PŘÁTELÉ PŘÍRODY, O.P.S. VYDALI MATERIÁL SE SOUHRNNOU ARGUMENTACÍ K JEZŮM NA LABI


Alternativy pro Labe jsou ke stažení na internetu„Předkládáme laické i odborné veřejnosti k diskusi své poznatky a argumenty v souhrnném materiálu, který pracovně nazýváme JEZYnky,“ vysvětluje další krok Přátel přírody, o.p.s. Marian Páleník, ředitel této společnosti.

Po podrobném seznámení s veškerými podklady a po důkladných konzultacích s odborníky dospěli Přátelé přírody, o.p.s. k závěru, že existuje způsob jak pomoci českým „rejdařům“.

Rejdařům a říční plavbě vůbec lze pomoci mnohem rychleji a levněji než stavbou problematických jezů,“ je přesvědčen Páleník. „Zásahy do chráněné přírody Labe by přitom byly minimální.“

Hlavní problém rejdařů totiž není neexistence jezů, ale nevhodný lodní park. Zastánci výstavby jezů tvrdí, že po stavbě jezů (tzn. někdy  r. 2012) vzroste objem přepravy po Labi z 1 na 3 milióny tun. To ale jednoduše není možné, protože čeští rejdaři prostě nedisponují takovou tonáží (tolika loďmi), aby byli s to 3 milióny tun zboží za rok převézt.

„Rejdaři potřebují pomoc co nejdříve. Mrzí mne, že sedli na lep projektantovi a po 15 letech marného čekání mají čekat dalších 6 let na něco, co jim stejně nepomůže,“ vysvětluje Páleník.

Od r. 1989 si čeští rejdaři nepořídili jedinou novou říční loď, naopak některé již musely být vyřazeny z provozu. Na nové prostě nemají finance a jezy jim je nepřinesou. Stát českým rejdařům nesměl na nákup lodí přispět. Tento zákaz však EU nejspíš brzy zruší. V r. 2005 Evropská komise schválila program NAIADES, který mluví o podpoře vnitrozemské plavby a který mluví o „uvolnění pravidel“ (tzn. zrušení zákazu) a „nutné podpoře výstavby nových moderních lodí“. 1)

Čeští rejdaři by si tak mohli nakoupit nejmodernější lépe ovladatelné lodě s nižším ponorem2) stavěné na převoz kontejnerů. Taková loď plně naložená kontejnery má ponor asi 115 cm. Tento ponor je zajištěn již dnes (!) po většinu roku (345 dní v průměrném roce) na Labi pod Děčínem. Mezi Děčínem a Ústím by stačilo zlepšit plavební podmínky o pouhých 10 cm (dnes 105 cm). Toho by bylo možné dosáhnout např. zjednosměrněním plavební dráhy. (Jezy mají údajně zajistit 140 cm.)

„Rejdaři si tak jako tak nové lodě dříve nebo později musí pořídit. Jinak nebudou mít v čem převážet zboží a vinou „jezařů“ zkrachují,“ uvádí k tomu Páleník. „Řešení, které již 15 let prosazuje lobby vodohospodářských projektantů rejdaře poškozuje. Přátelé přírody navrhují řešení, které by vnitrozemské plavbě pomohlo mnohem rychleji a šetrněji vůči přírodě. Mnohokrát jsem zdůraznil, že labské říční dopravě přejeme úspěch, ale chceme řešení, které neohrozí mimořádně cennou labskou přírodu. Nyní si myslím, že toto řešení máme.“

Celý materiál nazvaný „Alternativy pro Labe“ zveřejnili v těchto dnes Přátelé přírody, o.p.s. na svých stránkách v Dokumentech ke stažení. www.Prateleprirody.cz/kestazeni

Kontakt:
Marian Páleník,
ředitel společnosti
Přátelé přírody, o.p.s.
V Podhájí 35
400 01 Ústí nad Labem


1) O programu EU NAIADES více: www.mdcr.cz/cs/Vodni_doprava/Akcni+program.htm  a ec.europa.eu/transport/iw/prospect/index_en.htm
2) Ke snížení ponoru přispívají následující faktory:
a) pohon quatro (čtyři lodní vrtule - dvě vzadu a dvě vpředu) snižuje tzv. squat, tj. snížení vodní hladiny, k němuž dochází  kolem plující lodi;
b) odlehčení lodě (mj. nahrazení části dílů hliníkem);
c) tzv. vzduchovým mazáním, kdy jsou pod dno lodi vháněny vzduchové bubliny, které snižují tření a umožňují menší marži (tj. množství vody pod dnem lodi);
d) větší rozměry lodi - místo stávajících  80 x 9 m, je to 110 a 11,5 m - taková loď uveze při stejném ponoru až o 90 % (960 místo 500 tun při ponoru 140 cm) více;
e) konstrukcí umožňující převážet kontejnery ve čtyřech řadách a dvou (až třech) vrstvách.
Přes větší rozměry jsou tyto lodi mnohem lépe ovladatelné než stávající - a to jednak díky pohonu quatro jednak díky progresivnímu dokormidlovacímu systému.