Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Polí s řepkou v ČR je

přílliš


22
přiměřeně


0
málo


6


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 81 - 90 z 162

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

Otevřená odpověď na otevřený dopis pana Páleníka, Přátelé přírody, o.p.s.

11.5.2009 Otevřená odpověď na otevřený dopis pana Páleníka, Přátelé přírody,
o.p.s. a články OS Chvojensko.

Požadavek pana Páleníka změnit územní plán a vyřadit schválené území
pro průmyslovou zónu z tohoto plánu zastupitelstvo ve svém hlasování
odmítlo. Pokud pan Páleník myslel vážně nabídku spolupráce, měl jednat
se zastupitelstvem obce o způsobu a obsahu otázky, kterou je potřeba
položit občanům tak, aby petiční akce měla vypovídající hodnotu. Sám
přiznává, že jde o nátlakovou akci a každý kdo s ním nebude souhlasit
prý bude pod velkým tlakem. Zastupitelstvo má svou odpovědnost ke své
obci a nemůže dát na pochybné rady někoho, kdo žádnou odpovědnost za
obec nemá. Pan Páleník kandiduje do zastupitelstva kraje a využívá
manipulace s občany ke svému zviditelnění. Co však nemůže zmanipulovat
je fakt, že v roce 1998 a 1999 věděl o projednávání územního plánu.
Napsal vyjádření za o.p.s. Přátelé přírody a zúčastnil se jeho veřejného
projednání. Přátelé přírody o.p.s nemohou namítat, že neměli informace o
tom co se schvaluje.
Průmyslová zóna nikomu nevadila. Podle jeho písemného vyjádření to mohu
doložit.. Něco obdobného se objevuje i v článcích OS Chvojensko, kde
předsedkyně OS kritizuje schválení rozšíření zóny na katastr Velkého
Chvojna, poskytování informací občanům, práci zastupitelstva při
schvalování změny územního plánu. Přitom sama v době veřejného
projednávání dokumentace územního plánu zastávala funkci místostarostky
a později starostky. Nereagovala na obsah územního plánu stejně, jako
pan Páleník i když se zóna bezprostředně dotkla Žďáru a jeho okolí.
Svá tvrzení opírám o dokumentaci územního plánu a jednání
zastupitelstva obce. Souhlasím s nadpisem článku, který zveřejnila na
stránkách OS Chvojensko, cituji „ Územní plán není cár papíru“. Tím by
se měla řídit ona i pan PáleníkVáclav Svoboda
starosta
(Velkého Chvojna - pozn. PP)

Petiční archy ke stažení

11.5.2009 Petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice je nyní nově ke stažení (a tisku) v rubrice Soubory ke stažení (Na této adrese: www.prateleprirody.cz/kestazeni )

Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti ÚR CPI Žďárek

11.5.2009 Na stránky jsme umístili stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti územnímu rozhodnutí pro CPI Žďárek. Doporučujeme, je velmi poučné. Naleznete jej v rubrice Soubory ke stažení nebo na této adrese:
www.prateleprirody.cz/files/Stanovisko_S…
24. 9. 2008

Dopis starostovi a zastupitelům obce Libouchec (15. 9. 2008)

11.5.2009 Vážený pane starosto, vážení členové a vážené členky zastupitelstva,

10. 9. 2008 jsem panu starostovi a některým členům zastupitelsta obce Libouchec odeslal dopis, v němž jsem informoval o zahájení petiční aktivity mj. proti komerční zóně Knínice
Krátce po té bylo na 18. 9. 2008 svoláno zastupitelstvo obce, na němž se navrhuje schválit usnesení, podle kterého by část III./1 komerční zóny Knínice byla ponechána jako zastavitelné území.

Dovolil bych si Vás požádat o stažení tohoto bodu z jednání zastupitelstva a odložení na dobu po prodiskutování dalšího postupu s občany obce.

Proč?
Občané Libouchce dále podepisují naši petici a v tuto chvíli se jich připojilo již 450. (Kromě toho má petice dalších asi 600 signatářů převážně z okolních obcí.)
Naše petice obsahuje požadavek na vypuštění komerční „zóny“ Knínice z návrhů na změnu Územního plánu Vaší obce.

