Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali
Ještě před výběrem trasy D8 provedlo ŘSD v Českém středohoří (z našich daní) geologický průzkum. Po zahájení výstavby pak byli státní zaměstnanci z ŘSD údajně překvapeni
1. "objevem" uhlí pod trasou,
2. sesuvem nad Prackovicemi,
3. ujížděním tělesa dálnice.
V roce 2005 řada politiků (Kubera, Doubrava, Foldyna atd.) urputně brojila proti vedení D8 tunelem prý proto, že by se nestihl termín dokončení v r. 2008.

Byla trasa D8 zvolena přes sesuvné území a ložisko uhlí záměrně, aby stavební lobby mohla "nasávat" miliardy ze státního rozpočtu?


spíše ano


63
spíše ne


8


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


PŘÍBĚH PŘEDKA. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) POSLEDNÍ 3 KS
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 11.9.2008
Petice uzavřena dne : 27.5.2014

Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice




Vážený pane starosto, vážené členky a vážení členové zastupitelstva,

žádám Vás o zachování volné krajiny (pod)krušnohoří a o vypuštění komerčních a průmyslových „zón“ (Knínice, Žďárek, Petrovice atd.) z Územního plánu Vaší obce a z návrhů na jeho změnu.

Přeměna luk či lesa v plechové haly a asfaltové plochy by sice přinesla pracovní místa, ale za jakou cenu? Za cenu drastického zásahu do krajinného rázu, za cenu nepříznivých vlivů na mikroklima, čistotu ovzduší, rekreační potenciál, nočního rušení světlem, celodenního hluku, za cenu zvýšení nehodovosti, likvidace zemědělské půdy, prostředí pro divoká zvířata a rostliny a v jejím důsledku i zvířat a rostlin samých atd.

Z těchto důvodu Vás žádám o nalezení jiného řešení bez výše uvedených negativních dopadů.

Věřím, že můj požadavek budete respektovat.

Na vědomí: Petiční výbor (Marian Páleník, Přátelé přírody, o.p.s., Zdeněk Bárta, bývalý senátor, Vendula Fremlová, Petrovice, Vladimíra Huberová, Knínice, David Janošek, Petrovice, Daniel Kadlec, Libouchec, Zuzana Komárová, Žďár, Libuše Krupičková, Libouchec, Martin Mejstřík, senátor, Štěpánka Pastorová, Žďárek, Přemysl Rabas, poslanec PSP, Václav Seidl, Žďár, Šárka Tauberová, Knínice, Marie Váhalová, Knínice, Dana Waldsteinová, Knínice, Zdeněk Zikmund, Libouchec).

Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. s



Petice byla uzavřena dne 27.5.2014, celkem podepsalo 416 občanů.
(C) 2006 - 2017 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign