Nízkoponorová loďNa snímku typ Till Deynmann. Za pozornost stojí, po jak křivolaké vodní "cestičce" pluje. Není to pro ni problém, jelikož použvá tzv. kvatro-pohon, tj. čtyři menší vrtule, dvě na přídi, dvě na zádi - oproti jedné velké vrtuli na zádi u starších typů lodí.

Všechny nákladní lodě českých rejdařů pocházejí z minulého režimu, tomu odpovídá jejich technická úroveň.

Představa českých rejdařů, že si na nové, moderní lodě ZAČNOU vydělávat po té, co jim stát za 15 let a za 20 - 40 miliard z NAŠICH peněz postaví 3 jezy na Labi, je slušná drzost, nemyslíte?

Moderní lodě díky technickým vymoženostem (nejen kvatropohon, ale také vzduchové mazání, lehčí materiály apod.) a asi 1,5× větší úložné ploše uvezou podstatně větší (až 2× podle typu lodě) náklad při stejném ponoru oproti současným (tj. zoufale zastaralým) lodím českých rejdařů.

Lodě typu Till Deynmann nebo Futura Carrier mohou vézt náklad i při ponoru 100 cm, kdy "šrot" českých rejdařů nemůže plout ani prázdný. Jinými slovy situace, kdy je plavba na Labi zastavena pro nízké stavy vody, by s moderními nízkoponorovými loděmi nastávala podstatně méně často a na Labi tudíž není třeba stavět za dlouhé peníze daňových poplatníků žádné nové jezy.

Více na toto téma ZDE a ZDE