Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!


Lze volnou krajinu jen tak zastavět logistickými a podobnými centry, jako jsou záměry firem CPI u Žďárku, Truck centrum u Krásného Lesa nebo PH v Českém středhoří u Rtyně nad Bílinou?


NE!


367
ANO!


63


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 31 - 40 z 175

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

EIA na PSD předložena MŽP

8.3.2016 Podle zpráv České televize předložil investor tzv. Plavebního stupně Děčín (prvního z tří chystaných jezů na Labi) Ředitelství vodních cest (ŘVC) dokumentaci hodnocení vlivů stavby na ŽP (EIA) ministerstvu ŽP. Každým dnem lze tedy očekávat zveřejnění dokumentace EIA. Po té poběží 30denní lhůta pro připomínky veřejnosti. Z vyjádření čelných představitelů MŽP (ANO) vysvítá, že na pracovníky MŽP je a bude vyvíjen tlak, aby vydali souhlasné stanovisko.

Nízkoponorové lodi Till Deynmann a Futura Carrier

4.3.2016 Do Galerie jsme umístili několik výmluvných obrázků a schémat. Najdete je ZDE prateleprirody.cz/fotogalerie.php?id=96&…

Nízkoponorové lodě Futura Carrier

3.3.2016 Nízkoponorové lodě Futura Carrier by českým rejdařům pomohly mnohem více než kontroverzní jezy za 20 - 30 miliard korun.
Flotila českých rejdařů je zoufale zastaralá a nutně potřebuje obměnit. Česká cesta vypadá tak, že stát bude 10 let stavět jezy, které se prodraží na 30 miliard a až budou roku 2030 všechny tři konečně dokončeny, začnou čeští rejdaři konečně moci se svými loděmi z roku 1985 (!) ZAĆÍT vydělávat na to, aby si konečně - cca roku 2044 - mohli začít pořízovat moderní lodě.
Pokud je tak obrovská poptávka po přepravě zboží po vodě, nechť si rejdaři pořídí moderní NÍZKOPONOROVÉ lodě JIŽ DNES a začnou vydělávat "zítra"! Stát ušetří 30 miliard korun a z českých silnic zmizí tisíce kamiónů JIŽ ZÍTRA. V čem je problém? No, firmy napojené skrz ŘVC na státní rozpočet by přišly o své dobré bydlo.
// Na své stránky jsme umístili detailní popis nízkoponorové lodě Futura Carrier ZDE: prateleprirody.cz/kestazeni&id=28 ||
O lodích Futura Carrier na Wikipedii. Adresa https://de.wikipedia.org/wiki/Futura_Carrier

MD zastavilo předložení dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín

6.11.2015 Podle serveru E15 dostalo Ředitelství vodních cest od nadřízeného Ministerstva dopravy uloženo odložit předložení dokumentace EIA na tzv. Plavební stupeň Děčín (jez). Oficiálně to prý bylo zdůvodněno zařazením lokality do soustavy evropsky chráněných území Natura 2000. K tomu je třeba připomenout, že vláda ČR měla tuto oblast (údolí Labe) do soustavy Natura 2000 zařadit v r. 2004, ale závazek České republiky porušila a právě kvůli PSD předmětnou lokalitu ze soustavy Natury 2000 svévolně (a zlovolně) vyřadila. Po té vláda ignorovala řadu výzev, aby svou chybu napravila a teprve hrozba zastavení eurodotací ji přiměla ke slibu starý prohřešek napravit. Pisatel článku prostě zjevně vůbec neví, o čem píše. (Patrně převzal tiskovou zprávu metodou CtrlC + CtrlV.)

zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika…

Děkujeme všem, kdo připomínkovali Truck centrum v Krušnýh horách!

22.10.2015 Přátelé přírody děkují všem občanům, kteří ministerstvu ŽP zaslali své připomínky k záměru vybudovat v Krušných horách tzv. Truck centrum. Jde o krycí název logistického centra se 4 halami, každou vysokou jako třípatrový dům (12 m) a o ploše větší než fotbalový stadion (110 × 80 m). Truck centrum by asfaltem, plechem a betonem pokrylo 9 hektarů dosud volné krajiny mezi Krásným Lesem a Petrovicemi.

Stále ještě můžete pomoci zastavit další zónu

14.10.2015 Pokud jste nestihli zaslat připomínky k "nelogickému centru v Krušných horách" (tzv. Truck centrum), můžete ještě pomoci odesláním vyjádření pro veřejné projednání.

Jelikož se uskuteční v pondělí 19. října, je třeba poslat vyjádření do pátku 16. 10. 2015.

Vzor vyjádření naleznete ZDE:
www.prateleprirody.cz/files/2015_10_TC_E…
A ve formátu pdf ZDE:
www.prateleprirody.cz/files/2015_10_TC_E…

Oč jde?
Tzv. Truck centrum má být logistické centrum se 4 halami, každou o ploše 110 × 80 m, vysokou jako třípatrový dům (12 m). Pod asfaltem a betonem má zmizet přes 9 ha volné krajiny a to

na náhorní planině Krušných hor!

Mapku lokality a odkaz s pohledem na lokalitu naleznete ZDE:
www.prateleprirody.cz/clanek-377

Vlastníte-li elektronický podpis, můžete své vyjádření poslat na podatelnu MŽP (adresa: posta@mzp.cz). Bez el. podpisu, obávám se, nebude případné Vaše vyjádření zaslané pouze e-mailem akceptováno!

Máte-li datovou schránku, můžete své vyjádření dodat do datové schránky MŽP (ID datové schránky MŽP: 9gsaax4).
Více o podatelně MŽP ZDE:
www.mzp.cz/cz/podatelna_uredni_hodiny

Nové snímky od Labe

16.9.2015 Do fotogalerie www.prateleprirody.cz/galerie&id=91 jsme umístili nové snímky: kriticky ohroženého drobnokvětu pobřežního a panoramatického pohledu na údolí Labe.

Kasino u Žďárku nebude

11.9.2015 MŽP vydalo 11. září 2015 rozhodnutí (datované 4. 9. 2015), kterým zamítá odvolání investora Kasina Žďárek a POTVRZUJE neudělení výjimek (podle zákona o ochraně přírody).

MŽP se přiklonilo k našemu názoru, nicméně hlavním problémem všech „zón“ je vliv na krajinný ráz, který odsouhlasuje magistrát města Ústí n. L. "jako na běžícím páse". Podle MmÚ je snad jakýkoli zásah do krajinného rázu „přípustný“. A tam, tj. na magistrátu, je pes zakopaný; výjimky jsou podružné.

Dnešní rozhodnutí MŽP si můžete přečíst ZDE:
www.prateleprirody.cz/files/2015_09_11_K…

11. září 2015

Návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec

9.9.2015 Prohlédněte si návrh dohody, kterou chtějí uzavřít CPI a obec Libouchec. Za 22 miliónů se má obec zavázat k souhlasu se stavbou. ačkoli stále platí rok staré usnesení zastupitelstva obce o ZRUŠENÍ průmyslové zóny CPI Žďárek.

K VOLNÉMU ŠÍŘENÍ!

Ke stažení ZDE:

www.prateleprirody.cz/files/Dohoda_o_upr…

Do 14. 9. lze připomínkovat vlivy Koncepce vodní dopravy na ŽP!

1.9.2015 Do 14. září lze připomínkovat SEA Koncepce vodní dopravy.

Počítá se v ní s masivní výstavbou řady vodních děl za desítky miliard korun, často na přírodně velmi cenných lokalitách.

V tomto procesu se nepřipomínkuje samotná koncepce, nýbrž její vlivy na ŽP.

portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP235K

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign