Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

JEZY
Plavební stupeň Děčín Příběh Labe Lži a demagogie o jezech Osoby a obsazení Koupání v Labi Média o jezech

Mé stanovisko k soustavě vodních děl Dunaj - Odra - Labe:


Proti, hlavně kvůli ochraně přírody a krajiny, obávám se negativních vlivů


622
Proti, hlavně kvůli ceně přes 580 mld Kč, nevěřím, že se to vrátí


84
S některými úseky souhlasím, s jinými ne


14
Pro, hlavně kvůli ekonomickým přínosům, podle mne se to vyplatí


8
Pro, hlavně kvůli ekologickým přínosům, věřím, že ubyde kamiónů


24


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Další články v rubrice
Mýtus zvaný AGN
Splavnění Labe? Lež jako věž
Civilizovaní lidé v rezervacích nestavějí (Deník)
Známe příjmy ředitele ŘVC a jeho zástupce. Za co si je platíme?
Lídři trousili moudra o splavňování splavněného Labe
Dokumentace EIA Plavebního stupně Děčín potřetí vrácena
Přátelé přírody: Jez netřeba, stačí nové lodě (Deník)
Příprava VD Přelouč se vrací o 20 let zpátky
Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
Proč rezignoval posudkář Bajer?
všechny články v rubrice


Nepřehlédněte


JEZY > Lži a demagogie o jezech > Chcete dostávat 10 let 10 miliónů denně? Prosaďte jezy na Labi
18.3.2016

Umíte si představit, že by vám stát po dobu 10 let posílal na vaše konto každý den 10 až 20 miliónů korun?


Jak toho dosáhnout? Použijte osvědčenou taktiku. Zde je know how:

Přesvědčte cca 10 lidí z vlády, kteří problematice vůbec nerozumějí, že ČR nutně potřebuje postavit na Labi jezy.
Nesmíte je ovšem vylekat tím, kolik budou stát. Proto všude tvrďte, že jezy stačí dva a vyjdou "jen" na 9 miliard korun.

Teprve, až se o stavbě jezů rozhodne a začne se stavět, "zjistěte", že dva nemají žádný smysl a musí se postavit ještě i třetí.

Stavbu protahujte, aby se po 5 letech zapomnělo, co jste slibovali na začátku. Za 10 let už budou všude noví lidé a nikdo už ani nebude vědět, proč se jezy vůbec staví. Ale rozestavěnou stavbu už bude nutno dostavět.

Se zcela nečekanými komplikacemi, které budou zvyšovat cenu, rozhodně přijďte až ve fázi, kdy už budou jezy rozestavěné.

Cenu zvyšujte postupně po malých krocích, cca o 20 % každý druhý rok, aby to příliš nebilo do očí. Odvolávejte se na inflaci a zásah vyšší moci. Tvrďte, že cena roste kvůli zlým ekologům. Hlavně se ale při tom dívejte zpříma přímo do kamery, aby vám to lhaní všichni sežrali.

Příklad si vezměte třeba ze stavby 12km úseku dálnice přes České středohoří.
Když se o jeho stavbě rozhodovalo, cena byla stanovena na něco málo přes 3 miliardy korun. To byl rok 1995.

Když geologové (například RNDr. Cajz, RNDr. Čelák nebo RNDr. Čurda) upozorňovali na značné nebezpečí sesuvů na trase dálnice, investor si u prof. Paška nechal dodat studii, že dálnici žádné sesuvy nehrozí. Zcela "nečekaný" sesuv pak stavbu prodražil o několik miliard a zprovoznění dálnice odložil o několik let. (A mimochodem zlikvidoval železniční trať, jejíž obnovu opět zaplatí daňoví poplatníci. Tyto náklady se ovšem do ceny dálnice nebudou počítat.)

Při velmi detailním a fundovaném geologickém průzkumu se úplným nedopatřením, za které nikdo nemůže, přehlédlo, že trasu kdosi úplným nedopatřením naplánoval přes výchozy uhlí. Česky: u Řehlovic se pod budoucí dálnici místo podloží "objevilo" uhlí. Chybička se holt vloudí. Toto zcela nečekané překvapení opět prodloužilo dobu výstavbu a přineslo další tzv. vícenáklady - sen každého dodavatele.

Zkrátka od roku 1995 se projekt stavby stále měnil, upravoval a dodělával (tomu se ovšem musí říkat "upřesňování" případně "dolaďování", aby to působilo profesionálně - šlendriánstvím se nikdo nechlubí), což mělo všechno stejný důsledek a cíl (?) - náklady rostly a rostly. Poslední odhady se pohybují kolem 15 miliard korun, tedy pětinásobku kdysi slibované ceny. Jelikož to platí daňoví poplatníci, nikdo tuto "loupež" 12 miliard neřeší.

Zpět k jezům. Pokud se skutečně budou stavět (doufejme, že ne), pak vzroste-li jejich cena stejně jako cena úseku dálnice 0805 tzn. 5×, vyjdou nás na 5 (Přelouč) + 4 (Děčín) + 5 (Malé Březno) krát 5 = 70 miliard korun.

Ale

PŠŠŠT!!!

To zatím nikde neříkejte! Oficálně vyjdou přece jezy max. na 9 miliard! A nejpozději do 2 let se tato investice vrátí!

Jen pro sebe si v koutku spočítejte, co je ve hře:

70 miliard korun

10 let, po něž by se jezy stavěly, je 3 650 dní. 70 000 000 000 děleno 3 650 = 19 miliónů každý den po 3 650 dní. Z toho budou žít ještě vnuci vašich vnuků. Stačí maličkost: přesvědčit 9 ministrů, že jezy jsou nezbytně třeba

"třeba jako strategická rezerva třeba pro případ války."

Pasáž v uvozovkách je doslovný citát (!) závěru 94stránkové studie VUT Brno vypracované pro Ředitelství vodních cest ČR, podle něhož tato studie dokazuje (!) veřejnou prospěšnost stavby jezů na Labi. Pak že účel nesvětí prostředky.

A kdo je váš úhlavní nepřítel? Ten, kdo vyzradil, že moderní lodě jezy nepotřebují a zlepšit plavební podmínky lze bez jezů.
Chce spáchat atentát na vaše podvody, tudíž je to (eko)terorista. Zaplaťte si pár politiků, aby nestále opakovali pojem ekoterorista tak dlouho, až vám lidé raději dají těch 70 miliard, než by dali za pravdu těmto "nepřátelům lidí".

Jak dojit státní rozpočet prostřednictvím budování dopravních staveb si přečtěte ZDE.


Nahoru
Sdílet přes Facebook Verze pro tiskZaslat známé(mu) na e-mail Zvětšit písmo
(C) 2006 - 2023 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign