Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali
Ještě před výběrem trasy D8 provedlo ŘSD v Českém středohoří (z našich daní) geologický průzkum. Po zahájení výstavby pak byli státní zaměstnanci z ŘSD údajně překvapeni
1. "objevem" uhlí pod trasou,
2. sesuvem nad Prackovicemi,
3. ujížděním tělesa dálnice.
V roce 2005 řada politiků (Kubera, Doubrava, Foldyna atd.) urputně brojila proti vedení D8 tunelem prý proto, že by se nestihl termín dokončení v r. 2008.

Byla trasa D8 zvolena přes sesuvné území a ložisko uhlí záměrně, aby stavební lobby mohla "nasávat" miliardy ze státního rozpočtu?


spíše ano


63
spíše ne


8


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


PŘÍBĚH PŘEDKA. Pouť k úsvitu života (Richard Dawkins) POSLEDNÍ 3 KS
555,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 21.6.2007
Petice uzavřena dne : 27.6.2007

Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
Vážený pane hejtmane
,

v dokumentu Posouzení vlivů konceptu ÚP ÚK na ŽP se na str. 86 o plánovaných stavbách na Labi píše mj.:
Vzhledem ke známému dosavadnímu vývoji navrhovaných konkrétních řešení je tento záměr nutno hodnotit jako rizikový a v úrovni SEA koncepce proto uvádíme, že řešení zlepšení podmínek pro plavbu na Labi při respektování výše uvedených zásad ochrany přírody, krajiny a životního prostředí znamená jeho provedení bez výstavby plavebních stupňů. Zachování jedinečného fenoménu dosud relativně přirozeného úseku proudící velké řeky v tomto území, na udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, je posudkem SEA pokládáno za zásadní prioritu.

Vážený pane hejtmane,
toto stanovisko plně podporuji a přidávám se k němu. Lodní (a železniční) dopravu je třeba podporovat. Pokud jde o říční dopravu na Labi, dle mých informací existují technicky možné alternativy k jezu (jezům) na Labi, které by zadání Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi řešily v podstatě stejně a přitom by byly nejen environmentálně šetrnější, ale také levnější a rychleji realizovatelné. Jde zejména o:

1. zúžení (zjednosměrnění) plavební dráhy
2. příčné hráze
3. by-passy (kanály)
4. příp. i nízkoponorové lodi (Flabi).


Věřím, že mé stanovisko vezmete v úvahu.
Předseda petičního výboru Marian Páleník, Přátelé přírody, o. p. s.


Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. sPetice byla uzavřena dne 27.6.2007, celkem podepsalo 613 občanů.
(C) 2006 - 2017 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign