Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Ještě před výběrem trasy D8 provedlo ŘSD v Českém středohoří (z našich daní) geologický průzkum. Po zahájení výstavby pak byli státní zaměstnanci z ŘSD údajně překvapeni
1. "objevem" uhlí pod trasou,
2. sesuvem nad Prackovicemi,
3. ujížděním tělesa dálnice.
V roce 2005 řada politiků (Kubera, Doubrava, Foldyna atd.) urputně brojila proti vedení D8 tunelem prý proto, že by se nestihl termín dokončení v r. 2008.

Byla trasa D8 zvolena přes sesuvné území a ložisko uhlí záměrně, aby stavební lobby mohla "nasávat" miliardy ze státního rozpočtu?


spíše ano


65
spíše ne


9


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


PŘÍBĚH PŘEDKA. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) POSLEDNÍ 3 KS
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 141 - 150 z 159

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vpred

Nová (virtuální) výstava - Přírodní krásy Ústecka

17.5.2006 24 nových (špičkových) fotografií jsme doplnili do nové virtuální výstavy (Přírodní krásy Ústecka). Naleznete v pravém sloupci (jako tlačítko VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA.) Protože zapůjčení některých snímků nebylo zdarma, jsou naše (virtuální) výstavy přístupné jen platícím členům po přihlášení. (Hesla sdělíme na požádání.)
Aby to ostatním návštěvníkům našich stránek nebylo líto, doplněna byla také (foto)galerie. (Naleznete ve vodorovné modré liště jako rubriku GALERIE.)

Konference o jezech 19. 5. 2006

12.5.2006 V pátek 19. května 2006 se v Ústí nad Labem uskuteční konference "SPLAVNOST LABE", která by měla hledat odpovědi na otázky:
Pomůže projekt stavby jezů na Labi říční dopravě v ČR a zabrání se povodním?
Vytvoří se nová pracovní místa?
Nebo se naopak nezvratně zničí cenné přírodní lokality a ekonomicky se v ústeckém regionu nic nezmění?
A jak se na tento problém dívají němečtí odborníci?
Brzy zveřejnímě bližší informace - sledujte naše webové stránky!

Audit účetnictví za rok 2005

5.5.2006 Přátelé přírody, o. p. s. obdrželi Zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2005. Ve výroku auditora se uvádí: "Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů a výnosů a finanční situace společnosti Přátelé přírody, o. p. s. k 31. 12. 2005 a výsledků hospodaření za rok 2005, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a příslušnými předpisy České republiky." Vvýrok auditora po naskenování zveřejníme v Souborech ke stažení (v pravém sloupci).

Aubrecht dvojitým ropákem

30.4.2006 Poslanec V. Aubrecht byl nejprve na shromáždění Přátel přírody (22. 4. 2006) zvolen severočeským ropákem, posléze se stal i ropákem celostátním. Aubrecht se netají svou nenávistí ke svým spoluobčanům snažícím se prosadit preferování ochrany přírody.
Pověstným se stal jím navržený paragraf (43 zák. 114/92), kterým byla kompetence udělovat výjimky ze zákona o ochraně přírody odebrána ministerstvu ŽP a přidělena zcela nesystémově vládě. Tento zjevně protiústavní postup se u nás uplatňuje již dva roky a byl přijat účelově kvůli prosazení jezů na Labi (stůj co stůj).

Samolepky "Nechci jezy na Labi" v prodeji

25.4.2006 Zapojit se do kampaně na záchranu ohrožené přírody dolního Labe můžete zakoupením nových samolepek "Nechci jezy na Labi" s unikátními snímky druhů ohrožených potenciální výstavbou vodních děl na Labi (bobr, vydra, volavka, ledňáček, drobnokvět).
Objednat si je můžete na www.PRATELEPRIRODY.com/shop (tlačítko "Podpořte nákupem" vpravo).

Podél Labe chce Krajský úřad 100 km hrází

17.4.2006 Podle článku v MF Dnes hodlá Kraj (nejspíš myšlena rada Ústeckého kraje) vybudovat podél Labe hráze od Roudnice po Hřensko. Rozlévání Labe mezi Roudnicí a Lovosicemi přitom zpomaluje povodňovou vlnu. Nebylo by racionálnější, k sousedům po proudu ohleduplnější a levnější ustoupit řece, nedovolit opětovné osídlení již 2x vytopených osad a postiženým přispět na výstavbu domů na kopci?
Libor Brož a Marian Páleník
Foto: L. Brož (v lepším rozlišení ve Fotogalerii "Ostatní")

Další bobr na Labi uhynul

12.4.2006 Minulý týden byl u Labe nalezen další mrtvý bobr. Patrně byl v noci přejet autem, resp. motoristou (bobr je přitom velký zhruba jako německý ovčák a patří mezi kriticky ohrožené druhy). Tento předpoklad by měla potvrdit (nebo vyvrátit) pitva.
Marian Páleník

Snímek kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního na virutální výstavě

12.4.2006 Virutální výstavu "Divoká a krásná" jsme obohatili o vzácný úlovek - snímek kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního (snímek laskavě poskytl P. Bauer, jemuž tímto děkujeme). Tlačítko "Virtuální výstava" naleznete v pravém sloupci.
Marian Páleník

Další nesmyslná přehrada

10.4.2006 Na www.stopprehrade.cz/ se můžete dozvědět více o snaze zabránit výstavbě další přehrady, která by zatopila jedno krásné údolí, a o tom, jak můžete i vy pomoci.
Marian Páleník

Virtutální volby

2.4.2006 Hlasujte již nyní! Mezi ankety (vpravo) jsme pro Vás zařadili novou - virtuální volby.

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign