Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

GALERIE
• Labe a jezy • Přednáška s besedou o jezech v Děčíně 5. 2. 2019 • Vše o jezech • Nízkoponorové lodě • Labe v Děčíně • Místa, kde by mohly být labské jezy a nebo by-passy • Nekanalizované Labe • Bobr evropský v sídle Přátel přírody • Podskalí u Labe (2011) • Flabi • Pozvánky • Plavební stupeň Děčín • Potenciální nestátní rezervace • Zóny a volná krajina • Jak šly roky • Archiv - 2007 • Archiv - 2006 • Zajímavosti

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


GALERIE > Vše o jezech


         Alternativy pro Labe - JEZYnky (2006-12)         
Autor: PP
         Vodní cesty a ČR         
Autor: J. Kubec
         Výhony na Labi (01)         
Autor: archiv
         Výhony na Labi (02)         
Autor: archiv
         Labe v místech navrženého kanálu         
Autor: Povodí Labe, s. p.
         Labe: dny zastavené plavby         
Autor: MF
         Objem ročních srážek na Milešovce         
Autor: PJ
         46% pokles přeprav - kanál Dunaj-Mohan-Rýn         
Autor: DOL
         Propad přepravy kontejnerů - kanál Dunaj-Mohan-Rýn         
Autor: Zdroj: WSA Nürnberg (Vodní a plavební úřad Norimberk)
         Mariánský most v Drážďanech         
Autor: M. Páleník
         Mariánský most v Drážďanech - detail         
Autor: M. Páleník
(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign