Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

ZÓNY
O zónách Tisk. zprávy Média o zónách

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


616
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


21


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Nová průmyslová zóna v Podkrušnohoří! Tentokrát u Knínic
Obří areál u Žďárku na Ústecku dostal poslední výjimku z ochrany druhů (MFDnes)
Ústecký kraj posvětil stavbu logistického centra u Žďárku (Deník)
Obří haly u Žďárku jsou zpět! (Deník)
Obří haly ve Žďárku? CPI je může kdykoli postavit, má certifikát (Deník)
Centru u Žďárku (ne)odzvonilo (Deník)
V Knínicích připravují žalobu (Deník)
K poškození půdy u Žďárku už by nemělo dojít (Deník)
Společnost CPI prohrála další bitvu o Žďárek (Deník)
Kvůli ničení přírody hrozí policejní vyšetřování (Deník)
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


ZÓNY > Média o zónách > CPI u Žďárku likviduje krajinu (Deník)
16.5.2009

CPI u Žďárku likviduje krajinu


Libouchec, Žďárek - Firma CPI porušuje zákon. Nedostala výjimku z ochrany ohrožených druhů živočichů, a tak nemůže začít se stavbou obřího logistického centra na pozemcích u Žďárku u Libouchce.

Podle zákona tu mohou dělat jen to, co nenaruší přirozené prostředí chráněných živočichů. Toto ovšem CPI nerespektuje a začala na parcelách orat a hnojit.

Zákaz činnosti

Rozorání louky se nelíbí odpůrcům stavby.

„Je zřejmé, že se z developerské firmy nestali přes noc zemědělci. Jejich cíl je jasný. Zlikvidovat zákonem chráněné druhy živočichů, které se zde vyskytují,“ uvedl Marian Páleník, ředitel společnosti Přátelé přírody, jenž vede kampaň proti průmyslovým stavbám v Podkrušnohoří.

CPI se totiž proti rozhodnutí o neudělení výjimky odvolala. Přátelé přírody si tedy myslí, že když CPI takto živočichy vyhubí, bude pro ni mnohem jednodušší u odvolacího řízení uspět. Jinými slovy, kde není chráněných živočichů, není důvod stavbu zakazovat.

Na stavbu logistického centra, ale právě i orání a hnojení pozemků, společnost CPI potřebuje výjimku, protože se tu vyskytuje střevlík zlatitý. Ten se sem dostal, protože na pozemcích se kromě seče trávy patnáct let nic nedělo.

Podle Jany Moravcové, ředitelky ústeckého inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP), firma CPI skutečně na sekání a hnojení výjimku potřebuje.

„V případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii silně a kriticky ohrožených je výjimka nezbytná i pro to běžné obhospodařování pozemku, které by způsobilo negativní zásah do přirozeného vývoje těchto druhů,“ uvedla Moravcová. V praxi to znamená, že mohou například jen kosit trávu.

„To ještě jen v časově omezeném období a jen při omezené četnosti seče,“ dodala Moravcová.

Porušení zákona

Tím, že CPI parcely rozorala a pohnojila, porušila zákon na ochranu životního prostředí. ČIŽP teď, laicky řečeno, připravuje zákaz činnosti v lokalitě. Zároveň si nechá zpracovat odborné posudky. Na jejich základě pak rozhodne o zahájení případného správního řízení o pokutě.

K tomu Michaela Winklerová, mluvčí CPI, uvedla, že projekt logistického centra stále ještě není ve výstavbě. „Chceme tedy, aby pozemky zatím ležely ladem. Orba a další činnost probíhají mimo tu část lučin, kde byl zaznamenán výskyt chráněného střevlíka zlatitého. Na místě, kde v budoucnu bude skrývka ornice,“ řekla.

Podle Páleníka z Přátel přírody ale CPI zlikvidovala kromě střevlíka i další chráněné druhy fauny.

Například to mimo jiné mají být chřástal polní a křepelky. „Společnost CPI nám všem nyní předvádí, kam až u nás klesla podnikatelská kultura, že někteří lidé jsou v honbě za svým ziskem ochotni jít přes mrtvoly,“ pokračoval Páleník a dodal, že v případě takzvaného parku CPI doslova.

„Lidé z vedení firmy, kteří k tomu dali pokyn, si museli být jasně vědomi, co způsobí, proč to dělají a hlavně, že porušují zákon,“ dodal závěrem Páleník.

Kontroverzí kolem stavby 12 obřích hal, z nichž se má logistické centrum skládat, stále přibývá. Nejprve libouchecký stavební úřad vydal územní rozhodnutí, jež krajský úřad označil za vadné. Z tohoto důvodu pak zahájil přezkumné řízení.

Mezitím si společnost CPI, zřejmě aby se vyhnula průtahům při udělení stavebního povolení, obstarala takzvaný certifikát autorizovaného inspektora o povolení k provedení stavby, vydaný loni 24. listopadu právě na základě chybného územního rozhodnutí.

Poté krajský úřad přezkoumání zastavil s tím, že žádná nalezená vada územního rozhodnutí by neměla za následek zastavení stavby.

Podle Přátel přírody ale úředníci přezkoumání zastavili po neformální schůzce mezi pracovníky CPI a úředníky krajského úřadu, na níž jako účastníci probíhajícího řízení nebyli Přátelé přírody přizváni. V této souvislosti odpůrci stavby začali hovořit o korupci.

Společnost CPI je na Ústecku spojena s opuštěnou stavební jámou před kinem Hraničář a společností Spobyt, známé třeba z kauzy problémové ubytovny na Střekově.

Petici proti stavbě logistického centra podepsal i bývalý prezident republiky Václav Havel.

Autor: Janni Vorlíček, Ústecký deník, 15. 5. 2009


Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2022 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign