Budeme velmi rádi, posílíte-li naše řady. Staňte se našimi příznivci (členy)!

SOUBORY KE STAŽENÍ
SOUBORY KE STAŽENÍ • Ostrov Přátel přírody na Labi • Plavební stupeň (jez) Děčín • DOL / "Zemanův kanál" / vodní koridor Dunaj - Odra - Labe • Lodní doprava • CPI Park Žďárek a další "zóny" • Ing. J. Kubec, CSc. o Plavebním stupni Děčín v časopise Vodní hospodářství 2018-03 • Moderní říční lodě - nízoponorová Futura Carrier • Truck centrum Krásný Les • Cenné labské ekosystémy • PUBLIKACE • Kácení alejí • LOĎ FLABI • VÝROČNÍ ZPRÁVY • AUDITY • ČASOPIS ALTERNATIVY • Územní ekologické limity těžby v SHP • Pro členy • Usnesení správní rady Přátel přírody • Zprávy a zápisy dozorčí rady Přátel přírody • Logo Přátel přírody na web • Videa ke stažení • D8 • Průzkum veřejného mínění

Souhlasíte s výstavbou přehrad - jezů na Labi?


ano


86
ne


538


další ankety
Přihlášení:

Jméno:

Heslo:
Proti kanálu DOL

E-SHOP
Podpořte nákupem


Záložka do knihy, časopisu nebo diáře
,-

Virtuální výstava


Galerie


Nepřehlédněte


SOUBORY KE STAŽENÍ > CPI Park Žďárek a další "zóny"

CPI Park Žďárek a další "zóny"


Vrácení dokumentace EIA na zónu Rtyně n. B. (krycí název PH Teplice)(Rtyne_vraceni_EIA_2019_06.pdf) Autor:
Popis: V červnu 2019 byla investorovi podruhé vrácena (již přepracovaná) dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) na průmyslovou zónu v dosud volné zemědělské krajině v těsném sousedství Chráněné krajiné oblasti (CHKO) České středohoří u Rtyně nad Bílinou - Sezemic. Žadatel dostal uloženo přepracovat projekt a vypořádat se se všemi došlými připomínkami.

Zóna D8 Žďárek - odvolání pro povolení výjimky (2018_11_10_D8_Zdarek_odvolani_vyjimka.pdf) Autor: PP
Popis: 25. 10. 2018 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje Rozhodnutí podepsané vedoucím odd. ŽP RNDr. Tomášem Burianem, kterým povoluje pro "zónu" D8 Žďárek - výrobní areál výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat, sbírat, ničit nebo poškozovat šest zákonem chráněných druhů (střevlík zlatitý, ťuhýk obecný, slepýš křehký atd.). Přátelé přírody podali proti tomuto Rozhodnutí toto odvolání.

Příkaz ČIŽP ve věci orby luk u Knínic (CIZP_prikaz_Kninice_2018_06_12.pdf) Autor: ČIŽP
Popis: 12. června 2018 vydala Česká inspekce ŽP nový Příkaz, kerým řeší rozorání luk na místě plánované výstavby obří logistické haly nazvané Ústí nad Labem - sever. Pro realizaci tohoto záměru potřebuje investor výjimky ze zákona o ochraně přírody pro několik zákonem chráněných druhů. Rozoráním luk a likvidací chráněných druhů by se tato potřeba eliminovala.

Vyjádření ČIŽP k záměru výstavby skladovacích hal, o němž ČIŽP údajně nic neví (CIZP_vyjadreni_k_zameru_Usti_nad_Labem_sever.pdf) Autor: ČIŽP
Popis: Ústecká ČIŽP ve svém dopise stovkám občanů nepravdivě tvrdí, že "nedisponuje zjištěním, že na daném pozemku je připravován záměr výstavby skladovacích hal". Ze lži ji usvědčuje toto vyjádření ČIŽP právě k tomu záměru. Je snadno dohledatelné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK993 Pánové Hejduk a David z ČIŽP si podle všeho myslí, že občané jsou blbečci.

Reakce ČIŽP na Podnět k přezkumu Příkazu (CIZP_2018_06_05_odpoved_PP.pdf) Autor: ČIŽP
Popis: 5. 6. 2018 začala ČIŽP rozesílat stovkám občanů doporučeně do vlastních rukou (po 51 Kč) svou odpověď na lístky, které obdržela ve věci nezákonného rozorání luk u Knínic. ČIŽP v dopise nepravdivě tvrdí, že "nedisponuje zjištěním, že na daném pozemku je připravován záměr výstavby skladovacích hal". Ze lži ji usvědčuje vyjádření ČIŽP právě k tomu záměru, které je snadno dohledatelné ZDE: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK993 Vyjádření ČIŽP k tomuto záměru nese spisovou značku ČIŽP/44/IPP/1616814.001/16/UJL a je z 28. 12. 2016. Pánové Hejduk a David z ČIŽP si podle všeho myslí, že občané jsou blbečci.

Příkaz ČIŽP, jímž ne/zakazuje likvidaci zákonem chráněných druhů u Knínic orbou Autor: ČIŽP
Popis: Koncem března 2018 byly rozorány louky u Knínic, na nichž chce firma Panattoni Czech Republic Development s.r.o. (Na příkopě 859/22, 110 00 Praha 1) realizovat svůj záměr přeměny volné krajiny v obří haly. (Vizualizace ZDE: http://prateleprirody.cz/clanek-393 ). Místní Obecní úřad oznámil tuto skutečnost České inspekci ŽP (ČIŽP). Ta po šetření vydala příkaz, kterým upravuje podmínky nakládání s pozemky. Když stejný postup - zorání luk - v r. 2009 zvolila firma CPI u Žďárku, ČIŽP orbu zakázala. Současná ČIŽP (s novým vedením, které coby jeden z prvních kroků instaloval nový ministr ŽP, dříve zaměstnanec Agrofertu, nyní čelný představitel ANO) zvolila inovativní přístup: zakázala, co nikdo nedělá, takže de facto legitimizuje to, co se na pozemcích odehrává. A to přesto, že se na nich vyskytuje řada zákonem chráněných druhů. Kvůli nim hrozilo investorovi "zóny", že nebude moci svůj záměr realizovat, takže lze tušit, odkud vítr vane. "Příkaz" (nepříkaz) ČIŽP naleznete v příloze.

Souhlasné stanovisko EIA k zóně Truck centrum v Krušných horách (Krásný Les - Petrovice) (TC_EIA_souhl_MZP_Pestova_ANOfert.pdf) Autor: MŽP
Popis: 18. prosince 2017, krátce po jmenování nové vlády, vydal odbor vedený náměstkyní z ANO Berenikou Peštovou (dříve Agrofert) SOUHLASNÉ stanovisko k výstavbě tzv. Truck centra, které má ležet přímo na náhorní plošině Krušných hor, ačkoli se proti němu v procesu EIA vyslovilo více než 100 občanů.

Návrh dohody mezi CPI a obcí Libouchec o výstavbě logistického centra CPI Žďárek Autor: OZ
Popis: Za povšimnutí stojí navrhovaný závazek obce (odd. III, odst. 1.) "Obec se zavazuje, že v průběhu veškerých správních řízení ohledně výstavby [PP: logistického] Centra (včetně zejména stavebního řízení) bezodkladně a bezúplatně udělí Investorovi [PP: tj. CPI] svůj bezpodmínečný souhlas s výstavbou Centra..." Pro uzavření této dohody hlasovali na jednání zastupitelstva obce Libouchec 11. 7. 2016 tito zastupitelé obce: Mgr. Březinová (Alternativa), p. Budka (za KSČM), p. Kodet (za KSČM), p. Süssmilch (Alternativa) a Ing. Štěrba (za STAN). Nepochybujeme, že pro by hlasoval i p. Černil (Alternativa), který tuto dohodu především prosazuje, pokud by se jednání zastupitelstva mohl účastnit (byl omluven).

Rozhodnutí Krajského úřadu o povolení výjimek pro CPI park Žďárek (ZD_539_Rozhodnuti_III.pdf) Autor:
Popis: Proti tomuto rozhodnutí KÚ jsme 13. září 2016 podali odvolání. Viz http://prateleprirody.cz/clanek-388

Hlasování zastupitelů obce Libouchec o dohodě s CPI o výstavbě logistického centra v zóně Žďárek (Zapis_ZO_Libouchec_2016_07_11.pdf) Autor: OZ
Popis: Zápis z jednání zastupitelstva obce 11. 7. 2016. Na 4. straně v bodě 3.04. je rovněž jmenovité hlasování. P. Březinová a p. Süssmilch byli zvoleni za Alternativu pro občany, pánové Budka a Kodet za KSČM, pan Štřerba za STAN. Je všeobecně známo, že pro dohodu je ze všech nejvíce třetí zastupitel za Alternativu pan Černil. Proti dohodě je všech 5 zastupitelů zvolených za Odpovědné občany (s podporou Přátel přírody): pánové Balog, Bolík, Laníček a Zikmund a paní Freigangová.

