On-line rozhovor s Marianem Páleníkem, ředitelem společnosti Přátelé přírody


Dobrý den pane Páleníku. Chtěl bych se zeptat, jak Přátelé přírody dále pracovali s peticí za výstavbu tunelu Kubačka a proč byla možnost získat eventuelní její další signatáře relativně brzo uzavřena.
Venda, 11.3.2010 9:32

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:19
Dobrý den, děkuji za otázky všem čtenářům Deníku. Petici jsme odevzdali na Krajský úřad. Protože krajské zastupitelstvo tunel Kubačka v březnu 2005 odmítlo, nemělo smysl získávat další signatáře.


Pane Páleníku, jak se Vám podařilo získat podpis pana Havla do petice?
Martinka, 17.3.2010 8:59

Odpověď vložena: 17.3.2010 11:03
Odpověď na tuto otázku najdete na videu zde: DENÍK.

Myslíš, že se společnost může nějak bránit politické zvůli, korupci a omezenosti.
Petr Bauer, 16.3.2010 22:58

Odpověď vložena: 17.3.2010 11:22
Nejen, že může, ale musí. Korupce, omezenost a politická zvůle nelze vymýtit, ale nikdy se s nimi nesmí přestat bojovat.

Dobrý den, jen bych vás chtěl tímto pozdravit a sdělit vám, že ačkoliv s vámi v lecčems nesouhlasím, tak si vážím vašich úspěchů v boji proti zónám v jedinečné krajině na styku Krušných hor, Labských pískovců a Českého Středohoří. Bylo jasné, že po zprovoznění dálnice se rozšíří podobné projekty v jejím okolí, ale zóny ve Žďárku nebo v Libouchci jdou proti základním principům územního plánování a udržitelného rozvoje. DRŽÍM VÁM PALCE!
Thomas, 17.3.2010 10:10

Odpověď vložena: 17.3.2010 11:01
Situace kolem „zón“ u Libouchce zdaleka není rozhodnutá. Stále jsou v územních plánech obcí. Podle mého názoru se „zóny“ povedlo vpašovat do územních plánů obcí díky tomu, že místní občané vůbec nesledovali činnost zastupitelstva a 70% z nich ani nešlo volit.

Kdy jste naposledy vedl válku s neosvícenými úřady ohledně hloupé stavby?
Michal Komárek, 17.3.2010 9:02

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:58
Dalo by se říci, že nic jiného ani neděláme. Nicméně bych situaci neviděl zas tak zjednodušeně. Osvícené úřady jsou něco jako blaničtí rytíři - těch se také nedočkáme, budeme-li jen sedět v obýváku a sledovat televizi. Princip je podle mě trochu jiný. Jde o to, že když občané rezignují na kontrolu politiků, úřady pak s klidem porušují zákony. Nápravu dosáhneme výhradně svou angažovaností. Stavby jako takové hloupé nejsou. Jde o to, aby se při výstavbě jednak dbalo na ochranu přírody a jednak na názor veřejnosti. I investoři u nás již začínají chápat, že je lepší s veřejností komunikovat, než prosadit původní záměr přes její odpor.

Kdy jste se do zelených věcí dostal? Myslím obecně, zajímalo Vás to už od dětství? A díky, že to děláte. Ono to v dnešním světě není jednoduché.
Neneke, 17.3.2010 9:02

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:53
Popravdě řečeno už si ani nepamatuji. Kdysi se mnou jeden sociolog dělal rozhovor a vytáhl ze mne informaci, že mi tatínek coby dítěti předškolního věku četl Ferdu Mravence. Je pravda, že prakticky všechny knihy Jaroslava Foglara jsem jako dítě uměl takřka nazpaměť. Na enviromentální problematice mne ovšem zajímá především její etická rovina. Ochrana přírody je především otázkou morálky a kultury. Názor, že ochranou přírody vše zbytečně komplikujeme, pokládám za barbarský a primitivní. Podle stejné logiky bychom měli zrušit divadla a výstavy, koneckonců Mona Lisa je podle cynika vlastně jen kus dřeva popatlaného barvami.

