S komerční zónou u Knínic už nesouhlasí tři stovky místních


Knínice, Libouchec - Zhruba tři stovky občanů Libouchce nesouhlasí s komerční zónou u Knínic. Tolik písemných nesouhlasných připomínek se libouchecké radnici sešlo k územnímu řízení.

Radnice se totiž chystá změnit územní plán a v komerční zónu chce proměnit zemědělskou plochu. Na té pak chce investorská společnost Unives postavit outlet.

Místo hal raději louky a pole


Svou námitku vůči změně územního plánu podal také Zdeněk Zikmund z Libouchce.

„Nechci, aby se zemědělská plocha změnila v zastavitelné území. Změna územního plánu na obchodně průmyslovou zónu by mohla totiž teoreticky znamenat, že nám tu kromě outletu, což je obchodní centrum, mohou postavit i montážní haly,“ vysvětlil.

Začátkem května 2009 obec Libouchec vyhlásila možnost připomínkovat takzvaný Návrh změny č. 3 Územního plánu Sídelního útvaru Libouchec. Schválením této změny by se louka u Knínic změnila v zastavitelné území.

Podle odpůrců tohoto plánu by to prý v praxi znamenalo, že se louka změní v 10 hektarů asfaltu, plechu či betonu a v důsledku toho by vzrostla prašnost, změnil by se krajinný ráz, mikroklima lokality, klesla by její atraktivita a s tím i cena okolních nemovitostí.

Radnice se ale připomínkami ještě nezaobírala pro nedostatek času. Možnost jejich podávání totiž skončila teprve v pondělí. Starosta Libouchce Jiří Štěrba k tomu uvedl, že ještě neví, a ani nemůže vědět, jaký bude další postup. „Řešit to bude stavební úřad. Jak, v tuto chvíli nejsem schopen říci,“ uvedl Štěrba.

Postup podle zákona


„K podobným návrhům obvykle nepodá připomínky nikdo. Takže 300 písemných připomínek já osobně pokládám za mimořádně vysoké číslo,“ uvedl Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, jež odpůrcům změny pomáhá. „Doufám, že to bude zastupitelstvo respektovat a změnu územního plánu neschválí, podobně jako před časem v Petrovicích.“

Tomáš Pilc, tajemník zdejšího obecního úřadu, k tomu ale uvedl, že připomínky není možné nevzít na vědomí. „Postup ostatně ukládá zákon. Připomínky tedy byly přijaty a přiloženy k dokumentaci řízení. Zákon také říká, že pokud je proti víc jak deset procent občanů, musí být také úřední postup jiný,“ vysvětlil Pilc.

Tím měl na mysli i aktivitu odpůrců, jíž zastřešil právě Zikmund. Ten totiž proti záměru podal takzvanou námitku. K tomu ho zmocnilo 268 občanů Libouchce, což je právě těch víc než 10 procent, o nichž hovořil tajemník Pilc.

Zatímco připomínky bere podle zákona obec pouze na vědomí, s námitkou už se musí „vypořádat“. Pokud tak neučiní, lze se proti tomu odvolat k soudu, a ten může schválenou změnu zrušit.

Investorská firma, jež má zájem tam podnikat, to vzala na vědomí a zatím se nevyjádřila.

Autor: Janni Vorlíček, 26. 6. 2009, Deník