Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


538
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


73
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


13


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 61 - 70 z 169

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

EIA na první labský jez vrácena ŘVC

27.5.2011 Na stránkách tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_… naleznete (část Oznámení o vrácení dokumentace: MZP102__vraceni.zip) dopis, kterým MŽP oznamuje investorovi vrácení dokumentace EIA k přepracování.

Pan Karel Plechač prohrál svůj spor (napsal Marian Páleník)

19.5.2011 Marian Páleník: Pan Karel Plechač se svou žalobou neuspěl

Pan Karel Plechač na mne v r. 2004 podal žalobu a dožadoval se zaplacení 100.000 Kč. Neuspěl u Krajského, ani u Vrchního soudu.

Poškodit Karla Plechače a jeho cestovní kancelář World Trek (kterou mezitím prodal) jsem měl jednak dvěma maily, které měly dostat jeho žena Ing. Svatava Plechačová a paní Ing. Lidmila Pavlovská, jednak dvěma články, které jsem napsal pro časopis Alternativy pro Sever "Kýbl špíny pana K." a "Jak hora porodila myš".

Kromě toho podal "dobrý člověk" Karel Plechač také trestní oznámení na Policii v téže věci na tutéž osobu.

Kdyby bylo po jeho, musel bych:

1) Zveřejnit omluvu v Ústeckém deníku a na webových stránkách svých i pracovních.

2) Zaplatit mu 100.000 Kč.

3) Zaplatit dalších více než 100.000 svému i jeho právnímu zástupci.

4) Jít si sednout na nějakou dobu do vězení.

Pan Karel Plechač odmítl můj návrh na smír.

Navrhoval jsem, že se omluvím já jemu a jeho ženě Ing. Svatavě Plechačové (firma Germa), a on a jeho žena Ing. Svatava Plechačová se omluví mně za to, co o mně napsali v Ústeckém deníku a jinde. Tedy že by uvedli na pravou míru nepravdivé výroky, že jsem byl členem KSČ, že na mě členové Přátel přírody podali "hromadné" trestní oznámení a žalobu, že jsem škrtil svou partnerku atd. atd. (soupis výroků by byl dlouhý, můj návrh na smír měl asi 7 stran).

Pan Karel Plechač označil můj návrh na smír za provokaci.

Musel tedy rozhodnout prvoinstanční soud. A ten rozhodl tak, že mi dal za pravdu v plném rozsahu.

Pan Karel Plechač se s rozhodnutím soudu nesmířil a podal odvolání k Vrchnímu soudu.

Jednání Vrchního soudu se konalo 17. května 2011 a Vrchní soud odvolání pana Karla Plechače zamítl v plném rozsahu. V plném rozsahu potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu.

Odvolání proti rozsudku Vrchního soudu už není možné. (Možné je dovolání k Nejvyššímu soudu, které ovšem nemá odkladný účinek.)

Rovněž Policie ČR dospěla k závěru, že jsem žádný trestný čin nespáchal a podání pana Karla Plechače odložila.

...

Celý článek ZDE: www.marianpalenik.cz/clanek-222

Marian Páleník, 19. 5. 2011

Smlouvy ŘVC na hodnocení prvního labského jezu ke stažení

16.5.2011 Do souborů ke stažení jsme přidali dva zajímavé dokumenty. Jsou jimi:

1. Smlouva na zpracování dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Hodovským (resp. jeho firmou WELL Consulting s.r.o.). Ze smlouvy vyplývá, že p. Hodovský firmu WELL Consulting, s. r. o. založil 7. 7. 2008. Smlouvu v hodnotě 2,000.000 Kč uzavřel 6. 11. 2009.

2. Smlouva na hodnocení vlivů záměru akce Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Zahrádkou. Ze smlouvy vyplývá, že předmětem smlouvy v hodnotě 1,450.000 Kč (bez DPH) je, že (citace): Hodnocení bude zaměřeno na KLADNÉ (zvýrazněno PP) projednání segmetu NATURA 2000...

Naleznete ZDE:
prateleprirody.cz/kestazeni&id=3

CPI park Žďárek přišel o stavevbní povolení, resp. tzv. certikát AI

29.4.2011 Na náš dotaz nám Stavební úřad Libouchec dnes sdělil, že certifikát nahrazující stavební povolení pro CPI "park" Žďárek přestal (zřejmě) platit. Jde ovšem jen o výklad KÚ, potažmo MMR.

Krajský soud vydal rozsudek ve věci CPI

1.4.2011 CPI Žďárek: Soud na základě naší žaloby (resp. žaloby námi zprostředkované) zrušil rozhodnutí Krajského úřadu (z roku 2008). Podle předběžného výkladu tím do nového rozhodnutí Krajského úřadu pozbylo platnosti územní rozhodnutí pro CPI "park" Žďárek. Nicméně certifikát, nahrazující stavební povolení platí dál.

Doplněny články

16.3.2011 Aktualizovali a doplnili jsme články BIS o ovlivňování veřejného mínění (Média v žoldu mediálních agentur) prateleprirody.cz/clanek-168 a Čínská loděnice v Děčíně (Jak jezařům zmizelo 2.900 pracovníc míst) prateleprirody.cz/clanek-207

Krásný poster ke stažení

15.2.2011 V rubrice Soubory ke stažení jsme pro platící členy naší o.p.s. připravili poster (plakát) Cenné ekosystémy, drobnokvět a Bembidion argenteolum.
Soubor si můžete stáhnout kliknutím na tento link: prateleprirody.cz/kestazeni&id=26

Půda u Žďárku opět zemědělská!

26.10.2010 S definitivní platností zůstávají pozemky v průmyslové zóně Žďárek (v Podkrušnohoří u obce Libouchec) zemědělskou půdou.

Na základě podnětu Přátel přírody bylo nejprve zrušeno tzv. vyjmutí ze Zemědělského půdního fondu. Proti tomuto zrušení se odvolalo CPI (investor záměru na logistické centrum Žďárek). Odvolání nyní ministr životního prostředí zamítl (proti čemuž již není odvolání a ono zrušení tedy nabylo platnosti).

Je to další překážka pro platnost územního rozhodnutí, jež v r. 2008 vydal libouchecký Stavební úřad, a další důvod k obnově územního řízení pro tzv. CPI "park" Žďárek.

25. 10. 2010

Odmítáme stavbu nových jezů! na Facebooku

1.10.2010 Vytvořili jsme facebookovou skupinu Odmítáme stavbu nových jezů na Labi. Staňte se i vy jejími příznivci! Naleznete na adrese:
www.facebook.com/pages/Pratele-prirody/8…

První jez na Labi možno připomínkovat do 14. 10. 2010!

26.9.2010 Od 15. září 2010 beží 30-denní lhůta pro připomínkování dokumentace EIA tzv. Plavebního stupně Děčín, což je "krycí název" pro první z plánovaných jezů na Labi.
Oznámení nalzenete ZDE: www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?i… . Dokumentaci EIA si můžete stáhnout ZDE: tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_… .

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign