Přejít na galerii:
Galerie: Nekanalizované Labe
Poslední úsek Labe, který není v ČR kanalizován, ale pouze regulován, se nachází mezi Střekovem v Ústí nad Labem a státní hranicí s Německem. Jde o ojedinělý fenomén, který nikde jinde v ČR nenajdeme. Vyznačuje se specifickou faunou a flórou, cenná jsou ovšem celá společenstva, říční ekosystémy či biotopy charakteristické pouze pro tuto malou oblast. V neposlední řadě je zde zákonem chráněn krajinný ráz. Řeka Labe a přilehlé údolí se nacházejí jednak v Chráněné krajinné oblasti, jednak byly zařazeny do soustavy Evropsky významných lokalit NATURA 2000.
Předchozí snímek Jaro 2013 Následující snímek

Název obrázku: U Dolního Žlebu
Popis: Jaro 2013
Autor: BP
Další obrázky v galerii:
Kriticky ohrožený (zákonem chráněný) drobnokvět pobřežní. Labe v místech plánované výstavby Plavebního stupně (jezu) Děčín - Prostřední Žleb. Září 2015Drobnokvět pobřežní jezem ohrožený
Labe cca v místech plánované výstavby Plavebního stupně Děčínem.Labe v říjnu
LabePod Děčínem u Čertovy vody (září 2014)
Březen 2014Štěrkopískový náplav u Malého Března
Březen 2014Bobří stopy na břehu Labe
Bobr kácí stromy, které u vody zase velmi rychle dorůstají, a tím bobr zvyšuje biodiverzitu, nikomu a ničemu neškodí, ale naopak prospívá. (Březen 2014)Okus u Labe
březen 2014Labská tůň
Jaro 2013U Čertovy Vody
Labe září 2012Dolní Žleb - štěrkopískový náplav
říjen 2013Labe
Panorama labského údolí.Labe v září
Srpen 2017Labe v Děčíně
Srpen 2017 u Dolního Žlebu pod Děčínem. (GPS 50:50:50 / 14:13:14)Labe u Dolního Žlebu
Srpen 2017. Drobnokvět pobřežní (Labe pod Děčínem)
Září 2017, Chráněná krajinná oblast a Evropsky významná lokalita.Pod Děčínem
Září 2017, Chráněná krajinná oblast a Evropsky významná lokalita.Pod Děčínem
Kaňon řeky Labe pod Děčínem