Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Proti kanálu DOL
• Text petice • Podepsali
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


538


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 4.12.2015
Petice uzavřena dne : 16.11.2018

Divoká řeka místo jezů!vážený pan
Richard Brabec
ministr ŽP

PETICE PROTI STAVBĚ JEZŮ NA LABI


Vážený pane ministře,

sděluji Vám, že si na Labi nepřeji další jezy a žádám Vás, abyste se zasadil o zvýšení přírodní hodnoty řeky Labe.


Jak víte, MŽP vrátilo již 2× investorovi (ŘVC) dokumentaci EIA (hodnocení vlivů na ŽP) Plavebního stupně Děčín.
A to mimo jiné proto, že ačkoli mu bylo v závěru zjišťovacího řízení uloženo posoudit vlivy na ŽP více variant, ŘVC to odmítá splnit a trvá na výstavbě jezu v Děčíně - Prostředním Žlebu.
Za této situace musí podle mne MŽP vydat pro Plavební stupeň Děčín nesouhlasné stanovisko!

Věřím, že můj názor vezmete v úvahu a předem Vám za to děkuji.

Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. sPetice byla uzavřena dne 16.11.2018, celkem podepsalo 1371 občanů.
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign