Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


622
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


24


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
OBČANSKÁ ELEKTRÁRNA V OHROBCI - Přehled výkonu

Přátelé přírody mají 2 ze 40 panelů. Grafy ukazují výrobu celé elektrárny (soustavy 40 panelů).
(C) 2006 - 2023 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign