Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

GALERIE
• Labe a jezy • Přednáška s besedou o jezech v Děčíně 5. 2. 2019 • Vše o jezech • Nízkoponorové lodě • Labe v Děčíně • Místa, kde by mohly být labské jezy a nebo by-passy • Nekanalizované Labe • Bobr evropský v sídle Přátel přírody • Podskalí u Labe (2011) • Flabi • Pozvánky • Plavební stupeň Děčín • Potenciální nestátní rezervace • Zóny a volná krajina • Jak šly roky • Archiv - 2007 • Archiv - 2006 • Zajímavosti

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


GALERIE > Nekanalizované Labe
Poslední úsek Labe, který není v ČR kanalizován, ale pouze regulován, se nachází mezi Střekovem v Ústí nad Labem a státní hranicí s Německem. Jde o ojedinělý fenomén, který nikde jinde v ČR nenajdeme. Vyznačuje se specifickou faunou a flórou, cenná jsou ovšem celá společenstva, říční ekosystémy či biotopy charakteristické pouze pro tuto malou oblast. V neposlední řadě je zde zákonem chráněn krajinný ráz. Řeka Labe a přilehlé údolí se nacházejí jednak v Chráněné krajinné oblasti, jednak byly zařazeny do soustavy Evropsky významných lokalit NATURA 2000.

         Drobnokvět pobřežní jezem ohrožený         
Autor: BP
         Labe v říjnu         
Autor: BP
         Pod Děčínem u Čertovy vody (září 2014)         
Autor: BP
         Štěrkopískový náplav u Malého Března         
Autor: BP
         Bobří stopy na břehu Labe         
Autor: BP
         Okus u Labe         
Autor: BP
         Labská tůň         
Autor: BP
         U Čertovy Vody         
Autor: BP
         U Dolního Žlebu         
Autor: BP
         Dolní Žleb - štěrkopískový náplav         
Autor: BP
         Labe         
Autor: BP
         Labe v září         
Autor: BP
         Labe v Děčíně         
Autor: BP
         Labe u Dolního Žlebu         
Autor: BP
         Drobnokvět pobřežní (Labe pod Děčínem)         
Autor: BP
         Pod Děčínem         
Autor: BP
         Pod Děčínem         
Autor: BP
         Kaňon řeky Labe pod Děčínem         
Autor: archiv Správy CHKO LP
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign