Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe • Plavební stupeň (jez) Děčín • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Ing. J. Kubec, CSc. o Plavebním stupni Děčín v časopise Vodní hospodářství 2018-03 • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • Lodní doprava • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


96
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


10
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


4
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


0
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


1


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Divoká řeka místo jezů!

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe

DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe


Studie proveditelnosti vodního koridoru D-O-L (4 MB) (2018_11_DOL_Studie_za_20_mega_Zprava.zip) Autor: MD
Popis: Sdružení D-O-L, sdružující firmy Aguatis (kde pracuje Ing. Trnka, hlavní projektant Plavebního stupně Děčín) a Sweco (Hydroprojekt), vysoutěžilo zakázku za cca 20 miliónů korun na Studii proveditelnosti kanálu Dunaj - Odra - Labe. Hlavní zprávu naleznete zde, přílohy s mapovými podklady mají objem několik GB a v ČR trvá koncem roku 2018 jejich stažení několik hodin. (Celou Studii včetně příloh lze stáhnout na adrese https://uloz.to/!0FFHCYiIpn8Y/dolstudie-zip.) Soubor má formát zip.

(C) 2006 - 2018 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign