Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Přátelé přírody vyhlašují anketu Cena Přátel přírody


Přátelé přírody, o. p. s. vyhlašují anketu o Cenu Přátel přírody 2006.

Ta je protipólem ankety o severočeského ropáka, kterou Přátelé přírody pořádají již tradičně jaře. (Letos na Den Země 23. 4. 2007.)

Nyní jde o čtvrtý ročník. První získal Přemysl Rabas, ředitel chomutovského zooparku, druhou vedoucí Správy Národního parku Šumava Alois Pavlíčko a před rokem obdržel Cenu Přátel přírody Pavel Gryndler, vedoucí odboru ŽP městského úřadu Litoměřice.

Navrhovat kandidáty na Cenu Přátel přírody je možno jedince (nikoli právnické osoby) za pozitivní působení v oblasti ochrany přírody a životního prostředí především Ústeckého kraje. Pořadí kandidátů určí svým hlasováním členové správní rady společnosti Přátelé přírody, o. p. s.

Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 13. ledna 2007 v Ústí nad Labem u příležitosti oslav založení Přátel přírody.

„Kandidáty lze navrhovat do pondělí 8. ledna 2007 do 15:00,“ vysvětluje ředitel společnosti Marian Páleník. „Aby byl návrh platný, musí obsahovat nejen jméno a příjmení navrhovaného, ale také odůvodnění návrhu (pokud možno jasné, věcné a stručné) a kontakt jak na navrhovaného, tak na osobu, která může jeho skutky potvrdit. Nebude-li mít návrh všechny náležitosti, nebudeme jej moci brát v úvahu.“

Smyslem Ceny Přátel přírody je ocenit a zviditelnit lidí, kteří něco dělají pro naši přírodu a životní prostředí. Tito lidé bývají obvykle skromní a veřejnost o nich většinou neví. Zviditelňují se naopak „ropáci“ a tím pak vzniká mylný dojem, že lidé přírodě buď škodí a nebo nedělají nic. Zástupy těch, kteří naší přírodě pomáhají, zůstávají v anonymitě.

„Abychom zvýšili atraktivitu ceny, spojíme ji s určitou finanční odměnou, o jejíž výši rovněž rozhodne správní rada naší společnosti,“ uzavírá Páleník.

Návrhy lze zasílat na el. adresu marian zavináč prateleprirody tečka cz (příp. dodat na adresu: Přátelé přírody, o. p. s., V Podhájí 35, 400 01 Ústí nad Labem).

Složení správní rady Přátel přírody, o. p. s., která bude rozhodovat o pořadí:
Předseda Libor Brož, místopředsedkyně Ing. Eva Tylová a dále členové Mgr. Zdeněk Bárta, Jiřina Bischoffiová,
Karel Rubáček a MUDr. Džamila Stehlíková.


Výsledky předchozích ročníků:Cenu Přátel přírody 2003 získal MVDr. Přemysl Rabas, ředitel chomutovského zooparku. Byl navržen za „aktivní činnosti v oblasti ochrany přírody, zvláště evropských druhů zvířat, a osvětovou činnost i v zahraničí týkající se etiky a chování ke zvířatům.
Na druhém místě se umístil Richard Nagel ze Správy Národního parku České Švýcarsko a na třetím dr. Jaromír Bláha z Hnutí DUHA.

Cenu Přátel přírody 2004 získal Alois Pavlíčko, ředitel Šumavského národního parku za ukončení „boje s kůrovce“. Ředitel Pavlíčko vzkázal těžařům „Doba motorových pil skončila“ a zakázal kácení v nejcennějších zónách Národního parku Šumava.
Na druhém místě se umístil bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, na třetím Ivan Makásek dlouholetý šéfredaktor a vydavatel časopisu Nika.

Vítězem 3. ročníku Ceny Přátel přírody (2005) se stal Ing. Pavel Gryndler, vedoucí odboru ŽP města Litoměřice. Navržen byl za podporu obnovitelných zdrojů energie - slunečních kolektorů, tepelných čerpadel, převodu městských autobusů na zemní plyn, snahu prosadit hlubinný geotermální vrt apod.
Na dalších místech skončili Martin Bursík, předseda Strany zelených a Miroslav Patrik, předseda Dětí Země.