Proti vůli většiny občanů


Na čtvrtek 23. července 2009 svolává starosta Libouchce Ing. Jiří Štěrba obecní zastupitelstvo, na němž navrhuje schválit komerčně průmyslovou zónu u Knínic. Tento akt by změnil 10 hektarů louky, dosud nezasatavitelného území, v převážně vyasfaltovanou či vybetenovanou plochu. Starosta jde proti většině občanů Libouchce, kteří si nové "zóny" na zelené louce nepřejí.

500 občanů Libouchce podepsalo v roce 2008 petici proti zónám, 300 jich letos v červnu podalo na Obecní úřad Libouchec své nesouhlasné připomínky a většina z nich navíc zmocnila tzv. pověřenou osobu k podání námitky. Na Obecní úřad se stále obracejí občané Libouchce a žádají, aby nová zóna nebyla schválena.

Přesto všechno se zdá, že vedení obce hodlá tuto "zónu" prosadit stůj o stůj.

(16. 7. 2009 se na stránkách obce objevilo oznámení starosty, že se zasedání zastupitelstva překládá nejspíš na září.)