Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Polí s řepkou v ČR je

přílliš


24
přiměřeně


0
málo


6


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 71 - 80 z 163

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Poplašná zpráva o logistickém centru CPI u Žďárku

22.12.2009 Novinové titulky v poslední době oznámily konec záměru na obří logistické centrum CPI u Žďárku. Ve skutečnosti jde o nepochopení. Novináři vycházeli ze zákazu činnosti, který vydala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jak se ale mluvčí ČIŽP vyjádřila a co novináři a titulkáři přehlédli, zákaz ČIŽP platí (jen) do doby, než CPI získá výjimku Krajského úřadu. Odpůrci stavby se radují předčasně. CPI vlastní platné územní rozhodnutí a tzv. certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Postrádá jen onu výjimku. Tu nově, od 1. 12. 2009, uděluje Krajský úřad. Z posledního počínání Krajského úřadu přestává být zřejmé, zda zaměstnance KÚ platí Ústecký kraj nebo CPI.
16. 12. 2009

Vyšly nové Alternativy

16.12.2009 Členský časopis naší o.p.s. Alternativy Přátel přírody se dočkal dalšího čísla, přesněji dvojčísla. Od roku 1991, kdy Alternativy začaly vycházet, je to již 80. (a 81.) číslo. Obdrželi jej všichni platící členové o.p.s. Přátelé přírody.
V novém čísle se mohou dočíst o knize Kolaps; co řekl Václav Havel o zónách a místních zastupitelích; jak ustupujeme neofašistům; kdo pomohl zvolit V. Klause prezidentem a proč; o novém názvu naší o.p.s. a jejím vztahu k politice a mnoho dalších zajímavostí.

Mapa světelného znečištění České republiky

19.11.2009 Virtuální výstava byla rozšířena o mapu světelného znečištění ČR - za snímek děkuji Zdeňku Moravcovi. Virtuální výstava je přístupná jen platícím členům naší o.p.s. www.prateleprirody.cz/fotovystava.php?id…

Staňte se fanoušky Přátel přírody (na Facebooku)

13.11.2009 Na našich stránkách přibylo nové "tlačítko" PŘÁTELÉ PŘÍRODY NA FACEBOOKU. Naleznete jej vpravo. Nebo rovnou zde prateleprirody.cz/facebook . I vy se můžete stát našimi fanoušky.

U Žďárku další chráněné druhy

16.9.2009 Na lokalitě, kde CPI plánuje výstavbu logistického centra Žďárek (u Libouchce), byly zjištěny další zákonem chráněné druhy. Výstavbu může CPI zahájit jedině s podmínkou, že obdrží výjimku ze zákona. Pokud je známo o tyto výjimky CPI zatím nepožádalo.

Vzalo SED sponzorský dar?

16.9.2009 Bojovníci proti zrušení železniční trati 132 (Děčín - Jílové - Libouchec - Telnice ...) SED vzali - po dodhodě s CPI - zpět své odvolání proti územnímu rozhodnutí pro CPI Park Žďárek. Více o tom na stránkách
sed2008.blogspot.com/2008/08/aktivist-se…
Položili jsme SED (Sdružení za ekologickou dopravu) dotaz, zda od CPI přijali "sponzorský" dar a zatím čekáme na odpověď. Jakmile ji obdržíme, budeme o tom veřejnost informovat.

Přezkumné řízení na CPI Žďárek trvá!

16.7.2009 Odvolání proti usnesení Krajského úřadu, kterým mělo být zastaveno tzv. přezkumné řízení, bylo úspěšné. Podle odvolacího orgánu (jímž je MMR) nelze přezkumné řízení v tomto případě zastavit usnesením, nýbrž rozhodnutím, a tudíž trvá.
Přátelé přírody toho využili a podali na Krajský úřad podnět k prošetření vlivu záměru na krajinný ráz. Ten totiž nebyl podle jejich mínění posouzen a tudíž podle nich nebylo územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Libouchci platné a mělo by být zrušeno.
Zdá se, že Krajský úřad zatím všemožně vycházel vstříc investorovi, odmítl uznat majitele okolních nemovitostí za účastníky řízení a tvrdí, že k posouzení vlivu stavby na krajinný ráz stačí vyjádření úřadu, že jeho stanovisko, které se o krajinném rázu nijak nezmiňovalo, "bylo myšleno" i jako posouzení vlivu na krajinný ráz.
Kromě toho se Krajský úřad přiklonil k výkladu, že účastníkem (územního) řízení mohou být pouze majitelé nemovitostí nejdále 40 metrů od logisitického centra. (To má být jedním z největších ve Střední Evropě - má jít o 12 obřích hal, největší více než 500 metrů dlouhá, obklopených rozsáhlými parkovišti na celkové ploše 40 hektarů.)
Majitelé okolních nemovitostí proto podali na Krajský úřad žalobu, v níž se domáhají svého účastenství v řízení.
16. 7. 2009

Otevřený dopis náměstkovi krajské hejtmanky ve věci žaloby na KÚ

16.5.2009 Vážený pane náměstku,

rád bych s dovolením navázal na naše jednání mj. o tzv. CPI Parku Žďárek. Věřím, že Vás zaujme reakce na tvrzení Vámi podřízených úředníků Krajského úřadu (kteří se mj. scházejí na neformálních schůzkách se zástupci CPI mimo budovu Krajského úřadu).
Jistě je Vám známo, že na Krajský úřad byla podána žaloba k soudu kvůli tomu, že Krajský úřad neuznal majitele nemovitostí nacházejících se v blízkosti plánovaného logistického centra.

