Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


537


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 61 - 70 z 176

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

V Německu bude na Labi plavební hloubka 150 cm, v ČR chce ŘVC 190 cm

16.11.2011 Po povodni v roce 2002 definovala Spolková republika Německo údržbový cíl zajištění plavební hloubky na německém Labi od Magdeburku do Dráždan na 1,6 m alespoň po dobu 345 dní v průměrně vodném roce a od Drážďan po státní hranici na 1,5 m (!!!) za stejných hydrologických podmínek.
Od roku 2005 probíhají intenzivní práce na dosažení tohoto cíle. Dne 31. 7. 2006 došlo k uzavření Společného prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht mezi Ministerstvem dopravy ČR a Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení SRN, kde se SRN zavázala uvedeného technického cíle dosáhnout do roku 2010 a poté jej zachovat. (citát z dokumentace EIA na Plavební stupeň Děčín, vykřičníky v závorce PP)

Německé vers. české Labe

16.11.2011 Současné plavební poměry na navazujícím německém regulovaném Labi jsou příznivejší zejména díky podstatně nižšímu podélnému sklonu dna řeky. Zatímco v úseku od Střekova po Hřensko je podélný sklon dna 0,43 až 0,6 (max. 0,8) promile, činí maxima sklonu na navazujícím německém Labi pod Hřenskem 0,12 až 0,36 promile. To umožnuje zvýšení ponoru při srovnatelných průtocích o cca 20 cm, což nelze na našem území využít. (citát z dokumentace EIA na plavební stupeň Děčín)

Nový ředitel ŘVC se ve funkci moc neohřál

26.10.2011 Ing. Jiří Blažek (TOP 09) byl ředitelem Ředitelství vodních cest ČR jen 4 měsíce. 25. 10. 2011 jej odvolal nový ministr dopravy Pavel Dobeš (VV). Řízením ŘVC byl pověřen Ing. Jan Skalický (ODS), dosavadní náměstek ředitele ŘVC.
ŘVC je mj. investorem labských jezů.

Krajský úřad zrušil a zastavil územní řízení pro CPI "park" Žďárek

4.10.2011 Krajský úřad zrušil a zastavil územní řízení pro CPI "park" Žďárek

Přesto není stále rozhodnuto. Podle Krajského úřadu CPI územní rozhodnutí nepotřebuje, neboť má platný certifikát (nahrazuje stavební povolení).
Připomeňme, že k tomuto rozhodnutí byl Krajský úřad donucen až rozsudkem Krajského soudu, který zrušil předchozí rozhodnutí Krajského úřadu.

Celé rozhodnutí Krajského úřadu ZDE:

www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?i…

Nový zástupce ředitele ŘVC

4.10.2011 Spolu s novým ředitelem došlo na Ředitelství vodních cest (ŘVC) také k výměně na postu zástupce ředitele. Tím byl jmenován Ing. Jan Skalický. www.rvccr.cz/?s=1&m=2

Nový ředitel ŘVC jmenován

20.6.2011 Novým ředitelem ŘVC byl podle očekávání ministrem dopravy jmenován Ing. Blažek.
Tisková zpráva MD: www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Mini…

Novým ředitelem ŘVC má být krajský předseda TOP 09

2.6.2011 Podle dobře informovaných zdrojů bylo ještě před vypsáním výběrového řízení na místo ředitele Ředitelství vodních cest (po odvolaném Ing. Šefarovi) rozhodnuto, že se jím stane Ing. Jiří Blažek, předseda krajské TOP 09 na Vysočině, povoláním zemědělský inženýr. O něm více ZDE: www.top09.cz/kdo-jsme/vykonny-vybor/jiri…

EIA na první labský jez vrácena ŘVC

27.5.2011 Na stránkách tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_… naleznete (část Oznámení o vrácení dokumentace: MZP102__vraceni.zip) dopis, kterým MŽP oznamuje investorovi vrácení dokumentace EIA k přepracování.

