Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


588
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


81
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


18


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Lži a demagogie o jezech > Jezaři si opět vymýšlejí
25.1.2006

Přátelé přírody: Jezaři si opět vymýšlejí

Tentokrát o úpravách Labe v Německu.


Nedávno média dala prostor tvrzením, že nová spolková vláda dala zelenou úpravám na německém Labi, z čehož prý plyne, že musíme postavit jez v Prostředním Žlebu (nově nazývaný Plavební stupeň Děčín) stůj co stůj. Naposledy se tak vyjadřoval poslanec Miroslav Pátek (ODS).
Skutečnost je ale (jako obvykle) poněkud jiná.
Podívejme se na koaliční smlouvu CDU-CSU a SPD (z 11. 11. 2005). Doslovné citáty a jejich český překlad následují.
V kapitole 6, týkající se rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury, se uvádí:
Die im Bundesverkehrswegeplan 2003 und in den Ausbaugesetzen festgeschriebenen Projekte bringen wir zügig voran. Weitere Priorisierungen erfolgen bei der Aufstellung der Fünfjahresplanung.
Česky:
V realizaci projektů, závazně zařazených do BVWP’2003 do zákonných norem o výstavbě budeme plynule pokračovat. K rozhodování o dalších prioritách dojde v rámci sestavy plánů na další pětiletí.
Tato formulace tedy nesvědčí o tom, že se dá na Labi očekávat okamžitá změna, neboť „Strombaumaßnahmen“ v citovaných dokumentech nejsou.

Jistá snaha o změnu je patrná z tohoto citátu:
Wir werden unverzüglich ein Bundeswasserstraßenausbaugesetz erarbeiten.
Česky:
Bez odkladů přistoupíme k přepracování zákona o výstavbě spolkových vodních cest.

Zájem o rozvoj vodní dopravy a její infrastruktury je dokumentován i v tomto bodu:
Die Sicherung und Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Binnenschifffahrt ist für die Koalition ein zentrales Anliegen. Die deutsche Binnenschifffahrt als unbestritten sicherer und umweltfreundlicher Verkehrsträger muss in den kommenden Jahren im Gesamtverkehrssystem deutlich an Bedeutung gewinnen. Für die Binnenschifffahrt sind gut erhaltene Wasserstraßen in einem integrierten Verkehrssystem ebenso unverzichtbar wie für die Effizienz von Logistikketten.
Česky:
Významným přáním koalice je zajištění a udržení konkurenční schopnosti německé vnitrozemské plavby. Německá vnitrozemská plavba, jakožto nesporně spolehlivý a k životnímu prostředí  šetrný nositel dopravy musí v nastávajících letech získat v rámci celkového dopravního systému na významu. Pro rozvoj vnitrozemské vodní dopravy - stejně tak jako pro účinnost logistických řetězců - jsou neodmyslitelnou podmínkou dobře udržované vodní cesty.

Toto vše svědčí o tom, že s nástupem nové vlády dojde k obratu při hodnocení vnitrozemské vodní dopravy, alespoň v obecném pojetí. Ve stejné koaliční smlouvě je však nutno si všimnout i dalších citátů v kapitole 7, kde se mj. uvádí, že je třeba:
 …unsere Flüsse und ihre Auen als Lebensadern der Landschaft und in ihrer Funktion für einen vorbeugenden Hochwasserschutz erhalten und entwickeln.
Beim Bau und der Unterhaltung von Bundeswasserstraßen ist dem in der Richtlinie verankerten Schutz der Gewässer und der Erhaltung ihrer öko logische Funktionen Rechnung zu tragen.
Česky:
Je třeba zachovávat naše řeky a jejich nivy jakožto životní tepny krajiny a dbát na udržení a  rozvíjení jejich nedocenitelné funkce při ochraně proti povodním.
Při výstavbě a údržbě spolkových vodních cest je třeba respektovat ochranu vod, zakotvenou v příslušné směrnici a zachovávat ekologické funkce vodní sítě.
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2021 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign