Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

BIS: Média v žoldu vlivových agentur


Za zmínku stojí zpráva BIS (z konce roku 2006), v níž se lze dočíst následující:

"Podnikatelské skupiny se podle BIS pokoušejí ovlivňovat státní zaměstnance a pronikají do úřadů a institucí, kde si budují osobní vazby. BIS loni zaznamenala několik případů, kdy úředníci například vynášeli z úřadů citlivé informace nebo upravovali na zakázku úřední dokumenty. Služba zároveň uvádí, že někteří státní úředníci tlaku různých skupin podléhají a nelze vyloučit, že část z nich úplatky aktivně vyžaduje.
 
Dalším nebezpečím pro ekonomiku je podle služby možné ovlivňování znění nových zákonů ze strany finančních a podnikatelských skupin. Ty si najímají lobbisty a PR agentury, jejichž akce při prosazování zájmů klientů se prý ale již nebezpečně často blíží korupci a ovlivňování. Agentury se snaží například získat informace o soukromí lidí s rozhodující pravomocí a organizují kampaně ovlivňující veřejné mínění ve prospěch nebo neprospěch určitých skupin."

Z poslední věty (agentury ovlivňují veřejné mínění ve prospěch uričtých skupin) plyne, že to, co se tváří jako článek či zpráva bývá mnohdy fakticky něčí "placená inzerce". Jinými slovy - novináři nepíší o určitých tématech kvůli zájmu čtenářů, ale na zakázku agentur a ty zas pracují v zájmu někoho v pozadí. (Některé agentury jsou přímo vydavateli jistých novin a časopisů.)

Možná nám ale některé agentury - pardon některá média brzy vysvětlí, že Bezpečnostní informační službu České republiky vlastně ovládli (eko)teroristé a fundamentalisté.


A v roce 2009?Lesy ČR se pokusili vytunelovat, pozor i na ekotendr, varují agenti BIS
(Poznámka PP: Titulek svědčí o neprofesionalitě novinářů. Nevarují žádní agenti, ale BIS.)

Před snahou podnikatelů a lobbistů ovlivnit správu majetku státu varuje výroční zpráva BIS.


Bezpečností informační služba (BIS) ve své výroční zprávě za rok 2009 varuje před snahami podnikatelských a vlivových skupin. Ty se podle agentů snaží kontrolovat významná rozhodnutí při správě státního majetku, zejména při přidělování státních zakázek či dotací. 

"S tím souvisí také silný zájem těchto skupin na ovlivňování legislativního procesu a personálního obsazení rozhodovacích pozic ve státní správě. Tyto aktivity vytváří prostor pro únik citlivých či utajovaných informací, úplatkářství, klientelismus a korupci," píše se ve zprávě BIS.

Jako jeden z příkladů uvádí služba i státní podnik Lesy ČR, který na sebe díky značnému majetku soustředil pozornost právě těchto skupin. Ty se podle BIS snaží ovlivňovat obchodní a personální záležitosti tohoto státního podniku.

Rozdílné zájmy některých skupin se podle BIS projevily ve sporu státního podniku se soukromou společností CE WOOD, jejíž nároky vyústily v arbitrážní řízení. Lesy ČR podaly na CE WOOD návrh na zahájení insolvenčního řízení, které bylo po dohodě zrušeno. Podstatou dohody bylo zajištení pohledávky Lesů ČR majetkem CE WOOD.

"V této souvislosti byla zaznamenána příprava vyvedení finančních prostředků Lesů ČR do netransparentních zahraničních společností, ke kterému nakonec nedošlo," tvrdí zpráva.

Tlak podnikatelského prostředí a lobbismu na státní správu se podle BIS projevil i u veřejné zakázky na odstranění některých ekologických záteží vzniklých před privatizací, kterou vyhlásilo ministerstvo financí již v roce 2008.

BIS opět varuje před ruskými špiony

Lobbistické aktivity měly směřovat ke zvýhodnění některých uchazečů o zakázku či k ovlivnění výše vítězné nabídky ve prospěch konkrétních zájemců. Mimo to se některé společnosti pokusily ovlivňovat zástupce příslušných státních institucí a usilovaly o vyjmutí určitých oblastí ze seznamu lokalit, které měly být sanovány cestou této veřejné zakázky, což by díky nastavení systému čerpání garancí mohlo být pro některé vlastníky dotčených lokalit výhodné.

BIS také upozorňuje, že v případě stavebních firem zájemci o veřejnou zakázku koordinují výši nabídek, které podávají. "Cílem je vytvořit zdání konkurenčního prostředí a zakrýt předem uzavřené dohody o vítězi tendru," píše kontrarozvědka. Výrazně to prý bylo vidět u zakázek vypisovaných Správou železniční dopravní cesty, jejíž někteří zaměstnanci podle BIS dokonce jednali přímo ve prospěch stavebních firem.

Kontrarozvědka (Poznámka PP: Opět neprofesionalita. BIS není kontrarozvědka.) také varuje, že trvá zájem organizovaného zločinu o některé české strategické podniky, jako je například Čepro.

BIS už letos podruhé varovala před tím, že ruské tajné služby v Česku zvyšují svoji aktivitu hlavně v ekonomice, včetně energetiky, a ve vědě. BIS to uvedla na svých stránkách ve výroční zprávě za rok 2009.

23. 6. 2010, HN