Co to je podle vás zjednosměrnění plavební dráhy? To zní jako pěkný nesmysl...
Fiškus, 17.3.2010 9:01

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:47
Zjednosměrnění plavební dráhy (v Labi) neznamená nic jiného, než že by po určitou část dne lodě pluly jen proti proudu, zbývající část dne jen po proudu. Je to naprosto běžná praxe i na mnohem významnějších vodních cestách. Když si spočítáme průměrnou nosnost jedné lodi, vychází nám, že po českém Labi by i při té největší konjunktuře proplulo asi 10 lodí za den. Obousměrný provoz měl smysl v 19. století, kdy po Labi pluly desítky mnohem menších člunů denně.

Znáte se s panem Patrikem? Mě by zajímalo, kolik za ty Vaše obstrukce dostáváte a kdo Vás platí.
Bedřich Hanka, 17.3.2010 9:00

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:45
Na první otázku odpověď zní, že se znám s doktorem Patrikem. Naše organizace je placená výhradně z příspěvků svých členů, rozhodně žádné obstrukce nepoužíváme, pouze pomáháme občanům prosazovat jejich názor, často proti zvůli úřadů a politiků.

Nemáte pocit, že tím vaším žabičkařením jen všechno zdržujete? Od dálnice po jezy na Labi? Na to by měl být nějaký zákon.
Leo, 17.3.2010 8:59

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:43
Tento názor je krajně nebezpečný. Rychle se vše rozhoduje v totalitách a diktaturách, daní z demokracie je, že rozhodovací procesy probíhají pomaleji.

Proč "ekologové" zdržují dostavbu dálnice D8?
Leoš Kukačka, 17.3.2010 7:38

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:41
Přátelé přírody se dálnicí D8 přestali zabývat v roce 1999. Naším cílem nebylo zdržet dostavbu D8, ale prosadit "zelenější" řešení, což se částečně podařilo. Od roku 1999 se dálnici nevěnujeme, takže mám pouze zprostředkované informace jako běžný občan. Můj názor je, že od roku 2006, kdy byl zprovozněn úsek přes Krušné hory, by se měla dálnice přes České středohoří dostavět co nejrychleji. Stále jsem přesvědčen, že hlavní zodpovědnost za zdržování dostavby dálnice nese investor. Žaloby nemají odkladný účinek, takže když někdo podá žalobu, například na stavební povolení, stavba pokračuje dál. Pokud někdo stavbu pozastaví, je to výhradně soud. Pokud soud napadené rozhodnutí zruší, není to vina toho, kdo podal žalobu, ale toho, kdo vydal toto rozhodnutí nezákonně.

Co si myslíte o snahách radnice likvidovat zeleň ve městě? Viz například kauza Městské sady nebo aktuálně Truhlářova ulice. V obou případech musela zasahovat ČIŽP.
Jan33, 17.3.2010 7:30

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:37
Tato otázka souvisí s odpovědí, kde jsem uváděl, že je hloupost nechodit k volbám. V Ústí nad Labem se voleb neúčastní 70% voličů. Díky tomu si ústečtí komunální politici mohou de facto dělat, co chtějí. Dokud si budeme myslet, že špatní jsou ONI, kdežto my za nic nezodpovídáme, situace se nezmění. V okamžiku, kdy začneme volit nejmenší zlo, politici velmi rychle pod hrozbou ztráty svých pozic zařídí přesně to, co veřejnost chce. To platí i pro příštup k městské zeleni.

Dobrý den! Neprolomit limity těžby uhlí, pomalé ukončení dolování a tepelných elektráren, ale proč nedostavět další bloky Temelína ? Díky za odpověť.
Tomáš Gissy, 17.3.2010 7:12

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:35
U každého rozhodnutí bychom měli zvažovat vždy všechna pro a proti a především srovnávat různé alternativy. Z dlouhodobého pohledu jsou výhodnější investice do úspor energií a do rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

Je pro Vás přijatelné, že 20 let po revoluci je premiérem ČR bývalý komunista?
antifišer, 16.3.2010 23:01

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:31
Nemám rád paušální hodnocení. Každého je nutné posuzovat případ od případu. Na současném premiérovi mi jeho bývalé členství v KSČ vadí asi nejméně. Tak už to ale bývá, že se pozornost odvede od podstaty věci k zástupnému problému. Tuto vládu hodnotím jako jednu z nejhorších od roku 1989.

Pane Páleníku, projevuje zájem o činnost společnosti PP mládež - ať už jako jednotlivci, nebo přímo programově školy (zejména střední)? (Myslím tedy školy hlavně ve Vašem regionu.)
Jitka Titzlová, Praha, 16.3.2010 22:03

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:29
Popravdě řečeno se školy příliš do naší činnosti nezapojují.

Ahoj Mariane. Chci se zeptat, kdy se ti bojovalo za zájmy životního prostředí úspěšněji. Prvních deset let po převratu, nebo až v té druhé desítce? Čemu přisuzuješ letargii Ústečanů a jejich nepříliš velkou ochotu zabojovat za čistější a zdravější ŽP?
Marcela, 13.3.2010 10:37

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:27
K první otázce: Myslím, že se situace postupně lepší a investoři pochopili, že je lepší s občany komunikovat ještě před tím, než se o investici rozhodne. K druhé otázce: Na tuto otázku sám přesnou odpověď neznám, ale zřejmě to bude souviset se složením obyvatelstva, které se odvíjí od průmyslu a ten se zase odvíjí od toho, že se nedaleko Ústí dalo levně těžit uhlí a že je Ústí nad Labem dopravní křižovatkou. Říkám stále dokola, že největší hloupost, kterou mohou lidé udělat, je nejít volit a tím "trestat" politiky. Nic jiného si totiž politici nepřejí.

Docela by mne zajímalo, proč se pořád dělají ekologické obstrukce kolem dálnice D8. Stojí za povšimnutí, že z Ústí už se dnes kompletně svezeme po celé dálnici do Berlína, ale do Prahy se stále vozíme po takové směšné okresce podél Labe. Že bychom přece jenom patřili do Sudet a kamarádství bychom měli především navazovat s Němci? Dlužno ale podotknout, že zase díky tomu se dnes luxusně vozíme do Prahy vlakem za 1 hodinu a 3 minuty v intervalu jedna přesná hodina, což před 10 lety si nikdo neuměl ani představit. Holt všechno zlé je též k něčemu dobré...
bumbrlicek, 12.3.2010 19:58

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:23
Pojem "ekologické obstrukce" slyším poprvé :-)

v-pondělí jsme se nemohlo dostat po silnici z krajského města do Lovosic -tento úsek jsme my a další 100 řidičů popojížděli 1,5hod na zmrzlé silnici,druhý den9.3. se situace opakovala ,Kolik výfukových zplodin ,když auta se šourají na 1. celou cestu se vytvoří ?-kdy konečně dostanou i ochránci přírody rozum a dostaví se už dálnice .Asi nepoužíváte tuto cestu do práce a nebydlí te tam -uvažovali by jste úplně v jiných dimenzích .
Jana, 12.3.2010 4:18

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:21
Tuto otázku musíte položit především Ředitelství silnic a dálnic.

Neměli by ekoteroristy strašit ve snu mrtví na silnici UL - Lovosice, příp. Teplice - Lovosice, kteří by mohli žít, pokud by všelijaké trapné spolky neblokovaly dostavbu D8? Neberu argument, že dálnice nejsou beznehodové - nehody se na nich sice také dějí, ale ne v takové míře a hlavně ne s takovými následky (čelní střety prostě takřka nehrozí, protisměrné proudy jsou odděleny svodidly, jízda je plynulejší a tím navíc i ekologičtější). Co má vůbec za smysl blokovat nějakých pár km, když jinak celý úsek Praha - Dresden funguje? Nezdá se Vám, že je to zbytečný dětinský šprajc a truc a hlavně snaha o sebezviditelnění?
STi, 11.3.2010 23:26

Odpověď vložena: 17.3.2010 10:20
Kdyby situace byla taková, jak jí popisujete, dal bych Vám za pravdu.

Jsem pyšná na to, co děláš a co jsi už s Přáteli přírody dokázal. Přeji mnoho dalších úspěchů, které jistě budou, protože jsi velmi schopný člověk.
Martina ;-), 17.3.2010 10:13

Odpověď vložena: 17.3.2010 11:03
Zdravím Martinu. Tolik chvály snad ani neunesu. Ještě jednou děkuji za všechny otázky a přeji všem čtenářům Deníku úspěch.

Deník, 17. 3. 2010