Pan Karel Plechač prohrál svůj spor (napsal Marian Páleník)

19.5.2011 Marian Páleník: Pan Karel Plechač se svou žalobou neuspěl

Pan Karel Plechač na mne v r. 2004 podal žalobu a dožadoval se zaplacení 100.000 Kč. Neuspěl u Krajského, ani u Vrchního soudu.

Poškodit Karla Plechače a jeho cestovní kancelář World Trek (kterou mezitím prodal) jsem měl jednak dvěma maily, které měly dostat jeho žena Ing. Svatava Plechačová a paní Ing. Lidmila Pavlovská, jednak dvěma články, které jsem napsal pro časopis Alternativy pro Sever "Kýbl špíny pana K." a "Jak hora porodila myš".

Kromě toho podal "dobrý člověk" Karel Plechač také trestní oznámení na Policii v téže věci na tutéž osobu.

Kdyby bylo po jeho, musel bych:

1) Zveřejnit omluvu v Ústeckém deníku a na webových stránkách svých i pracovních.

2) Zaplatit mu 100.000 Kč.

3) Zaplatit dalších více než 100.000 svému i jeho právnímu zástupci.

4) Jít si sednout na nějakou dobu do vězení.

Pan Karel Plechač odmítl můj návrh na smír.

Navrhoval jsem, že se omluvím já jemu a jeho ženě Ing. Svatavě Plechačové (firma Germa), a on a jeho žena Ing. Svatava Plechačová se omluví mně za to, co o mně napsali v Ústeckém deníku a jinde. Tedy že by uvedli na pravou míru nepravdivé výroky, že jsem byl členem KSČ, že na mě členové Přátel přírody podali "hromadné" trestní oznámení a žalobu, že jsem škrtil svou partnerku atd. atd. (soupis výroků by byl dlouhý, můj návrh na smír měl asi 7 stran).

Pan Karel Plechač označil můj návrh na smír za provokaci.

Musel tedy rozhodnout prvoinstanční soud. A ten rozhodl tak, že mi dal za pravdu v plném rozsahu.

Pan Karel Plechač se s rozhodnutím soudu nesmířil a podal odvolání k Vrchnímu soudu.

Jednání Vrchního soudu se konalo 17. května 2011 a Vrchní soud odvolání pana Karla Plechače zamítl v plném rozsahu. V plném rozsahu potvrdil rozhodnutí prvoinstančního soudu.

Odvolání proti rozsudku Vrchního soudu už není možné. (Možné je dovolání k Nejvyššímu soudu, které ovšem nemá odkladný účinek.)

Rovněž Policie ČR dospěla k závěru, že jsem žádný trestný čin nespáchal a podání pana Karla Plechače odložila.

...

Celý článek ZDE: www.marianpalenik.cz/clanek-222

Marian Páleník, 19. 5. 2011

Smlouvy ŘVC na hodnocení prvního labského jezu ke stažení

16.5.2011 Do souborů ke stažení jsme přidali dva zajímavé dokumenty. Jsou jimi:

1. Smlouva na zpracování dokumentace EIA pro Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Hodovským (resp. jeho firmou WELL Consulting s.r.o.). Ze smlouvy vyplývá, že p. Hodovský firmu WELL Consulting, s. r. o. založil 7. 7. 2008. Smlouvu v hodnotě 2,000.000 Kč uzavřel 6. 11. 2009.

2. Smlouva na hodnocení vlivů záměru akce Plavební stupeň Děčín mezi ČR (zastupovanou ŘVC) a p. Zahrádkou. Ze smlouvy vyplývá, že předmětem smlouvy v hodnotě 1,450.000 Kč (bez DPH) je, že (citace): Hodnocení bude zaměřeno na KLADNÉ (zvýrazněno PP) projednání segmetu NATURA 2000...

Naleznete ZDE:
prateleprirody.cz/kestazeni&id=3

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign