Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Přejímáte mediální hru velrybářůFórum čtenářů: reakce na zdržení dostavby dálnice D8

Seriózní média dávají (až na odůvodněné výjimky) přibližně stejný prostor oběma stranám sporu a kladu si otázku, proč v případě D8 (ale v případě některých médií také u jezů na Labi) dostává tolik prostoru státní „propaganda“. Na jednu stranu srdnatě upozorňujete na propojení kmotrů s politickými stranami a jejich „velrybaření“, na druhé straně už nejdete dál. Položme si otázku: Jaké firmy ti kmotři vlastní? Nejsou to náhodou především firmy stavební? A pokud ano, nedostávají tyto firmy jednu státní zakázku za druhou? Nejsou tyto firmy dodavateli prací mj. právě pro stavbu dálnic? Zdá se logické, že když je někdo ochoten „investovat“ až jeden milion korun na účast „politických žoldáků“ na jedné jediné schůzi (300 nových členů po 3 000 Kč) jedné nejmenované politické strany, pak má spočítáno, že se mu tato „investice“ vrátí. Ptejme se jak? Nabízí se odpověď, že prostřednictvím státních a obecních zakázek, které mu přihraje dotyčná politická strana, která se vlastně stala další divizí jeho holdingu. Jak se ta která politická strana staví k přijímání členů, je její interní věc. Děs a hrůza jde ovšem z toho, že se vybraní podnikatelé jejím prostřednictvím zmocňují státních úřadů, které by měly sloužit veřejnosti a být nestranné, a ovlivňují jejich rozhodnutí.

Na mne přístup a rétorika Ředitelství silnic a dálnic (investora D8) působí dojmem, jako by to byl spíše úřad „velrybářský“ než státní. (Obdobné je to v případě Ředitelství vodních cest, rovněž teoreticky státního úřadu, které se podobnými metodami vymývání mozků a lobbování snaží prosadit stůj co stůj stavbu jezů na Labi.) Pokud mne pokládáte za paranoika, přečtěte si výroční zprávy BIS, přečtěte si tzv. Kubiceho zprávu.

(...) Přátelé přírody se dálnicí D8 přestali zabývat již před 11 lety a musím vám opakovaně sdělit, že formulace „kvůli desítkám žalob a odvolání ekologických aktivistů...“ nás poškozuje a navíc prostě není pravdivá. Nerozumím, proč tuto demagogii ŘSD a potažmo velrybářů přebíráte doslova a do písmene.

Zopakujme si to: Když nemá žaloba odkladný účinek, jak může něco zdržet? Je-li na nějaké rozhodnutí podána žaloba, stavba prostě pokračuje dál! Když u soudu leží žaloba Dětí Země (nikoli ekologů) od roku 2003 (!) a soudkyně stále nerozhodla, nezdržuje to spíše dotyčná soudkyně? Když soud rozhodne o pozastavení stavby, „nezdržuje“ dostavbu náhodou soud? Když soud zruší nějaké rozhodnutí, proč to udělá? Řekl bych, že existuje jediné vysvětlení - toto rozhodnutí, vydané státním úřadem, bylo nezákonné!

Opravdu mne velmi udivuje, že vám více vadí snaha, aby naše státní úřady rozhodovaly zákonně než samotné nezákonné rozhodování. Když přijímáte tuto mediální hru velrybářských, pardon státních orgánů, hraje to do karet velrybářům. Opravdu vám to nedochází?

Marian Páleník Přátelé přírody, o.p.s.

Vyšlo 3. 5. 2010 v regionální mutaci Mladé fronty DNES - severní Čechy


Kráceno, celý (původní) text zde (tučně vypuštěná pasáž):
Dobrý den,

seriózní média dávají (až na odůvodněné výjimky) přibližně stejný prostor oběma stranám sporu a kladu si otázku, proč v případě D8 (ale v případě některých médií také u jezů na Labi) dostává tolik prostoru státní „propaganda“.

Na jednu stranu srdnatě upozorňujete na propojení kmotrů s politickými stranami a jejich „velrybaření“, na druhé straně už nejdete dál. Položme si otázku: Jaké firmy ti kmotři vlastní? Nejsou to náhodou především firmy stavební? A pokud ano, nedostávají tyto firmy jednu státní zakázku za druhou? Nejsou tyto firmy dodavateli prací mj. právě pro stavbu dálnic?

Zdá se logické, že když je někdo ochoten „investovat“ až jeden milión korun na účast „politických žoldáků“ na jedné jediné schůzi (300 nových členů po 3.000 Kč) jedné nejmenované politické strany, pak má spočítáno, že se mu tato „investice“ vrátí. Ptejme se jak? Nabízí se odpověď, že prostřednictvím státních a obecních zakázek, které mu přihraje dotyčná politická strana, která se vlastně stala další divizí jeho holdingu.

Jak se ta která politické strana staví k přijímání členů, je její interní věc. Děs a hrůza jde ovšem z toho, že se vybraní podnikatelé jejím prostřednictvím zmocňují státních úřadů, které by měly sloužit veřejnosti a být nestranné, a ovlivňují jejich rozhodnutí.

Na mne přístup a rétorika Ředitelství silnic a dálnic (investora D8) působí dojmem, jakoby to byl spíše úřad „velrybářský“ než státní. (Obdobné je to v případě Ředitelství vodních cest, rovněž teoreticky státního úřadu, které se podobnými metodami vymývání mozků a lobbování snaží prosadit stůj co stůj stavbu jezů na Labi.)

Pokud mne pokládáte za nenapravitelného paranoika, přečtěte si výroční zprávy BIS, přečtěte si tzv. Kubiceho zprávu. Je to Bezpečnostní informační služba, kdo upozorňuje na pronikání soukromých firem, často s kriminálním pozadím, do státních orgánů a na jejich manipulaci veřejným míněním (prostřednictvím médií).

Přátelé přírody se dálnicí D8 přestali zabývat již před 11 lety a musím Vám opakovaně sdělit, že formulace „kvůli desítkám žalob a odvolání ekologických aktivistů...“ nás poškozuje a navíc prostě není pravdivá. Nerozumím, proč tuto demagogii ŘSD a potažmo velrybářů přebíráte do slova a do písmene.

Zopakujme si to: Když nemá žaloba odkladný účinek, jak může něco zdržet? Je-li na nějaké rozhodnutí podána žaloba, stavba prostě pokračuje dál! Když u soudu leží žaloba Dětí Země (nikoli ekologů) od roku 2003 (!) a soudkyně stále nerozhodla, nezdržuje to spíše dotyčná soudkyně? Když soud rozhodne o pozastavení stavby, „nezdržuje“ dostavbu náhodou soud? Když soud zruší nějaké rozhodnutí, proč to udělá? Řekl bych, že existuje jediné vysvětlení - toto rozhodnutí, vydané státním úřadem, bylo nezákonné!

Opravdu mne velmi udivuje, že Vám více vadí snaha, aby naše státní úřady rozhodovaly zákonně, než samotné nezákonné rozhodování. Když přijímáte tuto mediální hru velrybářských, pardon státních orgánů, hraje to do karet velrybářům. Opravdu Vám to nedochází?

Marian Páleník, Přátelé přírody, o.p.s.