Celá petice zastupitelstvům obcí Libouchec, Petrovice a Velké Chvojno Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním „zónám“ Žďárek, Knínice a Petrovice zní následovně:
"Vážení,
žádáme Vás o zachování volné krajiny (pod)krušnohoří a vypuštění komerčních a průmyslových „zón“ (Žďárek, Knínice, Petrovice atd.) z Územního plánu Vaší obce a z návrhů na jeho změnu.
Přeměna luk či lesa v plechové haly a asfaltové plochy by sice přinesla pracovní místa, ale za jakou cenu? Za cenu drastického zásahu do krajinného rázu, za cenu nepříznivých vlivů na mikroklima, čistotu ovzduší, rekreační potenciál, nočního rušení světlem, celodenního hluku, za cenu zvýšení nehodovosti, likvidace zemědělské půdy, prostředí pro divoká zvířata a rostliny a v jejím důsledku i zvířat a rostlin samých atd.
Z těchto důvodu Vás žádáme o nalezení jiného řešení bez výše uvedených negativních dopadů."


Vážený pane starosto, vážení členové a vážené členky zastupitelstva,

věřím, že požadavkům většiny občanů své obce vyjdete vstříc.


S přáním příjemného dne

Marian Páleník
předseda petičního výboru
Petice zastupitelstvům obcí Libouchec, Petrovice a Velké Chvojno
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním „zónám“ Žďárek, Knínice a Petrovice

P. S. Pokládejte laskavě tento dopis za otevřený.

Na vědomí:
členové petičního výboru
občané Libouchce
členové o.p.s. Přátelé přírody
pracovníci médií

Otevřený dopis zastupitelstvu Velkého Chvojna

11.5.2009 Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás informovat o tom, že jsme společně s občany Vaší obce provedli poměrně rozsáhlou anketu ve Vaší obci a věřím, že Vás bude zajímat její výsledek.

Ve dnech 16. až 19. srpna 2008 provedli dobrovolníci Přátel přírody, o.p.s. velkou anketu ve Velkém Chvojně a v Libouchci. Pokládali občanům otázku: „Vadilo by vám, kdyby se louky poblíž vaší obce změnily na zóny s plechovými halami a parkovišti pro tisíce osobních a nákladních aut?“
Zaznamenali následující odpovědi:
81% by to vadilo hodně (592)
6% by to spíš vadilo (47)
3% by to spíš nevadilo (23)
7% by to vůbec nevadilo (50)
3% by záleželo na účelu stavby (22).

Věřím, že ještě více Vás bude zajímat další informace:

O víkendu 6. /. 7. 9. 2008 byla zahájena petiční akce. Jde o petici "Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří – proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice".

K této petici se připojilo již půl tisícovky občanů, kteří se obracejí na zastupitelstva dotčených obcí - tedy mj. i na Vás - s žádostí o vypuštění průmyslových a komerčních „zón“ z Územního plánu obcí i z návrhů na jeho změnu. (Přičemž jsme se shromažďováním podpisů teprve začali.)

Proto bych Vás chtěl coby předseda petičního výboru vyzvat:


Vážený pane starosto,

respektujte, prosím, vůli většiny občanů Vaší obce a připravte, prosím, jako obecní zastupitelstvo změnu Územního plánu, která zruší průmyslovou "zónu" Žďárek.

Žádají Vás o to stovky občanů Vaší obce, stovky Vašich voličů, které zastupujete.


Vážený pane starosto,

chtěl bych Vás dále informovat o následující skutečnosti:

Proti územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu v Libouchci podalo odvolání více než 30 účastníků řízení - majitelů dotčených nemovitostí, takže výše uvedení územní rozhodnutí nenabylo právní moci; spolu s účastníky řízení jsme v něm nalezli řadu velmi vážných vad (rozpor s Územním plánem, chybějící výjimky pro zákonem chráněné biologické druhy, chybějící posouzení vlivu na krajinný ráz, dle našeho názoru neoprávněné vynětí ze zemědělského půdního fondu atd.).


Vážený pane starosto,

na závěr dovolte jeden osobní postřeh. Pozoruji se značným znepokojením prohlubující se propast mezi tím, co prosazuje vedení obce, a tím, co si přeje významná většina občanů Vaší obce. Nabízím své zkušenosti, abychom společně tuto propast a nedůvěru překlenuli. Podobně Přátelé přírody úzce spolupracovali s obcí Libouchec v letech 1999 až 2001 na odvrácení hrozby otevření kamenolomu na Strážišti (Klobouku) mezi Libouchcem a Velkým Chvojnem.

Jistě si pamatujete na referendum, které jsme iniciovali a které proběhlo v září 2001 v Libouchci s účastí 74% voličů (tedy 2× vyšší, než jaká bývá v obecních volbách), přičemž 99% účastníků hlasovalo proti zahájení těžby. Nabízeli jsme tehdy pomoc s uspořádáním stejného referenda ve stejný termín ve Velkém Chvojně.

Doufám, že se mohu těšit na další spolupráci a předem Vám děkuji za Vaši odpověď.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
V Podhájí 35
400 01 Ústí nad Labem

9. 9. 2008

P. S. Pokládejte laskavě tento dopis za otevřený.

Na vědomí:
občané Libouchce, Velkého Chvojna, Petrovic
členové o.p.s. Přátelé přírody
pracovníci médií

Vyrábíme čistou energii!

11.5.2009 Koncem srpna byla v Ohrobci zprovozněna fotovoltaická elektrárna, jejíž součástí jsou i dva panely sponzorované Přáteli přírody. o.p.s. Dodáváme do sítě čistou elektrickou energii!

Velká EIA na záměr zóny Knínice bude

11.5.2009 Krajský úřad Ústeckého kraje nařídil zpracování tzv. velké EIA na tzv. Centrum obchodních služeb Knínice. Vyplývá to ze závěru zjišťovacího řízení vydaného 8. 9. 2008.
"Pokládám to za další úspěch Přátel přírody," komentuje tuto skutečnost Marian Páleník, ředitel společnosti. "Na základě našeho upozornění požadovalo další projednávání podle zákona (100/2001) sto dvacet občanů."
Závěr zjišťovachí řízení naleznete zde:
tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_…

Vážená paní Konečná, vážení pracovníci komunikační agentury Aetna

11.5.2009 Vážená paní Konečná,
vážení pracovníci komunikační agentury Aetna, s. s r. o.

těší mne, že to s námi v Brně myslíte tak dobře, nicméně by Vás mohly zajímat následující skutečnosti:

1) Rozsáhlý průzkum Přátel přírody: 87% občanů Libouchce a Velkého Chvojna je proti zónám na zelené louce
Celý text viz www.prateleprirody.cz/clanek-249

2) Odvolání proti územnímu rozhodnutí pro „Park“ Žďárek podalo více než 30 účastníků řízení
Celý text viz www.prateleprirody.cz/clanek-245

3) Zajímavý článek "CPI kupuje odpůrce monstra" vyšel v Deníku:
ustecky.denik.cz/zpravy_region/20080824_…


S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
V Podhájí 35
400 01 Ústí nad Labem

Na vědomí:
místní občané a členové o.p.s. Přátelé přírody

Infoleták o zónách na Libouchecku ke stažení

11.5.2009 V rubrice Ke stažení naleznete náš infromační leták o chystaných obchodních a průmyslových "zónách" Žďárek a Knínice u Libouchce a Velkého Chvojna.

Souboj dvou Marianů?

11.5.2009 Vážený pane Křivane,

i když si myslím, že ti, co mluví o "souboji dvou Marianů", jak píšete, nevědí, oč jde, rád se s Vámi sejdu.

Vyhovoval by Vám čtvrtek 11. 9., např. odpoledne? Nabízím setkání u nás (V Podhájí 217/35, Ústí nad Labem - Bukov), mohu Vás pozvat na naši bio-kávu. Navrhnete hodinu?

Věřím, že budete souhlasit s tím, abych na naše jednání přizval zástupce médií a místních občanů.

S přáním příjemného dne

Marian Páleník
Přátelé přírody, o.p.s.
V Podhájí 35
400 01 Ústí nad Labem


Na vědomí:
zástupci médií
občané Velkého Chvojna a Libouchce
členové o.p.s. Přátelé přírody

----- Original Message -----
From: Křivan Marian
To: marian.palenik
Sent: Thursday, September 04, 2008 12:30 PM
Subject: FW: Postoupit: Komunikacni agenture k CPI Zdarek


Vážený pane Páleníku,

reaguji na Váš emial zaslaný včera naši tiskové mluvčí.

Jelikož jsem již několikrát zaslechl, že CPI Park Žďárek je nazýván soubojem dvou Marianů, rád bych Vám nabídl osobní schůzku, protože si myslím, že Vy, stejně jako já, to takto nevnímate.

Věřím, že společnou schůzkou můžeme vyjasnit spoustu nejasností, které okolo projektu v současné době běhají éterem.

Do Ústí jezdím každý týden několikrát a můžeme se sejít u Vás, či někde u dobrého jídla.

Dejte mi prosím vědět. Děkuji

S pozdravem


Marian Křivan


Head of Industrial Development

Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1
tel.: +420 281 082 110 - 245, fax: +420 281 082 150
e-mail: m.krivan@cpi.cz
www.cpi.cz

Cell: +420 602 225 682

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Vpred

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign