Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

ZÓNY
O zónách Tisk. zprávy Média o zónách

Lze volnou krajinu jen tak zastavět logistickými a podobnými centry, jako jsou záměry firem CPI u Žďárku, Truck centrum u Krásného Lesa nebo PH v Českém středhoří u Rtyně nad Bílinou?


NE!


361
ANO!


62


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
9,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Nová průmyslová zóna v Podkrušnohoří! Tentokrát u Knínic
Obří areál u Žďárku na Ústecku dostal poslední výjimku z ochrany druhů (MFDnes)
Ústecký kraj posvětil stavbu logistického centra u Žďárku (Deník)
Obří haly u Žďárku jsou zpět! (Deník)
Obří haly ve Žďárku? CPI je může kdykoli postavit, má certifikát (Deník)
Centru u Žďárku (ne)odzvonilo (Deník)
V Knínicích připravují žalobu (Deník)
K poškození půdy u Žďárku už by nemělo dojít (Deník)
Společnost CPI prohrála další bitvu o Žďárek (Deník)
Kvůli ničení přírody hrozí policejní vyšetřování (Deník)
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


ZÓNY > Média o zónách > Boj proti logistickému centru u Žďárku zdaleka nekončí (Deník)
13.8.2008

Boj proti logistickému centru u Žďárku zdaleka nekončí 


Boj proti logistickému centru u Žďáru a Žďárku zdaleka neskončil. Svědčí o tom více než tři desítky odvolání proti územnímu rozhodnutí ke stavbě logistického centra společnosti Park Žďárek. Odvolání poukazují na množství pochybení, jichž se v tomto případě měl libouchecký stavební úřad dopustit.

Tři desítky odvolání


Svá odvolání sestavili v územním řízení dotčení majitelé nemovitostí ve Žďárku, Žďáru, Knínicích a Malém Chvojně ve spolupráci s Přáteli přírody a podali jej předevčírem. Na rozhodnutí o umístění stavby Park Žďárek, vydaném Stavebním úřadem Libouchec 11. července 2008, totiž Přátelé přírody našli celou řadu pochybení.

„Byl jsem překvapen, kolik vad mělo územní rozhodnutí,“ uvedl k tomu Marian Páleník, ředitel této obecně prospěšné společnosti. „Sice jsme si s místními občany již delší dobu vědomi, že vedení Libouchce a Velkého Chvojna kope z nepochopitelných důvodů za investora, ale že jsou dokonce ochotni porušovat zákony, nás udivilo.“


Námitky účastníků řízení


Odpůrci namítají, že stavba logistického centra je v rozporu s místním územním plánem. Stavební úřad totiž hodlal povolit stavbu obřích plechových hal jednak mimo zastavitelné území, jednak vysokých jako třípatrové domy. Přitom podle územního plánu smí být umístěny výhradně přízemní budovy.

Účastníci územního řízení také ve svých odvoláních poukazují i na to, že územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem. Investor totiž nedodal potřebné výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

Kromě toho bylo územní rozhodnutí vydáno, ačkoliv ke stavbě chybí závazný souhlas orgánu ochrany přírody se zásahem do krajinného rázu. Návrh 12 hal, největších o rozměrech 513 a 151 metrů, se přitom zcela vymykají měřítku staveb v krajině i jejímu celkovému měřítku. Tak by silně narušily ráz krajiny a vztahy v ní.

Odpůrci také v odvolání žádají přezkum stanoviska ministerstva životního prostředí, které vydalo souhlas s vynětím 53 hektarů zemědělské půdy z fondu. A to prakticky bez zdůvodnění, jen na základě stanoviska obce. Zároveň u toho argumentují tím, že postavit toto logistické centrum lze i na nezemědělské půdě jen několik kilometrů dál, třeba v nepříliš vzdáleném Úžíně.


Odpovědi institucí


Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) jednoznačně potvrdila, že v případě, kdy k realizaci záměru výstavby jsou nutné výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin nebo živočichů, jsou tato nezbytným podkladem k územnímu řízení.

„Územní rozhodnutí vydané bez výjimek by bylo v rozporu se zákonem. Tyto skutečnosti Česká inspekce životního prostředí prověří a učiní nezbytné kroky. U Stavebního úřadu v Libouchci by to ani nebylo poprvé,“ uvedla ředitelka oblastního inspektorátu ČIŽP Jana Moravcová.

Starosta Libouchce Jiří Štěrba se nevyjádřil. „Nemám na vás čas. Zdravím,“ řekl a rovnou ukončil hovor. Investor se k tomu zatím také nevyjádřil.

Janni Vorlíček, Deník, 13. 8. 2008
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2020 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign