Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Přátelé přírody a Zelení Intersparu: Nebourejte!


Ředitel společnosti Přátelé přírody Marian Páleník, ústecký architekt Matěj Páral a předseda petičního výboru proti bourání domů v centru Ústí nad Labem  Dušan Oslej se otevřeným dopisem obracejí na ředitele firmy Interspar Martina Hrušku s výzvou, aby přehodnotila svůj záměr "plechová krabice místo historických domů" v centru Ústí nad Labem. Žádají civilizované řešení.

Signatáři společného dopisu upozorňují generálního ředitele Hrušku na několik skutečností, které nemusí být vedení Intersparu známy. V prvé řadě poukazují na absenci regulačního plánu pro danou lokalitu. Interspar by podle nich měl realizaci svého záměru odložit do doby vypracování tohoto regulačního plánu a stáhnout svou žádost na demolici více než 20 domů. Ty jsou sice většinou zanedbané, nikoli však bezcenné. Některé mají i jistou historickou cenu - jsou dílem významnějších architektů nebo se k nim váží historické souvislosti. Příkladem může být dům s restaurací Česká beseda.

Jménem již více než 2.000 ústeckých občanů, kteří podepsali petici proti bourání domů kvůli hypermarketu Interspar, se signatáři společného dopisu obracejí na ředitele Hrušku s nabídkou hledat společně řešení. To by mělo vyhovovat všem stranám. V Ústí nad Labem je několik proluk a podle signatářů dopisu by pro hypermarket Interspar bylo možné najít jiné, vhodnější místo.

Zbourat bloky domů v ulicích U české besedy, Panská a Revoluční se plánovalo již za minulého režimu, čemuž zabránilo vedení města vzešlé z prvních svobodných voleb po r. 1989. Podle signatářů petice proto záměr Intersparu realizovat tento "komunistický" plán vyvolává nepříjemné reminiscence.

"Věřím, že lidé ve vedení Intersparu nejsou natolik cyničtí, aby prosazovali další růst svých zisků proti vůli takového počtu ústeckých občanů," říká k tomu za Přátele přírody Marian Páleník. "Doufám, že jde o nedorozumění dané neznalostí širších souvislostí. Je ovšem smutné, že na to nebyli upozorněni vedením města, které by to mělo mít jaksi v popisu práce. Občas mám pocit, že by naše radní nadchl i plán na stavbu jaderné elektrárny na Mírovém náměstí," dodává s nadsázkou Páleník.

Příloha - otevřený dopis vedení Intersparu


Otevřený dopis vedení Intersparu
SPAR česká obchodní společnost, s. r. o.
Martin Hruška, generální ředitel
Nákupní 389/1,
102 00 Praha 10 - Štěrboholy


V Ústí nad Labem 11. 4. 2007


Vážený pane generální řediteli,

podle našich informací má Vaše společnost v úmyslu zřídit jednu ze svých prodejen také v Ústí nad Labem, konkrétně v lokalitě nedaleko a. s. Spolchemie (ulice Panská, U České besedy a Revoluční). Přitom má být ovšem zbouráno více než 20 objektů v centru města.

Vážený pane generální řediteli,
chtěli bychom Vás informovat o několika skutečnostech, o nichž si nejsme jisti, že jsou Vám dostatečně známy:
1) Bourání domů v centru města Ústí nad Labem vyvolává reminiscence na totalitní režim, kdy se v centru bouralo „ve velkém".
2) Domy, které mají být demolovány kvůli výstavbě marketu Vaší společnosti, měly být zbourány kolem roku 1989. Vedení města vzešlé z prvních svobodných voleb však tento záměr zrušilo. Nyní by tedy byl tento „komunistický" plán naplněn.
3) V centru města Ústí nad Labem existuje z více důvodů několik proluk a nevyužitých ploch (někdy právě po zbouraných domech). Je tedy s podivem, že si Vaše společnost pro svůj market vybrala zrovna lokalitu se stojícími domy.
4) Je pravdou, že většina domů, které mají být kvůli Vašemu záměru zdemolovány, nejsou v dobrém stavu, nicméně s námi asi budete souhlasit, že Váš market nebude mít ambice stát se architektonickým skvostem. Pokládáme za chybu, že pro využití tohoto území nebyl vypracován regulační plán. Samotné zadání a zpracování regulačního plánu není pochopitelně Vaší kompetencí, ale domníváme se, že by se Vaše společnost neměla účastnit na projektu, o němž - kvůli neexistenci regulačního plánu - panují pochybnosti.
5) Některé domy v ulicích U České besedy, Panská a Revoluční jsou sice zanedbané, nicméně mají historickou cenu, jsou od významnějších architektů nebo se k nim váží historické souvislosti (např. dům s restaurací Česká beseda). Není tedy pravdou, že jde o bezcenné objekty.
6) Proti bourání domů vznikla v Ústí nad Labem petiční iniciativa s více než 2.000 signatáři, přičemž se k petici denně připojují další ústečtí občané.

Na základě těchto skutečnosti se na Vás obracíme s výzvou, aby Vaše společnost přehodnotila svůj záměr a abychom společně hledali řešení, které by vyhovovalo všem stranám.

Vážený pane generální řediteli,
věříme, že s námi budete souhlasit, že zbourat domy je snadné, ale že jde o nevratný krok, který nelze napravit. Zvažme proto prosím ještě jednou, jestli je současný plán optimální a jestli nás kvůli němu naši potomci jednoho dne neoznačí za barbary. Zkusme nalézt civilizované řešení.

Za více než 2.000 občanů Ústí nad Labem, kteří se připojili k naší petici Vám nabízíme jednání s cílem nalézt vhodné řešení.

S přáním mnoha úspěchů Vaší společnosti

Marian Páleník, Přátelé přírody, o.p.s.
Ing. arch. Dušan Oslej, předseda petičního výboru, v.r.
Ing. arch. Matěj Páral, člen petičního výboru, v.r.

Prosím pokládejte tento dopis za otevřený.