Filozof Erazim Kohák

O Přátelích přírody napsal:

Na Přátelích přírody mě přilákalo především to, že se zastali bobrů, které jsem si zamiloval ve svém předchozím bydlišti a které naši nedávní předkové nemilosrdně zmasakrovali ve vlastech českých. Podporuji je, protože jsem celý život byl na straně slabšího - a v nerovném zápase přírody a jejích Přátel s bezohlednou chamtivostí konzumní společnosti jsou příroda a její Přátelé zjevně ti slabší, kteří se zastávají dobra proti převeliké špatnosti.

ek