Neplatnost certifikátu CPI Žďárek (2016_06_23_CPI_certifikat_SU.pdf) Autor: Libouchec
Popis: Rozhodnutí Stavebního úřadu Libouchec ze dne 23. 6. 2016 o neplatnosti tzv. certifikátu (de facto stavebního povolení) pro výstavbu logistického centra CPI Žďárek. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 15. 7. 2016. Certifikát byl vydán v listopadu 2008 a podle tohoto rozhodnutí pozbyl platnosti 1. 1. 2015.

NÁVRH dohody mezi CPI a obcí Libouchec (Dohoda_o_uprave_vzajemnych_vztahu_CPI.pdf) Autor: Libouchec
Popis: Toto je návrh dohody, kterou chtějí uzavřít CPI a obec Libouchec. Za 22 miliónů se má obec zavázat k souhlasu se stavbou. ačkoli stále platí rok staré usnesení zastupitelstva obce o ZRUŠENÍ průmyslové zóny CPI Žďárek. K VOLNÉMU ŠÍŘENÍ!

Vzor vyjádření k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách DOCX (2015_10_TC_EIA_pro_verejne_projednani.docx) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor vyjádření pro veřejné projednání dokumentace EIA a posudku záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách. Projednání se uskuteční 19. 10. 2015, proto je třeba vyjádření odeslat nejpozději v pátek 16. října. Vyjádření lze jakkoli doplnit nebo pozměnit.

Vzor vyjádření k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách PDF (2015_10_TC_EIA_pro_verejne_projednani.pdf) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor vyjádření pro veřejné projednání dokumentace EIA a posudku záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách. Projednání se uskuteční 19. 10. 2015, proto je třeba vyjádření odeslat nejpozději v pátek 16. října. ve fromátu PDF. Pro úpravy lze stáhnout tentýž dokument ve formátu DOCX (viz výše).

Vzor připomínek k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách - PDF (2015_10_TC_EIA_strucna_verze.pdf) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor připomínek k dokumentaci EIA záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách, které je třeba odeslat nejpozději 9. října 2015 doporučeně na MŽP. Připomínky lze samozřejmě před vytištěním jakkoli doplnit anebo upravit - připomínky ve formátu docx si můžete stáhnout o soubor níže.

Vzor připomínek k záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách DOCX (2015_10_TC_EIA_strucna_verze.docx) Autor: M. Páleník
Popis: Vzor připomínek k dokumentaci EIA záměru Truck Centrum Krásný Les v Krušných horách, které je třeba odeslat nejlépe do 9. října 2015 doporučeně na MŽP. Připomínky lze samozřejmě před vytištěním jakkoli doplnit anebo upravit.

Kasino Žďárek - Zamítnutí odvolání investora 2015-09 MŽP (2015_09_11_Kasino_Zdarek_vyjimky_MZP_zamitnuti_odvolani.pdf) Autor: MŽP
Popis: MŽP vydalo 11. září 2015 rozhodnutí (datované 4. 9. 2015), kterým zamítá odvolání investora Kasina Žďárek a POTVRZUJE neudělení výjimek (podle zákona o ochraně přírody). MŽP se přiklonilo k našemu názoru, nicméně hlavním problémem všech „zón“ je vliv na krajinný ráz, který odsouhlasuje magistrát města Ústí n. L. "jako na běžícím páse". Podle MmÚ je snad jakýkoli zásah do krajinného rázu „přípustný“. A tam, tj. na magistrátu, je pes zakopaný; výjimky jsou podružné.

Vyjádření k odvolání CPI - 27.06.2014 (Vyjadreni_PP_k_odvolani_CPI_2014_06_27_vyjimky_KU.pdf) Autor: PP
Popis: 27. 6. 2014 jsme na Krajský úřad ÚK podali vyjádřtení k odvolání CPI proti rozhodnutí KÚ ÚK, kterým byly CPI povoleny výjimky pro CPI park Žďárek.

Odvolání Přátel přírody proti povolení výjimek CPI 06.06.2014 (CPI_2014_06_06_vyjimky_KU_odvolani_PP.pdf) Autor: PP
Popis: Odvolání proti rozhodnutí KÚ ÚK, kterým byly povoleny výjimky pro CPI park Žďárek. (6. 6. 2014)

Chřástal polní na loukách CPI parku 2012-05 (CPI_chrastal_polni_2012.mp3) Autor: P. Voráč
Popis: Na louky u Žďárku, kde hodlá CPI vystavět své obří logistické centrum a které byly v roce 2008 rozorány a "pomočůvkovány", se na jaře 2012 vrátil silně ohrožený chřástal polní. Jeho hlas si můžete poslechnout na souboru. (Záznam pořídil Přemysl Voráč.) Neotevře-li se vám soubor, klikněte na text "Chřástal polní na loukách CPI parku 2012-05" pravou myší a v nabídce zvolte "Uložit jako"; soubor snadno otevřete, pokud si zapamatujete, kam jste jej uložili (doporučujeme na Plochu).

Petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice (Petice_lic.pdf) Autor: PP
Popis: Petiční arch ke stažení a tisku - přední strana (90 kB, PDF)

Zadní strana petice Za zachování volné krajiny (pod)krušnohoří - proti komerčním a industriálním zónám Žďárek, Knínice a Petrovice (Zadni_strana_Petice_volna_krajina_podkrusnohori.pdf) Autor: PP
Popis: Petiční arch ke stažení a tisku - zadní strana. (0,8 MB; PDF)

Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti ÚR CPI Žďárek (Stanovisko_SU_k_odvolani_2008_08_18.pdf) Autor:
Popis: Stanovisko Stavebního úřadu Libouchec k odvolání proti územnímu rozhodnutí (logistické centrum CPI Žďárek. (584 kB)

Infoleták o zónách na Libouchecku (2008_07_letak_zony_Zdarek.pdf) Autor: PP
Popis: Leták vydaný o.p.s. Přátelé přírody v červenci 2008.

Obchodní centrum Knínice - oznámení záměru (2008_07_Kninice_ULK475__oznameni.pdf) Autor: CENIA
Popis: 24. 7. 2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení na tzv. Obchodní centrum Knínice - 9 hektarů plechu a asfaltu místo současné louky. Parkoviště pro 1.950 automobilů. Vyjádření je možné do 11. 8. 2008.

Obchodní centrum Knínice - informace o možnosti podání připomínek (2008-07 Obchodni centrum Kninice ULK475__infoznam.pdf) Autor: CENIA
Popis: 24. 7. 2008 bylo zahájeno zjišťovací řízení na tzv. Obchodní centrum Knínice. Připomínky je možné podat nejpozději 11. 8. 2008.

Přílohy územního rozhodnutí na (CPI) Park Žďárek z 11. 7. 2008 (Uzemni_rozhodnut_Zdarek_prilohy.zip) Autor: Stavební úřad Libouchec
Popis: 11. 7. 2008 vydal Stavební úřad v Libouchci souhlasné územní rozhodnutí pro (CPI) Park Žďárek. 14. 7. 2008 bylo územní rozhodnutí umístěno na internetové stránky obce. Odvolání je možné do 10. 8. 2008. Účastníkem řízení jsou všichni majitelé nemovitostí dotčených záměrem. Zde si můžete stáhnout přílohy rozhodnutí - grafické znázornění záměru. (0,9 MB ZIP)

Územní rozhodnutí na (CPI) Park Žďárek z 11. 7. 2008 (Uzemni_rozhodnuti_Zdarek.zip) Autor: Stavební úřad Libouchec
Popis: 11. 7. 2008 vydal Stavební úřad v Libouchci souhlasné územní rozhodnutí pro (CPI) Park Žďárek. 14. 7. 2008 bylo územní rozhodnutí umístěno na internetové stránky obce. Odvolání je možné do 10. 8. 2008. Účastníkem řízení jsou všichni majitelé nemovitostí dotčených záměrem. (3,9 MB ZIP)

(C) 2006 - 2024 Přátelé přírody, o. p. s. | Webmaster | Powered by Rosettedesign