Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

O NÁS
Základní údaje a kontakty Správní a dozorčí rada Čestní členové Podporují nás Ředitel společnosti Motto Historie Výroční zprávy Úspěchy Kdo nejsme Zakládající členové o. p. s.

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


619
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


24


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Odmítáme jez na Labi i peníze od investorů (Deník)
Povolení pro parkoviště v ústeckých Městských sadech zrušeno
Nebrzdíme pokrok
Eko-teroristé
Deník Litoměřicka: Přátelé přírody jsou čistí (14. 9. 2006)
MF Dnes: Policie už nevyšetřuje Přátele přírody (25. 8. 2006)
Ctirad Oráč
Výroční zprávy
Čestní členové
David Matásek
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


O NÁS > Zakládající členové o. p. s. > L. Brož
8.11.2005

Libor Brož - zakládající člen Přátel přírody, o. p. s.Foto: Z. Králová

Libor Brož o Přátelích přírody napsal:

Přátele přírody vidím jako organizaci

MODERNÍ

Heslo: Anachronismy nejsou třeba.

Práce vědy všeobecně se neustále zrychluje, stěží lze porovnávat dnešní svět ve své technické rozvinutosti se stavem před sto lety, tak jako lze jen stěží porovnávat výkonnost pětiletého PC s novým výrobkem. Technický pokrok přinesl mimo intelektuály často zmiňovaných negativ také věci pozitivní, z nichž pro člověka považuji za nejdůležitější krom zdravotních disciplín zejména rozvoj k přírodě šetrných technologií. Pro mnohé z nás se staly samozřejmostí izolační skla v oknech zamezující zbytečným tepelným ztrátám, běžně se izolují fasády domů, objevují se solární kolektory, zkoušíme jezdit na bionaftu nebo vytápět celé obce nebo výrobní objekty biologickými palivy.
Tyto dnes všeobecně známé věci ještě před deseti lety ležely zcela mimo náš obzor. Můžeme tedy předpokládat, že tímto způsobem půjde vývoj naší společnosti dál a co se dnes jeví jako nedosažitelné, bude pro příští generace stejně samozřejmé, jako je pro nás setkání s funkční malou vodní elektrárnou. V této souvislosti nelze opomenout, že výše zmíněné "vymoženosti" by bez legislativního zakotvení zřejmě neexistovaly a že nastolený trend bude pokračovat ještě rychleji po našem vstupu do EU.
Tyto skutečnosti si Přátelé přírody plně uvědomují. Proto považujeme za mimořádně důležité působit na investory a státní správu ve smyslu zachování stávajícího přírodního bohatství v neporušené formě pro příští generace, než se pokoušet hledat formy lidské existence jevící se ze současného náhledu evropské civilizace jako extrémní. Jsme hluboce přesvědčeni, že pouze maximálním uplatněním pokrokových technologií a myšlenek lze dosáhnout snížení negativního vlivu lidské činnosti na stav našeho životního prostředí, že je nezbytně nutné opustit některé přežívající principy devastující krajinu a přírodní zdroje a snižující kvalitu životního prostředí jako celku, že je dobré podporovat nezávislost člověka nejen ve smyslu duševním, ale i fyzickém, spočívajícím kupříkladu v možnosti vyjít si na procházku do neporušené přírody nebo volby ekologicky šetrných technologií pro běžný život.

REGIONÁLNÍ (Labe, příp. povodí)

Heslo: Region důležitější státu.

Po reorganizaci státní správy je kladen výrazně větší důraz na regiony; rovněž EU podporuje jejich svébytnost a je žádoucí zvyšování povědomí místní příslušnosti u všech občanů naší země, stejně jako zemí okolních. Vítáme tento vývoj nejen z důvodu, že toto kritérium pro Přátelé přírody platilo dávno před krajovou reorganizací v naší zemi a před obeznámením veřejnosti s evropskou regionální politikou, ale především proto, že lidé bez citového vztahu ke své obci a jejímu okolí nemají tendenci se hlouběji zajímat o svůj životní prostor.
Nepovažujeme za účelné vytvářet organizaci formou celostátní sítě, neboť tím bezděky dochází k potlačení regionálních specifik a působení je rozmělňováno na střípky jen těžko složitelné do srozumitelného a jasně definovaného celku. Přátelé přírody jsou silnou regionální organizací schopnou zaměřit se na problém v daném místě a najít jeho řešení odpovídající místním podmínkám.

PROFESIONÁLNÍ

Heslo: Profesionál udělá víc.

Jádro organizace tvoří zaměstnanci, kteří se pravidelně účastní školících programů, sledují legislativu a snahou organizace je vytvořit jim podmínky umožňující soustředění se na jeden problém a jeho kvalitní dořešení. Dobrovolnická práce je samozřejmě kdykoliv vítána, avšak není možné se na ní spoléhat v celém rozsahu činnosti. Kompaktní tým profesionálů je schopen v náročných kauzách pracovat neporovnatelně efektivněji, než seberozsáhlejší skupina dobrovolníků poskytujících svůj čas vedle svého zaměstnání. O oprávněnosti tohoto tvrzení svědčí výsledky Přátel přírody, jichž bylo dosaženo díky správnému zacílení činnosti a optimálnímu využití personálního potenciálu a finančních prostředků organizace.

KOREKTNÍ

Heslo: Pro věc uděláme maximum.

Přátelé přírody jsou neziskovou organizací pracující s omezenými finančními prostředky; vzhledem k vysokému stupni organizace práce je s nimi nakládáno maximálně efektivně a o každém projektu je vedena evidence umožňující zpětné hodnocení různých aktivit a jejich případné usměrňování podle kritéria úspěšnosti. Je vypracován způsob vlastního hodnocení, který je nastaven na několik ukazatelů hodnocených současně a tím neustále běží proces zdokonalování práce; dnes je zaveden tak, že v každé kauze uděláme maximum možného bez ohrožení existence organizace.
Vedeme denní účetnictví, což umožňuje okamžité reagování na nastalé situace bez ohrožení stability. Příkladem byla nedávná hrozba finanční krize, kterou ředitel zaregistroval s dostatečným předstihem a která byla ihned oznámena příznivcům a díky jejich masivní podpoře překonána bez toho, aby ustala práce na projektech. Velmi si vážíme podpory veřejnosti jako jedné z forem zpětné vazby, je to pro nás stěžejní ukazatel úspěšnosti organizace, jemuž se v našem vnímání věci nevyrovná žádné "akademické" ocenění.

2003

Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2023 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign