Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • Ostrov Přátel přírody na Labi • Plavební stupeň (jez) Děčín • DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe • Lodní doprava • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Ing. J. Kubec, CSc. o Plavebním stupni Děčín v časopise Vodní hospodářství 2018-03 • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


539


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > Lodní doprava

Lodní doprava


Mezinárodní dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu AGN (AGN_zakon_163_roku_1999.pdf) Popis: Dohoda AGN začíná na straně 3 souboru. Podle velmi tvůrčího výkladu jezařů zavazuje dohoda AGN (Mezinárodní dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu) Českou republiku k výstavbě jezů na Labi. Stačí ovšem začíst se do dohody a rychle odhalíme, o jakou manipulaci se jezaři pokoušejí. V úvodu AGN se píše: "je nutno vytvořit právní rámec pro koordinaci plánů rozvoje a výstavby sítě vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu na základě dohodnutých parametrů infrastruktury a provozních podmínek." Čili smysl AGN spočívá v koordinaci plánů. Toť celé. Žádný závazek. Pokud jde o parametry "vodních cest", jak jsou nazývány řeky s lodní dopravou, píše se v AGN toto: "Třída vodní cesty se určuje horizontálními rozměry lodí s vlastním pohonem, člunů a tlačných sestav a především hlavním standardním rozměrem, kterým je jejich šířka nebo největší příčný rozměr." a "Žádné přestávky v období nízké vody se nepřipouštějí. Přitom se připouští rozumné omezení přípustných hodnot ponorů na vodních cestách s měnícími se vodními stavy. Přesto je třeba v průběhu celého období zajistit jako minimální ponor 1,20 m a hodnota doporučeného nebo obvyklého ponoru musí být zajištěna nebo být vyšší v průběhu 240 dní v roce. V oblastech uvedených výše v podbodě (ii) musí být minimální ponor 1,20 m zajištěn v délce 60 % průměrného plavebního období." Není tedy pravda, co šíří jezaři, že podle AGN musíme mít na Labi 50 m širokou plavební dráhu s celoročně zajištěnými ponory 140 cm.

Srovnání železniční a říční dopravy Autor: Archiv
Popis: Studie, z níž vyplývá, že železniční doprava není o nic méně ekologická než říční. (430 kB)

(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign