Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

KANDIDÁTI NOMINOVANÍ NA CENU PŘÁTEL PŘÍRODY 2006


1. Bartošková Věra, předsedkyně společnosti Přátel města Duchcova, Duchcov
Novinářka, spisovatelka, básnířka. Bojuje za zdravou přírodu ve svém okolí - Teplice, Duchcov, atp. Za záchranu labutí a čápů na okolních rybnících (Barbora, Duchcovský rybník), za omezení těžby stromů a kácení, proti vysušování mokřin, atp.

2. Bursík Martin, předseda Strany zelených, Praha
Domnívám se, že Martin Bursík svým působením nejenom pozvedl Stranu zelených, ale především posunul celou šíři zelených témat do celospolečenské diksuse a tám výrazně přispěl k cilivějšímu a důslednějšímu vnímaní otázek ochrany životního prostředí celou českou společností a také většinou politických subjektů.
Za prosazení tématu ochrany klimatu a ekologické daňové reformy do nejvyšších pater české politické diskuse.

3. Buřt Vladimír, zástupce starosty, Horní Jiřetín
Již několik let velmi kultivovaným a racionálním způsobem bojuje za záchranu svého města před likvidací v důsledku prolomení územních limitů těžby. Svým postojem dodává odvahu a sílu ostatním obyvatelům města, kteří jsou  pod velmi silným tlakem, a chrání kulturní, historické a přírodní dědictví nás všech.

4. Ivan Dejmal, bývalý ministr ŽP, rodák z Ústecka
Svou vytrvalou kritikou prolomení limitů nastartoval proces, který vyústil až v referednum v Horním Jiřetíně. Podařil se mu husarský kousek - získal ("zlobboval") Václava Havla k napsání dopisu v této věci tehdejšímu premiérovi. V roce 2006 stále "účinkovala" I. Dejmalem redigovaná a vydaná publikace "Územní ekologické limity težby v SHP".

5. Eichler Jan, ČSOP Tillia (ředitel DDM Ústí nad Labem)
Oceňuji, že vtlouká ekologii do hlavy dětem a to slovem i praktickými činy. Když jsem ho viděla o víkendu, jak betonuje ceduli u památného stromu, nebo jak jezdí s dětmi o prázdninách na tábory, tak já ho tedy navrhuji.

6. Rais Antonín, Proventi, Chomutov
Za to, že se mu svým neutuchajícím úsilím podařilo přiblížit realizaci záměr na výstavbu větrného parku Chomutov. Celkem 80 větrných elektráren zde má nejméně 25 let vyrábět čistou energii bez emisí skleníkových plynů a dalších exhalací.

7. Štork Josef, občan Ústí nad Labem
Postavil se ústeckému Magistrátu a tím zabránil likvidaci části parku kvůli parkovišti pro 26 aut nedaleko dětského hřiště. (Díky jeho odvolání Krajský úřad zrušil již vydané - ovšem protizákonné stavební povolení Magistrátu.) Během podzimu pak sehnal kolem pěti set podpisů pod petici požadující zachování parku.