice děkuji!

Marian Páleník
předseda správní rady o.p.s.
Přátelé přírody

EIA na PSD předložena MŽP

8.3.2016 Podle zpráv České televize předložil investor tzv. Plavebního stupně Děčín (prvního z tří chystaných jezů na Labi) Ředitelství vodních cest (ŘVC) dokumentaci hodnocení vlivů stavby na ŽP (EIA) ministerstvu ŽP. Každým dnem lze tedy očekávat zveřejnění dokumentace EIA. Po té poběží 30denní lhůta pro připomínky veřejnosti. Z vyjádření čelných představitelů MŽP (ANO) vysvítá, že na pracovníky MŽP je a bude vyvíjen tlak, aby vydali souhlasné stanovisko.

Nízkoponorové lodi Till Deynmann a Futura Carrier

4.3.2016 Do Galerie jsme umístili několik výmluvných obrázků a schémat. Najdete je ZDE prateleprirody.cz/fotogalerie.php?id=96&…

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign