Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


616
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


21


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Osoby a obsazení > Kdo je Jiří Aster (Astr?), největší jezový lobbista? Jakou roli hraje tzv. Sekce vodní dopravy?
18.6.2011

Jakou roli hraje pan Aster ve věci jezů na Labi?

Ing. Jiří Aster, který se dlouhé roky velmi angažuje v prosazování a propagování labských jezů, byl jednatelem firmy Česko-saské přístavy s. r. o. Tato společnost vlastní mj. i přístav v Děčíně - Loubí, který se nachází těsně nad plánovaným Plavebním stupněm Děčín (PSD), a logicky by tedy Česko - saské přístavy měly z realizace PSD největší prospěch.

V médiích ovšem tento svůl střet zájmů Ing. Jiří Aster nepřiznává a vystupuje zde buď jako předseda Okresní hospodářské komory, nebo jako zástupce Sekce vodní dopravy Svazu dopravy; v poslední době dokonce i jako "expert na lodní dopravu". 

O Česko-saských přístavech se zmínkou o Ing. Asterovi např. ZDE

O Sekci vodní dopravy (Svazu průmyslu a dopravy) opět se zmínkou o Ing. Asterovi např. ZDE a ZDE

Svaz průmyslu a dopravy se netají svým lobbováním. Otevřeně a "zajímavě" ho definuje na svých stránkách. Posuďte sami, opravdu stojí za to! (Jde o doslovné citace.)

Závorky a zvýraznění textu - PP.

Pro rychlejší orientaci:
Svaz průmyslu a dopravy má 31 členských svazů, jedním z nich je Svaz dopravy.
Svaz dopravy má 12 sekcí, jednou z nich je Sekce vodní dopravy, kde je t. č. Ing. Jiří Aster tajemníkem.

Červen 2011

Miroslav Červenka: Několik otázek vedení Věcí veřejných

V souvislosti se zveřejněnými kandidátními listinami Věcí veřejných v našem regionu, tedy konkrétně v Děčíně..., mě napadlo několik otázek...

Nejprve potvrzenému leadru kandidátky ve statutárním městě Děčín ing. Jiřímu Asterovi:

Je pravdou, že jste si po roce 1989 změnil příjmení? Jmenoval jste se předtím ing. Jiří Astr, nikoli Aster?

Jak dlouho jste byl členem KSČ?

Jak dlouho jste byl členem Lidových milicí?

Můžete nějak logicky zdůvodnit, že kosmetická úprava Vašeho jména nijak nesouvisí s faktem, že ing. Jiří Astr, nar. 27.4.1946 je uveden jako ,,GILI“ v tzv. Cibulkových seznamech?

Je pravdou, že jste se veřejně zřekl svého bratra poté, co tento emigroval?

Byl jste členem ČSSD, za níž jste v letech 2002 a 2006 kandidoval?

Můžete vyloučit, že Vaše kandidatura za jinou stranu je motivována výlučně snahou prosadit v případě zvolení ve vedení děčínské radnice větší tlak na stavbu jezů, na jejichž výstavbě jste z titulu své profese osobně zainteresován?

Nyní několik otázek vedení strany Věci veřejné:

... Existuje ve vaší straně nějaký vnitřní předpis, který by omezoval  minimálně účast lidí z Cibulkových seznamů na vašich kandidátkách? Existuje-li, jak alespoň leadry kandidátek ověřujete, vždyť zjistit, že pan ... je zde veden jako důvěrník, není tak složité (maximálně 3 kliknutí myší)?

Vyžadujete po kandidujících lustrační osvědčení?

Zjišťujete si politickou minulost lidí, kteří za vás kandidují, minimálně leadrů?

Pakliže ano, nevadí vám mění politickou stranu napříč politickým spektrem?

Miroslav Červenka (srpen 2010)

Redakčně kráceno, neupravený originál viz blog Miroslava Červenky

Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2022 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign