Přejít na galerii:
Galerie: Nízkoponorové lodě
Všechny nákladní lodě českých rejdařů pocházejí z minulého režimu, tomu odpovídá jejich technická úroveň. Představa českých rejdařů, že si na nové, moderní lodě ZAČNOU vydělávat po té, co jim stát za 15 let a za 30-50 miliard z NAŠICH peněz postaví 3 jezy na Labi, je slušná drzost; co myslíte?
Předchozí snímek Nízkoponorová loď Till Deynmann. Za pozornost stojí, po jaké křivolaké vodní Následující snímek

Název obrázku: Nízkoponorová loď Till Deynmann
Popis: Nízkoponorová loď Till Deynmann. Za pozornost stojí, po jaké křivolaké vodní "cestičce" pluje. Není to pro ni problém, jelikož použvá tzv. kvatro-pohon, tj. čtyři menší vrtule, dvě na přídi, dvě na zádi - oproti jedné velké vrtuli na zádi u starších typů lodí. Všechny nákladní lodě českých rejdařů pocházejí z minulého režimu, tomu odpovídá jejich technická úroveň. Představa českých rejdařů, že si na nové, moderní lodě ZAČNOU vydělávat po té, co jim stát za 15 let a za 20 - 30 miliard z NAŠICH peněz postaví 3 jezy na Labi, je slušná drzost, nemyslíte? Moderní lodě díky technickým vymoženostem (nejen kvatropohon, ale také vzduchové mazání, lehčí materiály apod.) a asi 1,5× větší úložné ploše uvezou podstatně větší (až 2× podle typu lodě) náklad při stejném ponoru oproti současným (tj. zoufale zastaralým) lodím českých rejdařů. Lodě typu Till Deynmann nebo Futura Carrier mohou vézt náklad i při ponoru 100 cm, kdy "šrot" českých rejdařů nemůže plout ani prázdný. Jinými slovy situace, kdy je plavba na Labi zastavena pro nízké stavy vody, by s moderními nízkoponorovými loděmi nastávala podstatně méně často a na Labi tudíž není třeba stavět za dlouhé peníze daňových poplatníků žádné nové jezy.
Autor: New-Logistics GmbH
Další obrázky v galerii:
Ze schématu patrno, že snížení ponoru se dosáhne mj. patentovaným kvatro-pohonem. Ten má dva velmi významné efekty: 1) loď má menší ponor - při stejném nákladu oproti starším typům lodí - díky menším vrtulím (starší lodě mají v drtivé většině jednu vrtuli na zádi; ta má jednak logicky větší průměr, takže více Kvatro pohon
Kvatro-pohon přináší větší stabilitu.Kvatro pohon II
Vzduchové mazání. Podle výrobce snižuje spotřebu paliva až o 20 %. Tím se pochopitelně zvyšuje rentabilita. Hlavní argument českých rejdařů je údajná ztrátovost dopravy zboží po Labi za nízkých hladin. Údajná hranice rentability je podle nich při ponoru 140 cm. Loď se spotřebou paliva nižší o cca 20 % však musí mít práh rentability zákonitě u nižšího ponoru. Ergo kladívko: na Labi není třeba stavět jezy. Ty mají zlepšit ponory o pouhých 15 %. (To není překlep! Opravdu jen o mizerných patnáct procent! A to se drze nazývá Air lubrication
Vzduchové mazání spočívá ve vhánění vzduchových bublin pod dno lodě kompresory na její přídi, jak jest patrno ze schématu.Air lubrication II
Příď před spuštěním kompresoru.Air lubrication III
Vzduchové bubliny vháněné kompresorem pod dno lodě. Umožňuje to snížit tření a tím i spotřebu paliva. Air lubrication IV
Velmi zajímavý údaj se váže na ponor 100 cm. I při tomto Ponory a nosnost
Schéma pohonu nízkoponorových lodí typu Futura Carrier nebo Till Deynmann.Kvatro pohon III