Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


538
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


74
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


13


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 71 - 80 z 169

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Dokumentace EIA na jez Děčín zveřejněna

8.9.2010 Na této adrese si každý může stáhnout dokumentaci hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) jezu Děčín: tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_…

Dokumentace EIA na jez Děčín předána MŽP!

26.8.2010 Na adrese www.rvccr.cz/?s=1&m=43 je ke stažení dokumentace EIA na jez Děčín. Investor - Ředitelství vodních cest ČR - dokumentaci předalo na MŽP. Jakmile bude dokumentace EIA zveřejněna, poběží 30-denní lhůta pro podávání připomínek.

Jezy na Labi nejsou prioritou vlády

5.8.2010 V médiích se v posledních týdnech začala objevovat formulace, že se jezy na Labi staly prioritou vlády. Těžko říci, kde se toto tvrzení vzalo. (Že by práce nějaké mediální agentury?) Přečteme-li si totiž příslušnou pasáž programového prohlášení vlády, na str. 37 se dočteme:
... V oblasti vodní dopravy vláda v kontextu mezinárodních souvislostí a přeshraniční spolupráce zváží možnost financování klíčových staveb pro zlepšení splavnosti Labe, zejména plavebních stupňů Děčín a Přelouč (prodloužení splavnosti do Pardubic), a to především s využitím mimorozpočtových zdrojů.
(Konec citátu.)
To zní spíše tak, že se vláda zříká ochoty financovat tyto stavby ze státního rozpočtu, jinými slovy jezy NEPOKLÁDÁ za svou prioritu!

CPI se odvolalo proti rozhodnutí MŽP

29.3.2010 CPI, investor záměru na logistické centrum poblíž Žďárku, sice na jedné straně nechalo rozorat louky, na nichž má jeho logistické centrum stát, současně ale trvá na tom, že by tato půda neměla být zemědělská. Přátelé přírody v červnu r. 2009 napadli souhlas MŽP, kterým bylo v květnu r. 2008 ze Zemědělského půdního fondu vyňato 53 hektarů u Žďárku. Tzv. rozkladová komise ministra ŽP podnět Přátel přírody posoudila a došla k závěru, že je oprávněný. Proto ministr ŽP v únoru 2010 výše uvedený souhlas zrušil. Proti tomu ovšem firma CPI podala rozklad k odvolacímu orgánu, jímž je ministr ŽP. Na něm bude s konečnou platností rozhodnout.

Nové snímky

26.2.2010 Stránky jsme doplnili v rubrice "Galerie" o nové snímky. Jde o snímky (experimentální) hráze na Labi, bobřích okusů na Bílině, jednání správní rady naší o.p.s. a krajiny v okolí Žďárku, ohrožené výstavbou logistického centra. Pro platící členy byla rovněž doplněna Virtuální výstava. (Fotoalbum Žďárecko.)

SNÍMKY: Labští bobři na Bílině

13.2.2010 Začátkem února 2010 se nám podařilo zdokumentovat výskyt bobra evropského na Bílině. (Snímky naleznete v Galerii.) S největší pravděpodobností jde o labské bobry, jejichž stavy na dolním českém Labi dlouhé roky stagnovaly a kterým se konečně podařilo proniknout mimo Labe. Z pohledu ochrany přírody je to velmi potěšující zpráva. Pokud se zde bude bobrům dařit, je pravděpodobné, že začnou osídlovat poměrně rozsáhlé povodí Bíliny, kde se vyskytuje celá řada lokalit, které by bobrům měly vyhovovat.

Poplašná zpráva o logistickém centru CPI u Žďárku

22.12.2009 Novinové titulky v poslední době oznámily konec záměru na obří logistické centrum CPI u Žďárku. Ve skutečnosti jde o nepochopení. Novináři vycházeli ze zákazu činnosti, který vydala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jak se ale mluvčí ČIŽP vyjádřila a co novináři a titulkáři přehlédli, zákaz ČIŽP platí (jen) do doby, než CPI získá výjimku Krajského úřadu. Odpůrci stavby se radují předčasně. CPI vlastní platné územní rozhodnutí a tzv. certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Postrádá jen onu výjimku. Tu nově, od 1. 12. 2009, uděluje Krajský úřad. Z posledního počínání Krajského úřadu přestává být zřejmé, zda zaměstnance KÚ platí Ústecký kraj nebo CPI.
16. 12. 2009

Vyšly nové Alternativy

16.12.2009 Členský časopis naší o.p.s. Alternativy Přátel přírody se dočkal dalšího čísla, přesněji dvojčísla. Od roku 1991, kdy Alternativy začaly vycházet, je to již 80. (a 81.) číslo. Obdrželi jej všichni platící členové o.p.s. Přátelé přírody.
V novém čísle se mohou dočíst o knize Kolaps; co řekl Václav Havel o zónách a místních zastupitelích; jak ustupujeme neofašistům; kdo pomohl zvolit V. Klause prezidentem a proč; o novém názvu naší o.p.s. a jejím vztahu k politice a mnoho dalších zajímavostí.

Mapa světelného znečištění České republiky

19.11.2009 Virtuální výstava byla rozšířena o mapu světelného znečištění ČR - za snímek děkuji Zdeňku Moravcovi. Virtuální výstava je přístupná jen platícím členům naší o.p.s. www.prateleprirody.cz/fotovystava.php?id…

Staňte se fanoušky Přátel přírody (na Facebooku)

13.11.2009 Na našich stránkách přibylo nové "tlačítko" PŘÁTELÉ PŘÍRODY NA FACEBOOKU. Naleznete jej vpravo. Nebo rovnou zde prateleprirody.cz/facebook . I vy se můžete stát našimi fanoušky.

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign