Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


537


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


Nejnovější krátké zprávy
Zobrazeno 81 - 90 z 176

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

CPI se odvolalo proti rozhodnutí MŽP

29.3.2010 CPI, investor záměru na logistické centrum poblíž Žďárku, sice na jedné straně nechalo rozorat louky, na nichž má jeho logistické centrum stát, současně ale trvá na tom, že by tato půda neměla být zemědělská. Přátelé přírody v červnu r. 2009 napadli souhlas MŽP, kterým bylo v květnu r. 2008 ze Zemědělského půdního fondu vyňato 53 hektarů u Žďárku. Tzv. rozkladová komise ministra ŽP podnět Přátel přírody posoudila a došla k závěru, že je oprávněný. Proto ministr ŽP v únoru 2010 výše uvedený souhlas zrušil. Proti tomu ovšem firma CPI podala rozklad k odvolacímu orgánu, jímž je ministr ŽP. Na něm bude s konečnou platností rozhodnout.

Nové snímky

26.2.2010 Stránky jsme doplnili v rubrice "Galerie" o nové snímky. Jde o snímky (experimentální) hráze na Labi, bobřích okusů na Bílině, jednání správní rady naší o.p.s. a krajiny v okolí Žďárku, ohrožené výstavbou logistického centra. Pro platící členy byla rovněž doplněna Virtuální výstava. (Fotoalbum Žďárecko.)

SNÍMKY: Labští bobři na Bílině

13.2.2010 Začátkem února 2010 se nám podařilo zdokumentovat výskyt bobra evropského na Bílině. (Snímky naleznete v Galerii.) S největší pravděpodobností jde o labské bobry, jejichž stavy na dolním českém Labi dlouhé roky stagnovaly a kterým se konečně podařilo proniknout mimo Labe. Z pohledu ochrany přírody je to velmi potěšující zpráva. Pokud se zde bude bobrům dařit, je pravděpodobné, že začnou osídlovat poměrně rozsáhlé povodí Bíliny, kde se vyskytuje celá řada lokalit, které by bobrům měly vyhovovat.

Poplašná zpráva o logistickém centru CPI u Žďárku

22.12.2009 Novinové titulky v poslední době oznámily konec záměru na obří logistické centrum CPI u Žďárku. Ve skutečnosti jde o nepochopení. Novináři vycházeli ze zákazu činnosti, který vydala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Jak se ale mluvčí ČIŽP vyjádřila a co novináři a titulkáři přehlédli, zákaz ČIŽP platí (jen) do doby, než CPI získá výjimku Krajského úřadu. Odpůrci stavby se radují předčasně. CPI vlastní platné územní rozhodnutí a tzv. certifikát, který nahrazuje stavební povolení. Postrádá jen onu výjimku. Tu nově, od 1. 12. 2009, uděluje Krajský úřad. Z posledního počínání Krajského úřadu přestává být zřejmé, zda zaměstnance KÚ platí Ústecký kraj nebo CPI.
16. 12. 2009

Vyšly nové Alternativy

16.12.2009 Členský časopis naší o.p.s. Alternativy Přátel přírody se dočkal dalšího čísla, přesněji dvojčísla. Od roku 1991, kdy Alternativy začaly vycházet, je to již 80. (a 81.) číslo. Obdrželi jej všichni platící členové o.p.s. Přátelé přírody.
V novém čísle se mohou dočíst o knize Kolaps; co řekl Václav Havel o zónách a místních zastupitelích; jak ustupujeme neofašistům; kdo pomohl zvolit V. Klause prezidentem a proč; o novém názvu naší o.p.s. a jejím vztahu k politice a mnoho dalších zajímavostí.

Mapa světelného znečištění České republiky

19.11.2009 Virtuální výstava byla rozšířena o mapu světelného znečištění ČR - za snímek děkuji Zdeňku Moravcovi. Virtuální výstava je přístupná jen platícím členům naší o.p.s. www.prateleprirody.cz/fotovystava.php?id…

Staňte se fanoušky Přátel přírody (na Facebooku)

13.11.2009 Na našich stránkách přibylo nové "tlačítko" PŘÁTELÉ PŘÍRODY NA FACEBOOKU. Naleznete jej vpravo. Nebo rovnou zde prateleprirody.cz/facebook . I vy se můžete stát našimi fanoušky.

U Žďárku další chráněné druhy

16.9.2009 Na lokalitě, kde CPI plánuje výstavbu logistického centra Žďárek (u Libouchce), byly zjištěny další zákonem chráněné druhy. Výstavbu může CPI zahájit jedině s podmínkou, že obdrží výjimku ze zákona. Pokud je známo o tyto výjimky CPI zatím nepožádalo.

Vzalo SED sponzorský dar?

16.9.2009 Bojovníci proti zrušení železniční trati 132 (Děčín - Jílové - Libouchec - Telnice ...) SED vzali - po dodhodě s CPI - zpět své odvolání proti územnímu rozhodnutí pro CPI Park Žďárek. Více o tom na stránkách
sed2008.blogspot.com/2008/08/aktivist-se…
Položili jsme SED (Sdružení za ekologickou dopravu) dotaz, zda od CPI přijali "sponzorský" dar a zatím čekáme na odpověď. Jakmile ji obdržíme, budeme o tom veřejnost informovat.

Přezkumné řízení na CPI Žďárek trvá!

16.7.2009 Odvolání proti usnesení Krajského úřadu, kterým mělo být zastaveno tzv. přezkumné řízení, bylo úspěšné. Podle odvolacího orgánu (jímž je MMR) nelze přezkumné řízení v tomto případě zastavit usnesením, nýbrž rozhodnutím, a tudíž trvá.
Přátelé přírody toho využili a podali na Krajský úřad podnět k prošetření vlivu záměru na krajinný ráz. Ten totiž nebyl podle jejich mínění posouzen a tudíž podle nich nebylo územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem v Libouchci platné a mělo by být zrušeno.
Zdá se, že Krajský úřad zatím všemožně vycházel vstříc investorovi, odmítl uznat majitele okolních nemovitostí za účastníky řízení a tvrdí, že k posouzení vlivu stavby na krajinný ráz stačí vyjádření úřadu, že jeho stanovisko, které se o krajinném rázu nijak nezmiňovalo, "bylo myšleno" i jako posouzení vlivu na krajinný ráz.
Kromě toho se Krajský úřad přiklonil k výkladu, že účastníkem (územního) řízení mohou být pouze majitelé nemovitostí nejdále 40 metrů od logisitického centra. (To má být jedním z největších ve Střední Evropě - má jít o 12 obřích hal, největší více než 500 metrů dlouhá, obklopených rozsáhlými parkovišti na celkové ploše 40 hektarů.)
Majitelé okolních nemovitostí proto podali na Krajský úřad žalobu, v níž se domáhají svého účastenství v řízení.
16. 7. 2009

Vzad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vpred

(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign