Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

ZÓNY
O zónách Tisk. zprávy Média o zónách

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


616
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


21


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Nová průmyslová zóna v Podkrušnohoří! Tentokrát u Knínic
Obří areál u Žďárku na Ústecku dostal poslední výjimku z ochrany druhů (MFDnes)
Ústecký kraj posvětil stavbu logistického centra u Žďárku (Deník)
Obří haly u Žďárku jsou zpět! (Deník)
Obří haly ve Žďárku? CPI je může kdykoli postavit, má certifikát (Deník)
Centru u Žďárku (ne)odzvonilo (Deník)
V Knínicích připravují žalobu (Deník)
K poškození půdy u Žďárku už by nemělo dojít (Deník)
Společnost CPI prohrála další bitvu o Žďárek (Deník)
Kvůli ničení přírody hrozí policejní vyšetřování (Deník)
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


ZÓNY > Tisk. zprávy > Proti kontroverznímu rozhodnutí Krajského úřadu o CPI parku podána žaloba
29.1.2009

Proti kontroverznímu rozhodnutí KÚ o CPI „parku“ podána žaloba

 
Proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterým bylo 11. 10. 2008 zamítnuto všech 30 odvolání proti územnímu rozhodnutí pro stavbu CPI Park Žďárek, byla za asistence Přátel přírody, o.p.s. žaloba k soudu. Žaloba nemá odkladný účinek, tzn. že územní rozhodnutí nabylo platnosti.

 
Krajský úřad své rozhodnutí „opřel“ pouze o studii investora. Podle ní nebude mít logistický park nepřípustný vliv dále než 40 metrů od hranice objektu. Přitom má jít o obří areál o rozloze 40 hektarů s 12 halami. Zajíždět do něj má až 1.500 kamiónů a další stovky osobních automobilů denně. CPI přitom počítá s nepřetržitým provozem 24 hodin denně 350 dní v roce.

"Podle mého názoru zde Krajský úřad naprosto selhal,“ uvádí Marian Páleník ze společnosti Přátelé přírody, o.p.s. „Nerozhodoval nestranně, nýbrž se zcela postavil na stranu investora. Obávám se, že příslušný pracovník vydal vědomě chybné rozhodnutí, přičemž počítal s tím, že se soudní spor povleče tak dlouho, až mezitím investor získá stavební povolení a začne stavět. Až soud rozhodnutí Krajského úřadu zruší, začne se mluvit o tom, „ekoteroristé zdržují“ vzor dálnice.

Rozhodnutí Krajského úřadu bylo učiněno těsně před krajskými volbami. Podle Páleníka to mohlo sehrát svou roli. „V té době bylo prakticky jasné, že dojde k výměně vedení kraje.“

V žalobě se uvádí, že žalovaný (tedy Krajský úřad) zaměnil rozhodování o přípustnosti stavby a posouzení účastenství v řízení. Pokud by měl Krajský úřad pravdu, pak by „dotčení vlastníci (nemovitosti) nemohli být účastníky žádného řízení, v němž by došlo k umístění stavby, neboť stavbu lze umístit pouze za předpokladu, že splňuje všechny stanovené limity. Tímto způsobem posuzovat účastenství dotčených osob nelze.“
 
11. 12. 2008

Hlavní pasáže žaloby


    …Žalovaný se ve vztahu k vlastníkům nemovitostí ve Žďárku (včetně žalobce) zabýval pouze hlukovým a emisním posouzením s tím, že (s odvoláním se na investorem předložené studie týkající se hluku a znečištění ovzduší) nebudou překročeny limity stanovené pro hluk a znečišťující látky dle příslušných předpisů. K tomuto žalobce uvádí, že pro jeho účastenství v daném řízení však není rozhodné, zda jsou splněny nějaké limity či nikoli, ale podstatné je, zda mohou být dotčena jeho práva. Stavba tedy může splňovat určitý limit, přesto se však bude jednat o stavbu s negativními vlivy na sousední pozemky, což zakládá dotčení práv jejich vlastníků a tím i jejich účastenství ve správním řízení (tyto negativní vlivy by třeba samy o sobě nevedly k zamítnutí návrhu, avšak - jak již bylo uvedeno -  mohou způsobovat dotčení práv jiných, a tedy tyto osoby musí mít zajištěno uplatňování jejich procesních práv - možnost snažit se při jejich využití tyto vlivy minimalizovat apod.). Jinými slovy, kdyby účastenství dotčených vlastníků mělo být závislé na tom, zda stavba splňuje limity stanovené veřejnoprávními předpisy či nikoli, potom by dotčení vlastníci nemohli být účastníky žádného řízení, v němž by došlo k umístění stavby, neboť stavbu lze umístit pouze za předpokladu, že splňuje všechny stanovené limity - tímto způsobem tedy posuzovat účastenství dotčených osob nelze.

    …Žalovaný tedy zaměňuje přezkum umístění stavby z hledisek, zda může být umístěna či nikoli (kde je rozhodné splnění požadavků daných právními předpisy), a možnost dotčení práv vlastníků sousedních nemovitostí. Každá stavba, která je umístěna, musí být v souladu s právními předpisy, což však neznamená, že by se nikdo nemohl účastnit řízení o jejím umístění (jak by vyplývalo z postupu žalovaného). Žalovaný tedy v první řadě neměl řešit přípustnost či nepřípustnost stavby, ale dotčení práv žalobce.
   
    …Žalobce k tomuto nicméně považuje za podstatné ještě doplnit, že není pravdou, že „předmětná stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, na jejichž základě jsou chráněny veřejné zájmy“ - k tomuto žalobce odkazuje na podrobné odůvodnění svého odvolání, z něhož je zřejmý opak; nezákonnost umístění stavby navíc konstatuje samotný žalovaný v závěru svého rozhodnutí, přičemž v této věci již zahájil přezkumné řízení předmětného územního rozhodnutí (viz usnesení Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 11. 2008, č. j. 497/UPS/2008-1).

    …Ohledně odkazu žalovaného na val budovaný v části areálu přiléhající ke Žďárku, který má vylučovat dotčení tam se nalézajících nemovitostí (tj. včetně nemovitostí žalobce), žalobce uvádí, že tento val může sice do jisté míry zmírnit některé negativní vlivy záměru, nikoli však všechny - např. jen těžko bude mít vliv na celkovou intenzivní urbanizaci rozsáhlého okolí nemovitostí žalobce, negativní vlivy dopravy po silnici vedoucí Ždárkem, obtěžování znečišťujícími látkami v ovzduší a světlem, změnu mikroklimatu ad. Samotný až 5 metrů vysoký val v blízkosti nemovitostí žalobce má navíc i sám o sobě vliv na pohodu bydlení.
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2022 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign