Tzv. lídři trousili moudra o "splavňování" splavněného Labe


Úroveň předvolební debaty "lídrů" na téma jezy na Labi byla prachbídná. Všichni se rádoby kvalifikovaně vyjadřovali k složité problematice, aniž by se o ni pokusili dozvědět se něco více než floskule z médií. Pokud jejich výroky zachytil Blesk správně, jsou mimo prakticky všichni.

1. Je zcela absurdní mluvit o splavňování Labe. (Všichni "lídři" opakují tuto lež po jezařích a novinářích.)

2. Zadržovat vodu v krajině musíme, jenže
a) Děčín je na úplném konci povodí Labe
b) jez vodu v krajině nijak nezadrží. (Věra Nechybová z ProKraj.)

3. Plavební hloubky se za posledních několik set let NIJAK nezměnily, přesto se po "nezplavněném" Labi před 110 lety přepravilo cca 25× více nákladu než dnes. (5 miliónů tun versus asi 200 tisíc.) To netuší asi ani jeden "lídr".

4. Aktuální "vysychání" Labe je pro biotopy, které se tam nacházejí, blahodárné. Ne, že ne. (Gabriela Nekolová z ČSSD.)

5. Technologické celky se po Labi mohou vozit již dnes. Jde o nadrozměrné náklady, které jsou velmi lehké; lodě, které je vezou, mají tudíž naprosto minimální ponor, ale naopak mají problém s podjezdnou výškou mostů. Vadí jim tedy více vysoká hladina v Labi než nízká. Pokud je vody extrémně málo, pak jelikož jde o pár kusů ročně na export, spočívá řešení v tzv. vlnování (tj. upuštění zdrže a vytvoření vlny, po níž loď spluje pod Magdeburk). (Petr Urbánek z ANO.)

6. Stupeň Děčín nemá řešit 40km úsek, ale 20 km úsek, zbývajících 20 km v ČR ani 320 km v Německu nijak neřeší. (Drahomíra Miklošová z ODS.)

7. Němci asi 320km úsek (stovky let splavněného) Labe od Magdeburku upravují, ovšem jen na plavební hloubky 150 - 160 cm. (Drahomíra Miklošová z ODS.)

Pokud Daniel Pitek (SZ + Piráti) skutečně řekl, co mu Blesk přisoudil, plete se hned 3× (30 % kapacity, sypké substráty a 200 - 400 mld.)


O debatě napsal BLESK.


Foto: BLESK