Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Proti kanálu DOL
• Text petice • Podepsali
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


538


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 27.5.2014
Petice uzavřena dne : 3.6.2015

STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
ELEKTRONICKÁ "PETICE" PROTI DEVASTACI VOLNÉ KRAJINYRadě Ústeckého kraje

prostřednictvím
hejtmana Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka
a radního pro ŽP a zemědělství p. Arna Fišery


Vážený pane hejtmane,
vážené členky, vážení členové Rady Ústeckého kraje,

Ústecký kraj je stále výrazně postižen povrchovou těžbou uhlí a již se jako houby po dešti objevují plány na zničení desítek a desítek hektarů dosud volné krajiny!


Vážený pane hejtmane,
vážené členky, vážení členové Rady Ústeckého kraje,

žádám Vás, abyste podnikli kroky potřebné k eliminaci další přeměny volné krajiny v Podkrušnohoří a Krušných horách v plochy zastavěné logistickými a jinými centry, jako jsou například plánované Truck centrum Krásný Les přímo v Krušných horách, CPI "park" Žďárek nebo Euroform u Přestanova.

Žádám Vás

1. abyste prošetřili, jak je možné, že Odbor ŽP Krajského úřadu Ústeckého kraje povolil firmě CPI hromadně 14 výjimek pro zákonem chráněné druhy s tím, že tato soukromá investice je údajně ve veřejném zájmu, ač mj. nesouhlasné stanovisko podala obec Libouchec a petici proti stavbě podepsaly jak stovky místních občanů, tak tisíce občanů Ústeckého kraje i ostatních krajů ČR!

2. aby bylo pro záměr firmy Euroform vydáno NESOUHLASNÉ stanovisko podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí!

3. abyste požadovali PROVÉST posouzení záměru Truck centrum Krásný Les podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP (velkou EIA)!

4. abyste mne a celou veřejnost informovali o krocích, jaké Rada Ústeckého kraje podniká proti další přeměně volné krajiny v zastavěná území.


Vážení,
věřím, že mé žádosti vyhovíte a předem Vám za Vaše úsilí děkuji.Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. sPetice byla uzavřena dne 3.6.2015, celkem podepsalo 508 občanů.
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign