Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


588
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


81
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


18


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Osoby a obsazení > Co nám říká Kubicova zpráva o ŘVC
12.10.2006
První odstavec 11. strany Kubicovy zprávy (dle izurnal.cz):Ze stránek ŘVC ČR:


Přístav Mělník, 1. bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu

Zkušenosti z povodně 2002 ukázaly, že labská vodní cesta není dostatečně vybavena ochrannými přístavy, respektivě stávající přístavy nejsou vybaveny vhodnými zařízeními pro bezpečné vyvázání plavidel za povodní. Realizace kvalitní povodňové ochrany plavidel má zabránit stržení plavidel říčním proudem, v případě povodní, k čemuž v některých případech došlo. Vzhledem k dalším funkcím přístavu byla zvolena varianta výstavby přístavní zdi vybavené vysokovodními vyvazovacími zařízeními (pacholaty ve zdi, pacholaty s vázacími kruhy na koruně zdi), která umožní bezpečné vyvazování plavidel i za velmi vysokých vodních stavů a překladní činnost v rozsahu provozní úrovně hladiny v přístavním bazénu.


   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím Operačního programu infrastruktura, opatření 2.1.4 Výstavba přístavní infrastruktury a modernizace vodních cest.

   
- Cílem stavby je: ochrana a vyvazování plavidel za velkých vod
- bezpečnost vlastních plavidel v chráněném přístavu, hlídkujícího personálu na plavidlech a bezpečnost staveb nacházejících se v korytě vodního toku a v jeho bezprostřední blízkosti
- zvýšení počtu překladních poloh se zvýšenou bezpečností při překladních manipulacích

     Přístavní zeď celkové délky v přímé 349,74 m se skládá ze 3 částí:
- stávající opěrný blok pro jeřáb MZK délky 19,0 m s navazujícími nízkými zdmi délky 49,74 m a 29,89 m, jejichž horní hrana se zvýší o 3,24 m a vytvoří se tak vysoká přístavní zeď délky 98,63 m.
- nová vysoká přístavní zeď délky 46,50 m s ukončující zdí se šikmou horní hranou délky 4,71 m, která propojí zvýšené zdi se stávající štětovou stěnou rampy RO-RO v čele přístavního bazénu.
- nová vysoká přístavní zeď délky 204,61 m ve směru od nízké zdi do výjezdu z přístavního bazénu s ukončením šikmou pažící štětovou stěnou v délce 6,0 m.
     Jsou navrženy nové vázací prvky ve 12 profilech, v každém profilu v 5 výškových úrovních (nová zeď) nebo ve 3 úrovních (zvýšené zdi) po 1,25 m, tj. 42 ks pacholat v přístavní zdi, 12 ks pacholat a 12 ks a vázacích kruhů v koruně přístavní zdi.Poznámka: ŘVC ČR je státní instituce (zřizovatelem ministerstvo dopravy ČR) financovaná ze státního rozpočtu, jeho pracovníci jsou státní zaměstnanci.

Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2021 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign