Jaké jsou příjmy Ing. Fojtů a Ing. Bukovského?Státní Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) bylo na základě práva na informace nuceno zveřejnit příjmy ředitele ŘVC a jeho "pravé ruky" v roce 2015.

Ing. Lubomír Fojtů (dříve ČSPL, nyní ředitel ŘVC) měl hrubý příjem

1 milión 120 tisíc Kč


Hrubý příjem zástupce ředitele Ing. Jana Bukovského, PhD. činil v r. 2015 celkem

663 tisíc Kč
ŘVC má cca 14 zaměstnanců, hlavní náplň velké části (ne-li většiny) z nich je příprava stavby jezů na Labi.

Jaké jsou výsledky práce zaměstnanců ŘVC?


Vodní dílo Přelouč


VD Přelouč připravují od vzniku ŘVC v r. 1998. Po 18 letech jejich usilovné práce placené z našich daní se jim podařilo dosáhnout toho, že se příprava VD Přelouč vrátila prakticky o 20 let zpátky. Ačkoli na něj už bylo vydáno stavební povolení, rozhodnutím soudu bylo zrušeno a MŽP v r. 2016 rozhodlo, že je nutno zopakovat proces EIA, v němž je třeba posoudit další varianty, jimiž se pracovníci ŘVC 18 let odmítali zabývat.

Plavební stupeň Děčín


PSD připravují pracovníci ŘVC, placení z našich daní, rovněž velmi usilovně a to déle než 11 let. Po 11 letech jejich usilovné práce jim byla již potřetí vrácena dokumentace EIA.

Pokud příjem ředitele ŘVC a jeho zástupce tvoří jen jejich platy, přišla nás, coby daňové poplatníky, příprava jezů na Labi jen na platu těchto dvou státních zaměstnanců na cca 30 miliónů korun. (Pokud mají jiné příjmy, je otázkou, nakolik si jako státní zaměstnanci zvládají vydělávat bokem mimo pracovní dobu.)

Čím se nám, daňovým poplatníkům, pracovníci ŘVC odvděčují?


Sérií pomluv, lží a manipulací. Šíří například lži o tom, že odpůrci jezů jsou placenými agenty německých státních drah nebo že zdržují přípravu stavby Plavebního stupně Děčín.

Takto například Ing. Fojtů lhal v besedě Českého rozhlasu, že dokumentaci EIA tvoří ŘVC déle než 10 let kvůli ekologickým spolkům.
Proces EIA má přitom 100% ve své moci státní instituce MŽP, která je vázána zákonnými lhůtami. Pravda je taková, že státní instituce MŽP vydala závěr zjišťovacího řízení koncem roku 2005, dokumentaci EIA mu ŘVC dodalo až po 5 letech (usilovné práce?). A to v takovém stavu, že mu byla státním MŽP vrácena. Pracovníci ŘVC po té na dokumentaci usilovně pracovali další 2 roky, dodali ji ovšem v takovém stavu, že jim byla vrácena podruhé. Po dalších 4 letech jejich usilovné práce jim byla dokumentace EIA vrácena potřetí. Ekologické spolky nezdržely tento proces ani o jeden den; jednoduše proto, že ani kdyby chtěly, nemohly. To ovšem státnímu zaměstnanci Fojtů s ročním příjmem 1,1 miliónu korun nebrání v tom, aby je očerňoval a ve veřejnoprávním rozhlase lhal, jako když tiskne. Možná právě kvůli těmto lžím je tak štědře odměňován.

Kromě toho Ing. Fojtů lživě obviňuje autory bezjezového řešení z jakýchsi ekonomických zájmů na realizaci bezjezového řešení, což je prostě jen další jeho veká lež. (Takto je nařkl například na konferenci Vodní doprava na Labi v květnu 2015.)

Předchozí šéf ŘVC Ing. Skalický zase šířil lži o tom, že jsou ekologické spolky placeny z Německa atd. atd.

A ve výčtu lží by se dalo dlouze pokračovat.

Podstata spočívá v tom, že někteří státní zaměstnanci
a) jsou slušně placení z našich daní
b) dlouhé roky pobírají slušné platy za práci, která je zjevně špatná
c) mají tu drzost ještě lhát, svalovat vinu na druhé a pomlouvat občany, kteří jejich práci právem kritizují.

P. S. Ing. Lubomír Fojtů je absolventem Institutu inženýrů námořní dopravy v Oděse, SSSR. (Zdroj - stránky ŘVC ČR.)