Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

PETICE
Proti kanálu DOL
• Text petice • Podepsali
Divoká řeka místo jezů!
• Text petice • Podepsali
STOP plošné devastaci volné krajiny Ústeckého kraje!
• Text petice • Podepsali
Zastavme přípravu jezů na Labi, zrušme ŘVC
• Text petice • Podepsali
NE JEZŮM NA LABI
• Text petice • Podepsali
Za zachování volné krajiny v (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Knínice, Žďárek a Petrovice
• Text petice • Podepsali
Stop prachu z Čížkovic, stop pálení ostravských kalů
• Text petice • Podepsali
Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
• Text petice • Podepsali

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


538


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


PETICE
Poslední aktualizace : 21.6.2007
Petice uzavřena dne : 27.6.2007

Za zlepšení plavebních podmínek bez výstavby plavebních stupňů
Vážený pane hejtmane
,

v dokumentu Posouzení vlivů konceptu ÚP ÚK na ŽP se na str. 86 o plánovaných stavbách na Labi píše mj.:
Vzhledem ke známému dosavadnímu vývoji navrhovaných konkrétních řešení je tento záměr nutno hodnotit jako rizikový a v úrovni SEA koncepce proto uvádíme, že řešení zlepšení podmínek pro plavbu na Labi při respektování výše uvedených zásad ochrany přírody, krajiny a životního prostředí znamená jeho provedení bez výstavby plavebních stupňů. Zachování jedinečného fenoménu dosud relativně přirozeného úseku proudící velké řeky v tomto území, na udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, je posudkem SEA pokládáno za zásadní prioritu.

Vážený pane hejtmane,
toto stanovisko plně podporuji a přidávám se k němu. Lodní (a železniční) dopravu je třeba podporovat. Pokud jde o říční dopravu na Labi, dle mých informací existují technicky možné alternativy k jezu (jezům) na Labi, které by zadání Zlepšení plavebních podmínek na řece Labi řešily v podstatě stejně a přitom by byly nejen environmentálně šetrnější, ale také levnější a rychleji realizovatelné. Jde zejména o:

1. zúžení (zjednosměrnění) plavební dráhy
2. příčné hráze
3. by-passy (kanály)
4. příp. i nízkoponorové lodi (Flabi).


Věřím, že mé stanovisko vezmete v úvahu.
Předseda petičního výboru Marian Páleník, Přátelé přírody, o. p. s.


Na vědomí: Přátelé přírody, o. p. sPetice byla uzavřena dne 27.6.2007, celkem podepsalo 613 občanů.
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign