Největší úspěchy Přátel přírody


1. Neudělení výjimky kontroverzním jezům na Labi. (Naše informační kampaň: 1999 - 2004.)

2. Obecní referendum v Libouchci s účastí 74 % oprávněných voličů. Z nich 99 % hlasovalo proti otevření lomu nad obcí. (Naše informační kampaň: 1999 - 2001.)

3. Nesouhlasné stanovisko MŽP k vlivům tzv. vodního díla Malé Březno na životní prostředí. (Naše kampaň: 1996 - 1997.)

4. S odstoupením starosty Rtyně nad Bílinou padl plán na otevření kamenolomu u Vrahožil. (Naše kampaň: 1999.)

5. Krach plánu na výstavbu hliníkárny v Neštěmicích. (2001 - 2002.)

6. Odvolání experimentu se spálením 60 tun odpadů s vysokým obsahem PCB, při němž hrozil únik dioxinů. (1997.)

7. Zrušení tzv. Schlingova paragrafu Ústavním soudem. (2004 - 2005)

8. Odstoupení od plánu na výstavbu parkoviště v Městských sadech v Ústí nad Labem. (2006 - 2007)

9. Navázání dialogu s investorem plánovaných jezů na českém Labi. Zahrnutí připomínek Přátel přírody do posuzovaných řešení. (2007)

10. Nerealizace plánů výstavby "zón" v Podkrušnohoří u Libouchce, Velkého Chvojna, Petrovic a Přestanova - CPI Žďárek, Kasino Žďárek, OC Knínice, TC Krásný Les, Euroform aj. (Naše informační kampaň od r. 2008.)

Hlavní ocenění Přátel přírody


Dvě druhé ceny nadace Sasakawa Peace Foundation v soutěži o nejlepší ekologický projekt ČR. (1998 a 2002)

Dvě užší nominace o cenu Niky pro nejlepší ekologickou organizaci. (1997 a 2001)

Cena Niky Nejlepší profesionál ekologického hnutí ČR r. 2001 pro tehdejšího předsedu Přátel přírody Mariana Páleníka.