Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

KRAJSKÝ ÚŘAD ZRUŠIL POVOLENÍ PRO PARKOVIŠTĚ V MĚSTSKÝCH SADECHÚstecký magistrát jej vydal v rozporu s územním plánem

„Příjemná oslava státního svátku. O rozhodnutí Krajského úřadu jsem s dozvěděl 17. listopadu,“ komentuje další úspěch Přátel přírody ředitel této společnosti Marian Páleník.

„Parkoviště v ústeckých Městských sadech povolil svým způsobem magistrát sám sobě. Na jedné straně je Statutární město Ústí nad Labem investorem, současně ale vydává na akci stavební povolení,“ vysvětluje Páleník. „Zákonodárci to možná mysleli dobře, ale jak to v praxi dopadá, ukazuje mimo jiné i tento - odstrašující - příklad.“

Magistrát nejprve na jaře tohoto roku povolil vykácet na části Městských sadů několik „překážejících“ stromů. (Opět byl žadatelem i povolovatelem a vykonavatelem.) Účastník následného řízení, který se odvolal ke Krajskému úřadu, označil za velmi podivné i to, že magistrát nechal stromy v parku vykácet kvůli stavbě, která ještě nebyla povolena.

Stavební odbor magistrátu vydal v rámci stavebního řízení vyjádření, podle něhož je záměr na výstavbu parkoviště v Městských sadech „v souladu se záměry územního plánování města“. Jiný odbor magistrátu pak - přes nesouhlasná stanoviska několika účastníků řízení - zejména na základě tohoto vyjádření 8. 8. 2006 stavbu povolil.

Přátelé přírody, o.p.s. se pak spojili s jedním z účastníků řízení a společně vypracovali odvolání ke Krajskému úřadu. (Podáno 18. 8. 2006. 1)

Současně Přátelé přírody zahájili petiční akci Proti parkovišti v Městských sadech. Petici 2) podepsalo již více než 600 občanů. Převážně bydlí v Ústí nad Labem, příp. mají nějaký vztah k městu - např. zde studují. Petiční archy předávají Přátelé přírody průběžně primátorovi a obvodnímu starostovi.

„Pan primátor mi na petici již odpověděl, na odpověď obvodního úřadu zatím čekáme marně,“ dodává Páleník. „V petiční aktivitě budeme pokračovat, abychom vyvolali diskusi o řešení problému. Primitivní a barbarská maximalizace parkovišť na úkor zeleně problém s parkováním neřeší, spíš situaci ještě zhoršuje.“

Kontakt:
Marian Páleník
ředitel společnosti
Přátelé přírody, o.p.s.
V Podhájí 35
400 01 Ústí nad Labem


1) Hlavní body odvolání viz rozhodnutí Krajského úřadu ZDE (rovněž zde naleznete plánek parkoviště)
2) Text petice ZDE