Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


205
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


33
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


5
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


4
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


2


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Příběh předka. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) poslední kus
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 31 - 40 z 167

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec

9.9.2015 Prohlédněte si návrh dohody, kterou chtějí uzavřít CPI a obec Libouchec. Za 22 miliónů se má obec zavázat k souhlasu se stavbou. ačkoli stále platí rok staré usnesení zastupitelstva obce o ZRUŠENÍ průmyslové zóny CPI Žďárek.

K VOLNÉMU ŠÍŘENÍ!

Ke stažení ZDE:

www.prateleprirody.cz/files/Dohoda_o_upr…

Do 14. 9. lze připomínkovat vlivy Koncepce vodní dopravy na ŽP!

1.9.2015 Do 14. září lze připomínkovat SEA Koncepce vodní dopravy.

Počítá se v ní s masivní výstavbou řady vodních děl za desítky miliard korun, často na přírodně velmi cenných lokalitách.

V tomto procesu se nepřipomínkuje samotná koncepce, nýbrž její vlivy na ŽP.

portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP235K

Lístky ministrům ke stažení

14.7.2015 Na své stránky jsme pro vás náhrali korespondenční lístky ve věci jezů na Labi ministrovi ŽP Richardu Brabcovi a ministru dopravy Danu Ťokovi (oba ANO). Naleznte je na této adrese:
www.prateleprirody.cz/files/ANO2listky_M…
POZOR! Česká pošta doručí jen lístky těžší než 2,5 g, což odpovídá kladívkovému papíru. Nemáte-li tuto možnost, můžete lístek poslat v obálce, poštovné je stjené jako za korespondenční lístek.

Další snůška lží o D8 - tentokrát na iDnes

13.6.2015 Dnes vyšel "obludný" článek s titulkem:
S tunelem navrhovaným správou CHKO by se už po D8 jezdilo, říká geolog
Článek je plný polopravd i vyslovených nepravd.


Buď to domotal novinář, nebo panu Vlačihovi zcela selhává paměť.
Správa CHKO nebyla proti vedení D8 přes České středohoří! A pokud ano, tak tajně. Naopak Správa byla od počátku servilně vstřícná a preventivně s prominutím podělaná. Od provpočátku zaujala postoj „pokroku se nedá bránit a dálnice tu vést musí“. Na jednáních nebylo snadné rozlišit, kdo je pracovník ŘSD, a kdo MŽP. Správa CHKO od počátku dělala obstrukce a „jela“ v porušování zákonů, což doložily soudy v nejednom rozsudku.
Správa CHKO nenavrhovala 14 km dlouhý tunel. A pokud ano, tak tajně.
Když r. 2005 o tunelu na D8 rozhodovalo krajské zastupitelstvo, Správa CHKO „neexistovala“ a záměr nepodpořila.
Takhle se falšují dějiny!:)

P. S. Řeč je hlavně o Správě z 90. let, kdy jí šéfovali pan Kinský a po něm pan Janda. V r. 2005 pak p. Peřinová. Mezitím se Správa CHKO České středohoří personálně obměnila.

Článek naleznete ZDE:
usti.idnes.cz/navrh-tunelu-na-dalnici-d8…

Výjimky pro CPI Žďárek - řízení počtvrté přerušeno

3.6.2015 Krajský úřad přerušil řízení počtvrté a opět na žádost CPI.

Zatímco my máme na jakékoli vyjádření maximálně 15 dní, pro CPI lhůty de facto neplatí a díky neustálému přerušování řízení má na všechno „nekonečně“ mnoho času – v tomto případě dokonce 7 měsíců.

Nicméně veřejnost bude v médiích krmena (stále se opakující) lží, jak všechno zdržují "ekologové". Že zdržují ruku v ruce investor a Krajský úřad, se lidem zamlčí.

České orchideje v Čekém středohoří

28.5.2015 Do sekce Výstava jsme umístili nové fotografické úlovky z květnové výpravy do Českého středohoří za českými orchidejemi. Potkali jsme střevičník pantoflíček a vstavač nachový. (Výstava je přístupná platícím členům naší o.p.s.)

Kasino Žďárek: podáváme vyjádření

27.5.2015 Přátelé přírody dnes (27. 5. 2015) podávají své vyjádření k odvolání žadatele o výjimky pro kasino u Žďárku. Zejména zdůrazňujeme, že výjimky může Krajský úřad udělit jen v případě, že jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem na ochraně zákonem chráněných druhů. V případě záměru na výstavbu kasina nebyl veřejný zájem doložen, natož aby převažoval nad zájmem na ochraně chráněných druhů. Proto s rozhodnutím Krajského úřadu (nepovolit výjimky pro kasino) souhlasíme a odvolacímu orgánu (MŽP) navrhujeme odvolání zamítnout.
Nutno dodat, že hlavní problém i nadále spatřujeme v rozhodnutí Magistrátu města Ústí n. L., odboru ŽP, který shledal vliv záměru na krajinný ráz únosný a proto mu udělil souhlas (s tímto zásahem). Toto rozhodnutí podepsala vedoucí odboru Ing. Simona Heymerová a vyřizovala jej Ing. Jitka Nováková.

Výjimky pro Kasino Žďárek: žadatel se odvolal

20.5.2015 Žadatel o výjimky pro zákonem chráněné druhy podal odvolání proti neudělení výjimky pro jeho záměr na výstavbu komplexu u Žďárku v Podkrušnohoří, jehož součástí má být i kasino.
Jako účastníci řízení máme možnost vyjádřit se k odvolání ve lhůtě do 27. 5. 2015.
(Přeloženo do češtiny: Pan Novotný chce u Žďárku postavit kasino. Nejprve ale potřebuje dostat povolení Krajského úřadu. To může získat jen tehdy, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem na ochranu přírody. Krajský úřad panu Novotnému souhlas (výjimky) nedal. Proti tomuto rozhodnutí se nyní pan Novotný odvolává a my se k jeho odvolání můžeme vyjádřit.)
Odvolání naleznete ZDE:
https://www.facebook.com/prateleprirody/photos/p…

Přátelé přírody na konferenci Vodní doprava na Labi

15.5.2015 Platícím členům zašleme podrobnější zprávu o dění na konferenci Vodní doprava na Labi (s až pikantními detaily :)

Ostatní si mohou prohlédnout prezentaci ředitele naší o.p.s. na konferenci (ovšem bez ústního komentáře) ZDE:
www.rvccr.cz/aktuality/konference-vodni-…

Marian Páleník: "Předeslal jsem, že neprosazujeme žádné stavby na Labi! Nejvíce by se nám líbilo Labe divoké, renaturalizované. Pokud se nás ale někdo ptá, s jakými opatřeními bychom souhlasili, pak říkáme, že investiční akce na zlepšení plavebních podmínek, budou-li se realizovat, nemají obsahovat jez, tedy migrační překážku.
Bohužel ANO hodlá jezy postavit, na konferenci pro ně horovali jak ministr dopravy Ťok, tak ministr ŽP Brabec a snad nejvíce jeho náměstkyně pro EIA Peštová (všichni ANO)."
www.rvccr.cz/public/data/downloads/dokum…

Zástupce Přátel přírody vystoupí na konferenci o vodní dopravě na Labi

13.5.2015 Zástupce Přátel přírody byl požádán o vystoupení na konferenci o vodní dopravě v ČR resp. na Labi. Seznam panelistů naleznete ZDE:
www.rvccr.cz/aktuality/konference-vodni-…
Akce se koná 14. 5. 2015

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign