Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

GALERIE
• Zóny a volná krajina • Labe a jezy • Nízkoponorové lodě • Labe v Děčíně • Místa, kde by mohly být labské jezy a nebo by-passy • Labe pod Děčínem • Bobr evropský v sídle Přátel přírody • Podskalí u Labe (2011) • Vše o jezech • Flabi • Pozvánky • Plavební stupeň Děčín • Potenciální nestátní rezervace • Jak šly roky • Archiv - 2007 • Archiv - 2006 • Zajímavosti

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


4
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


0
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


1
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


0
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


0


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


GALERIE > Nízkoponorové lodě
Všechny nákladní lodě českých rejdařů pocházejí z minulého režimu, tomu odpovídá jejich technická úroveň. Představa českých rejdařů, že si na nové, moderní lodě ZAČNOU vydělávat po té, co jim stát za 15 let a za 30-50 miliard z NAŠICH peněz postaví 3 jezy na Labi, je slušná drzost; co myslíte?

         Nízkoponorová loď Till Deynmann         
Autor: New-Logistics GmbH
         Kvatro pohon         
Autor: New-Logistics GmbH
         Kvatro pohon II         
Autor: New-Logistics GmbH
         Air lubrication         
Autor: New-Logistics GmbH
         Air lubrication II         
Autor: New-Logistics GmbH
         Air lubrication III         
Autor: New-Logistics GmbH
         Air lubrication IV         
Autor: New-Logistics GmbH
         Ponory a nosnost         
Autor: New-Logistics GmbH
         Kvatro pohon III         
Autor: New-Logistics GmbH
(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign