Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

D8
Dálnice D8

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Aktuálně o D8 - dálnici zprovozní do voleb, i kdyby ji pak měli zase zavřít
Přátelé přírody: D8 nyní co nejrychleji!
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


D8 > Dálnice D8 > Přátelé přírody: D8 nyní co nejrychleji!
15.6.2010

Rozhovor pro Deník

Nejprve, jaký je Váš názor na dostavbu dálnice D8?

 
Páleník: Nyní je třeba dálnici dostavět co nejdříve - nikoli ovšem na úkor dodržování zákonů. Pro příště bychom si ovšem měli vzít z postupu při schvalování trasy této dálnice, jež se vleče již 17 let, odstrašující příklad. Stát vršil chybu za chybou, především scházela nejen ochota hledat kompromisní řešení, ale vůbec komunikovat.

Nezapomínejme také, že před 15 lety podepsaly petici proti dálnici v CHKO tisíce lidí a že v r. 2005 byl podle průzkumu STEM poměr zastánců tunelové a povrchové varianty zhruba 1:1.
 

Očekáváte, že dostavbou dálnice D8 vzroste hospodářský rozvoj Ústeckého kraje, propojí se všechny dopravní cesty a Ústí, osmé největší město v zemi, bude uznáno bránou do EU se strategickou polohou?

 
Páleník: Tomu může věřit tak dítě do 10 let. Stačí pohled do mapy Evropy a vidíme, že EU je všude kolem ČR. Tak jaká brána? Mohlo by se nám to líbit, ale Ústí strategickou polohu nemá. A že je osmé největší v zemi? Co má být? Dálnice už přes 30 let vede např. přes Jihlavu a že by Jihlava hospodářsky vzkvétala více než třeba Liberec, kam dálnice nevede? Dopravní cesty v Ústí propojené jsou, to s dálnicí nijak nesouvisí.
 

Dálnice D8 ovšem dostavěna není, kde je podle vás „zakopaný pes“, v četných ekologických organizacích, jež zdržují, nebo ve stavebním řízení?


Páleník: Předně, nic takového, jako „ekologická organizace“, neexistuje. Náš právní řád zná jen občanské sdružení. I proto se snad dělala v listopadu 1989 revoluce, aby tady mohly být.

Přátelé přírody se dálnicí D8 přestali zabývat v r. 1999 a řízení se tedy neúčastníme více než 10 let. Ani před tím ovšem nebylo naším cílem D8 brzdit, nýbrž prosadit šetrnější variantu, ideálně delším tunelem.

Ale k tomu zdržování: Za vlád V. Klause a M. Zemana ležela žádost o udělení výjimky (ze zákazu stavět dálnice v CHKO) na ministerstvu ŽP 5 let! Za Přátele přírody jsem tehdy na MŽP apeloval, aby rozhodli co nejrychleji. Marně. Na druhou stranu příliš nechápu, čeho vlastně chtějí Děti Země nyní dosáhnout. I kdyby měli stokrát pravdu, že se při schvalování D8 nepostupovalo podle zákona, teď už je podle mne jejich postup kontraproduktivní.

Myslíte si, že by se měl hodně omezit okruh takzvaně dotčených osob?


Páleník: Pokud se chceme zařadit mezi země, jako jsou Čína, Kuba nebo Severní Korea, tak určitě.

Jaký je tedy Váš pohled na všechny ty obstrukce ve stavebním řízení a u soudu, jež mají na svědomí všechny ti ekologističtí aktivisté odkudsi z Moravy?


Páleník: Především si nalejme čistého vína. Investor vede s Dětmi Země spor již 15 let a proto velmi dobře věděl a ví, že termín, který pro dokončení D8 vyhlásil, byl nereálný. Podle mne to nebyl omyl ani náhoda, ale záměr: Investor nejprve vyhlásí absurdní termín a když ho nedodrží, vydírá.

A opět - nechceme-li si brát příklad z nacistického Německa, nedělme občany na nějaké kategorie. Jistě, politikům by se hodilo udělat z těch, kdo poukazují na šlendrián a porušování zákonů, nepřátele lidu. Zítra možná navrhnou, aby členové občanských sdružení nosili na klopě hvězdu. Náš právní rád zná jen občany, tzv. ekologičtí aktivisté jsou víceméně jen virtuální realita.

Co je ale hlavní - žaloba (tedy de facto odvolání) nemá odkladný účinek. Tzn. když účastník řízení podá žalobu, protože má za to, že nějaké rozhodnutí bylo vydáno nezákonně, běží stavba dál! Jak je tedy možné podáním žaloby něco brzdit? Tomu moc nerozumím.

Pokud pak soud ono rozhodnutí zruší, na vině přece není ten, kdo podal žalobu, ale ten, kdo to rozhodnutí vydal nezákonně! Jinak by ho soud nezrušil.

A pokud někdo dostavbu D8 přece jen zdržuje, je to soud. Jedna žaloba u něj leží dokonce již od roku 2003 a stále není rozhodnuto. Investor by si tedy měl stěžovat spíše na pomalost soudu a nezákonné rozhodování stavebních a dalších státních úřadů.

Takže jaká je tedy podle vás úloha Miroslava Patrika, nebo Dětí Země, hájí jen své zájmy, a nějaké ty rostlinky, jež jsou ve srovnání s dálnicí bez významu, nebo ne?


Páleník: Nejsem Dítě Země, takže mohu vysvětlovat jen stanoviska Přátel přírody. Doufám, že je zřejmé, že my jsme u D8 zvolili podstatně jiný postup. Doktora Patrika nicméně znám a vůbec nechápu, jak může vyjít s tak málo penězi. U nás je málokdo méně podplacený než on. Proto všechna ta obvinění, že je kýmsi (pod)placen, pokládám za opravdu sprostá. Zvlášť, když je vznášejí skrz naskrz zkorumpované politické loutky, které jsou pro své milióny svolné takřka k čemukoli.

Nejsem ovšem mluvčím doktora Patrika ani Dětí Země, abych vysvětloval jejich motivy a postupy. Je škoda, že se na to novináři neptají přímo jich. Není nic lehčího.

(Původní, neupravená verze.)

15. 5. 2010
Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign