Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Další nesmysly o jezech na Labi v tisku

Deníky Bohemia zveřejnily 23. 12. 2005 článek (autor fm)

Jez by se mohl začít stavět v roce 2007

Bohužel obsahuje řadu polemických a několik mylných (nepravdivých) tvrzení.
Patrně "vychází" z podobně nepřesné zprávy, kterou i s komentářem naleznete ZDE. Nepravda byla vypuštěna a nyní hrozí, že média - přes naše dokazování, že jde o nepravdy - budou do omrzení stále přebírat totéž - bez ohledu na na (ne)pravdivost obsahu.

Deníky Bohemia: Kontroverzní jez na Labi by se mohl začít stavět koncem roku 2007.
Přátelé přírody: Těžko říci, jak k tomuto termínu autor dospěl. Možná "opisoval" zprávu, která citovala výrok ministra dopravy. Termín je zcela nereálný. Dokumnetace EIA má být hotova až v polovině roku 2006. Teprve pak bude dána k připomínkám veřejnosti a k posouzení. Pokud by záměr získal souhlasné stanovisko (lze čekat nejdřív začátkem roku 2007), pak  bude investor žádat o výjimku. Získá-li ji (léto 2007), požádá o územní povolení. Půjde-li vše jako po másle, územní povolení by získal koncem roku 2007. Až pak by začalo stavební řízení, které by mohlo skončit v 2. půlce r. 2008. Stavět by se tedy mohlo začít NEJDŘÍVE začátkem roku 2009. (Zkušenost nám ale říká, že i to je spíše optimistický odhad a reálnější je mluvit o roce 2010, ale možná také až 2012, jako termínu zahájení stavby.)
Je to vcelku jasná taktika a manipulace (nic nového): Nyní se bude dokola o stavbě, o níž není rozhodnuto, mluvit jako o "hotové věci", aby se zvýšil tlak na její povolení. A dokola se budou omílat nereálné termíny. Až se nestihnou, budeme obviňování ze "zdržování". ("Vidíte, jak škodí?")

Deníky Bohemia: Jediný jez, na kterém se po deseti letech sporů dohodlo ministerstvo dopravy s ministerstvem životního prostředí, má nahradit původně plánované dva jezy.
Přátelé přírody: Tvrzení o dohodě mezi MŽP a MD lze označit jako lživé. Jak se lze snadno přesvědčit ZDE, nejde o dohodu, ale společné "prohlášení"; a nikoli ministerstev, nýbrž ministrů. Každý, kdo si Společné prohlášení přečte, musí vidět, že dohodnuto bylo pouze posouzení jezu. (Mezi posouzením a souhlasem je zásadní rozdíl.)
Je zvláštní, že autor článku opakuje úplně stejnou chybu jako autorka zrpávy z 11. 11. 2005 - že se spory vedou 10 let.

Deníky Bohemia: Nyní navrhovaný jediný plavební stupeň v Děčíně má zaručit možnost plavby až do Děčína s ponorem do 1,4 metru po větší část roku, řekl ministr dopravy Milan Šimonovský. V současnosti není Labe na českém území po většinu roku, především v létě, splavné.
Přátelé přírody: Poslední tvrzení je jednoduše zcela lživé. Labe je na českém území splavné po většinu roku.V některých letech celoročně, v jiných bývá nesplavné pro velké lodě někdy týdny, ve výjimečných případech měsíce. Zčásti to bývá kvůli nízkým stavům vody. Zčásti ovšem kvůli vysokým stavům - tuto nesplavnost (způsobenou vysokými stavy vody) žádný jez nemůže nikdy vyřešit.
Nelze to chápat jinak, než jako snahu záměrně oklamat veřejnost - a to i pomocí zcela evidentní lži. Představa, že na ministerstvu dopravy neznají  skutečnost, je nemyslitelná. Ministr Šimonovský je buď obelháván nebo vědomě lže. Jiná možnost neexistuje. Vzhledem k tomu, že jsme jej víckrát upozorňovali, že mnohá tvrzení, kterými argumentuje, nejsou pravdivá, se bohužel nabízí spíše druhá možnost.

Deníky Bohemia: Protože Labská vodní cesta je v podstatě jedinou dopravní vodní cestou v zemi, nemá ČR po větší část roku možnost provozování vodní dopravy s větším ponorem. Na německé části Labe je přitom plavební hloubka 1,4 metru zaručena již nyní.
Přátelé přírody: Opět nepravda. Každý si může na internetu najít stavy vody v německém Labi a jednoduše zjistí, že poměrně dlouhý úsek Labe mezi státní hranicí a Magdeburkem rozhodně plavební hloubku 1,4 metru zaručenu nemá. Není možné uvěřit tomu, že by to na ministerstvu dopravy ČR nevěděli. Spíš se vnucuje závěr, že lžou, aby oklamali veřejnost. Smutné je, že to státním úředníkům hlídací psi demokracie v Denících Bohemia baští i s navijákem.

Deníky Bohemia: Po zprovoznění jezu u Děčína by v roce 2010 mělo být možné nakládat v Děčíně zboží, které by dál po Labi mohlo na lodích putovat až do přístavu v Hamburku.
Přátelé přírody: V roce 2010 by se stavba mohla nejdříve začít stavět - rok dokončení stavby je velmi nereálný. Především je ale nutno zdůraznit, že o stavbě NENÍ rozhodnuto. Stále se jen posuzuje.

Deníky Bohemia: Od zprovoznění jezu proto MD očekává oživení nákladní dopravy na železnici, která vede po pravém břehu Labe k překladišti v Děčíně.
Přátelé přírody: Další nesmysl. Jak může dojít k oživení želenice proti současnému stavu? V době, kdy není Labe pro velké lodě splavné, přepravuje přece zboží železnice tak jako tak. Naopak - pokud přepravu převezme lodní doprava, bude to na úkor železniční.
Kromě toho se zamlčuje, že plánovaná loděnice ČLR v Děčíně, pro níž se horuje, zvýší silniční přepravu v Děčíně. Loděnice má být totiž  zásobována nákladními auty! A stejní lidé, kteří o sobě tvrdí, že chtějí výstavbou jezů omezit silčniční dopravu, ani nemrknou. Naopak loděnici prosazují. Rovněž "zapomínají" uvádět, že loděnice jez pod Děčínem nepotřebuje. (Vyráběné lodě budou prázdné spouštěny po proudu do SRN. Mají ponor pouhých 110 cm a i kdyby voda v Labi poklesla ještě více, lze loď bez problémů svézt na "vlně" vypuštěné ze zdrží na Labi a Vltavě.)

Deníky Bohemia: Do poloviny příštího roku by mělo být hotovo posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Pak začne MD s přípravou výstavby. Jez by měl stát 3,5 miliardy korun. Ministerstvo dopravy bude příští rok jednat s Německem o nové mezivládní dohodě o revitalizaci Labe. "Na Labe se musí vrátit celoroční rekreační lodní doprava, což by mělo naši největší řeku oživit," řekl Šimonovský.
Přátelé přírody: Po rozvoji osobní lodní dopravy již řadu let voláme. Stejně tak po revitalizaci Labe. Obáváme se ovšem velmi toho, co si pod revitalizací řeky představují naši betonáři. Obáváme se vykradení a vyprázdnění dalšího pojmu. Kanalizování řeky by mohli - za pomoci médií - betonáři tak dlouho nazývat revitalizací, až se zapomene, co je skutečná revitalizace řeky. Rádi bychom se mýlili.

Přátelé přírody, o. p. s. 1. 1. 2006

K tématu rovněž POLEMIKA