Členové dozorčí rady Přátel přírody, o. p. s.


Ing. Petr Kadaník - předseda

Mgr. Zdeněk Bárta


Délka funkčního období:

Do 18. 2. 2020: Ing. Petr Kadaník

Do 18. 2. 2021: Mgr. Zdeněk Bárta