Zaslání na email

Od:
Komu:
Vzkaz:

Má se Labe u Děčína "splavnit"?
Jezaři, a nejen oni, neustále nazývají záměr postavit pod Děčínem na Labi velký jez "splavněním Labe". Přestože se tento pojem neustálým opakováním vžil a používají ho dokonce i někteří odpůrci jezu, větší absurditu si lze stěží představit. Proč?
Poslední úsek Labe v ČR je splavněný!

Logicky: je-li již něco splavněno, nelze to splavnit. Stejně jako nelze postavit postavený dům - tomu mohu maximálně přistavět jedno patro. Dálnici D1 také nestavíme, jen ji opravujeme; kdyby nám ministr Ťok tvrdil, že dálnici D1 "staví", asi by si všichni řekli, že se pomátl. Když ale všude čteme, že je třeba splavnit Labe, divné to spoustě lidí nepřijde.Že je třeba splavnit Labe, nám před cca 10 lety sdělil také exprezident Klaus, který se na první pohled jeví jako příčetný. Nicméně svůj požadavek splavnit Labe pronesl na lodi plující po Labi, podle něj nesplavněném. Buď mu to nepřišlo protismyslné, nebo si řekl, že u nás se lhát vyplácí. Těžko říci.Jak to tedy je? Plavební stupeň Děčín, jak je plánovaný vysoký jez investorem nazván, by zlepšil (průměrné) plavební hloubky ze současných 165 cm na 190 cm. Záměr by tedy pouze přidal 25 cm. A 25 ze 165 = 15 %.

Přidáním 15 % na plavebních hloubkách by se podle investora dosáhlo požadovaných ponorů po 345 dní v roce. Během dekády 2004 až 2013 byla plavba na Labi zastavena v průměru 57 dní v roce. V průměru tedy bylo Labe splavné déle než 300 dní v roce. Efektem této mnohamiliardové investice by tedy bylo prodloužení splavnosti o pouhých 37 dní v roce! Z toho jasně plyne: rozhodně se nejedná o žádné "splavnění"!Po Labi se začátkem 20. století přepravily až 4 milióny tun nákladu za rok. Se vznikem nákladní automobilové dopravy a shodou okolností v době, kdy se na Labi začaly stavět jezy, začaly objemy přepravované po Labi klesat až na současných řádově 100 tisíc tun za rok. (Pro představu: říční loď na Labi uveze 2 000 tun i více, takže 100 tisíc tun obnáší provoz 50-100 lodí za rok.)Takto vypadalo ono údajně nesplavněné Labe v Děčíně kolem roku 1890...


______________________________________________________________________________... a takto v Ústí nad Labem v roce 1901. Kontrolní otázka: kolik na snímcích napočítáte člunů a lodí?_______________________________________________________________________________A zde máme (možná celou) flotilu říčních lodí ČSPL v říjnu 2018. Kdyby Labe nebylo splavné, jak by se do Děčína dostaly?
Pravda je taková, že Labe bylo a je splavněné. Splavňovat ho již není možné.

Souhlasíte s námi, že ochrana jedinečné přírody Labe má mít přednost před stavbou kontroverzních jezů?Pokud ano, podpořte nás, prosím, svým členstvím - zaregistrujte se ZDE