„Žalovaným (tedy Krajským úřadem) uváděný odkaz na územní plán je však .. zcela nerozhodný.
Umožnění využití území pro určitý účel nikterak neprejudikuje rozsah a charakter stavby (jednotlivých staveb), která na něm může vzniknout. Při pořizování územního plánu (jeho změny) nejsou známy konkrétní parametry budov, jež mohou být na území realizovány, a ani jejich konkrétní využití (neboť územní plán definuje způsob využití pouze obecně).
Teprve v územním řízení o umístění konkrétní stavby je tedy možné zjistit, jaké bude mít záměr vlivy na své okolí (jiné vlivy bude mít nákupní středisko, jiné kanceláře, jiné výrobní zřízení apod.), jaké bude mít nároky na dopravu (na dané ploše může být umístěna stavba, která si vyžádá např. obsluhu 10 nákladních aut denně, 100 nákladních aut denně, 1.000 nákladních aut denně apod.), zábor zeleně, jak bude začleněn do krajiny apod.
Není pravdivé tvrzení žalovaného (= Krajského úřadu), že změnou územního plánu již „bylo zároveň rozhodnuto o změně charakteru obce i nejbližšího okolí, rámcové dopravní zátěži i pohodě bydlení“! Kdyby tomu tak bylo, nemuselo by se územní řízení vůbec vést!“

Vážený pane náměstku,

v územním plánu Libouchce je území v „zóně“ Žďárek určeno k „lehké výrobě příměstského typu.“ (Necituji, uvádím z hlavy, jak si to pamatuji. Mimochodem na Obecním úřadě Libouchec část svého Územního plánu ztratili :o).

Tvrzení Vám podřízených úředníků, že logistické centrum pro půl republiky (a možná v ČR největší) odpovídá územnímu plánu, je podle nás nesprávné.
Opravdu lze za lehkou výrobu příměstského typu v přízemních budovách (jak stanoví Územní plán) pokládat oplocený areál o 40 hektarech s 12 halami vysokými 12 m a o rozměrech až 513 × 152 metrů s třísměnným provozem (včetně víkendů a nocí), kam má zajíždět až 1.500 kamiónů denně (plus stovky osobních)?

Domnívám se, že záměr je v rozporu s územním plánem a že tvrzení Vám podřízených úředníků o tom, že se „vše rozhodlo při schvalování územního plánu,“ neodpovídá vůbec pravdě. Musím se Vám přiznat, že jsem poněkud v šoku z názorů, které na Krajském úřadě úředníci na územní plánování a územní řízení zastávají.
Navíc bych se vsadil, že při schvalování (změny) Územního plánu se všem slibovalo, že „nic se neděje“ a že teprve v územním řízení se vše konkretizuje a žadatel bude muset vyhovět řadě přísných podmínek. (Chacha. Běžná taktika úředníků, jak obelstít občany.)

Vážený pane náměstku,

těším se na Vaši odpověď a tento můj dopis, prosím, pokládejte za otevřený.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
www.prateleprirody.cz

Adresát:
Mgr. Arno Fišera
Náměstek hejtmanky Ústeckého kraje pro ŽP a ÚP
Krajský úřad Ústeckého kraje

Na vědomí:
Média
Signatáři petice proti „zónám“ v Podkrušnohoří
Obyvatelé Libouchce a Velkého Chvojna
Členové společnosti Přátelé přírody, o.p.s.

Krajský úřad dal za pravdu tvrzení CPI, že Park Žďárek bude mít vliv max. do 40 metrů

11.5.2009 Krajský úřad Ústeckého kraje zamítl všechna odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavbu CPI Park Žďárek. Respektive označil tato odvolání za nepřípustná.

Zdůvodnil to tím, že podle studií investora (!) logistický park o rozloze 40 hektarů s 12 obřími halami a nepřetržitým provozem 24 hodin denně 350 dní v roce, do něhož má zajíždět až 1.500 kamiónů denně, nemá mít vliv dále než 40 metrů!

Majitelé dotčených nemovitostí (některé vzdálené 41 metrů) ovšem ve svých odvoláních namítali, že jim nebylo - v rozporu se zákonem - sděleno, že územní řízení probíhá a proto se nemohli se studiemi vůbec seznámit!

Oznámení o zahájení územního řízení totiž neviselo na místě plánovaného staveniště, jak přikazuje zákon, ani ve Žďárku na úřední desce. Krajský úřad uznal za zveřejnění nedatovaný snímek interiéru restaurace ve Žďárku pořízený investorem, podle něhož mělo oznámení viset uvnitř této restaurace!

Přátelé přírody, o.p.s. pokládají toto rozhodnutí Krajského úřadu za chybné a svou vstřícností k investorovi skandální.

V Ústí nad Labem, 16. 10. 2008

Žádost o opravu nepravdivého výroku J. Foldyny v MF Dnes

11.5.2009 Jan Veselý
vedoucí sč. redakce MF Dnes
Ústí nad Labem

Dobrý den,

úterní MF Dnes otiskla nepravdivý výrok, který poškozuje naši obecně prospěšnou společnost. Šlo o citaci p. Fodyny, kterou bych rád uvedl na pravou míru.

Prosím Vás tedy o možnost krátce se k ní vyjádřit.

1) Naše o.p.s. nedostává žádné státní dotace (granty poskytují nadace, nikoli stát, což by mohl kandidát na hejtmana vědět).

2) Přátelé přírody se dálnicí D8 nezabývají již desátý rok. S výjimkou petice za tunel Kubačka na jaře roku 2005 (tedy před více než 3 lety). Sběrem podpisů ovšem nelze žádnou stavbu nijak zpozdit.

Věřím, že naši reakci MF Dnes otiskne co nejdříve.

Děkuji

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
Ústí nad Labem
www.Prateleprirody.cz

16. 10. 2008

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign